Thống kê truy cập

3524582
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3270
3270
64227
3524582

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 6 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 31/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 23 (Từ ngày  06/6/2015 – 12/6/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  23,70C – 25,20C, cao nhất 32,70C – 350C, thấp nhất 16,10C – 190C; độ ẩm không khí 73,5% – 86,25%; lượng mưa 11,33 –  65,75 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1.      Cây lúa (9.071,8ha)

- Vụ Đông Xuân: Lúa ở các giai đoạn: trỗ 1.506 ha; chín 1.497 ha.

- Vụ Hè Thu: Gieo sạ được 6.068,8 ha. Lúa đang ở giai đoạn: mạ 2.053,5 ha; đẻ nhánh 2,485,3 ha; làm đòng 1.530 ha.

So với kỳ trước:

- Vàng lá sinh lý nhiễm 126,4 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (nặng 48,2 ha tại Đạ Tẻh), tăng 126,4 ha, TLH 4,5 – 56%;

- Đạo ôn lá nhiễm 151,6 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lạc Dương (tăng 144,6 ha), TLH 3,8 – 18,3%;

- Bọ trĩ gây hại 444,3 ha tại Đạ Tẻh (nặng 444,3 ha), giảm 537,2 ha, mật độ 34,1– 425 con/m2.

 2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Bệnh vàng lá nhiễm 960 ha tại các vùng trồng cà phê, giảm 31,8 ha, TLH 1,8 – 20%;

- Sâu đục thân gây hại 600 ha cà phê chè tại Đà Lạt (400,58 ha nặng), TLH 18,5 – 70%;

- Bọ xít muỗi gây hại 1.037,2 ha/1.346,4 ha cà phê chè tại xã Phi Liêng và Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông, TLH 45,75 – 82,75.

3. Cây chè (23.883,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

4. Cây điều (18.700 ha):

- Một số dịch hại giảm  so với kỳ trước: bệnh xì mủ thân nhiễm 1.005,1 ha tại Đạ Tẻh  (giảm 652,9 ha), TLH 6,3– 20%; bọ xít muỗi gây hại 1.814,3 ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 37,6 ha), TLH 8,2–37,9%.

5. Cây ca cao (997,1 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 75,3 ha tại Đạ Huoai (giảm 37,6 ha), TLH 8- 20%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Bệnh rụng lá nhiễm 600,9 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 80,9 ha so với kỳ trước), TLH 10,8 –45,3%.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

 9. Cây rau: So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (1.890,5 ha):

 Sâu tơ gây hại 10 ha tại Đơn Dương, Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 120,1 ha), mật độ 2,6-20 con/m2;bệnh sưng rễ nhiễm 71,5 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng (11 ha nặng tại Lạc Dương, Đà Lạt), giảm 0,5 ha, TLH 5,6 – 30%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 606,8 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (14,1 ha nặng tại Đức Trọng), giảm 123,4 ha TLH 2,2–20%.

- Cây đậu leo (250ha):

Sâu đục quả gây hại 86 ha tại Đơn Dương, tăng 48 ha, TLH 4,2 – 15%.

10. Cây dâu tây (70 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Trong tuần, Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà Lạt tiếp tục theo dõi 400 ha cà phê chè đã được hỗ trợ 1000 lít supertac 500EC trong công tác phòng trừ sâu đục thân gây hại tại Tà Nung. Kết quả đã có 200 ha (50%) được xử lý, diện tích còn lại tiếp tục được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với TTNN Đam Rông, phòng NN huyện Đam Rông, UBND huyện Đam Rông kiểm tra tình hình bọ xít muỗi gây hại trên cà phê chè tại xã Phi Liêng và Đạ K’Nàng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Nơi nhận:                                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                          Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

 

Các tin khác