Thống kê truy cập

2525786
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1495
7456
53599
2525786

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng kỳ 1 tháng 5 năm 2017

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 25/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 08 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 18 (Từ ngày 01/5/2017–07/5/2017)

  I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa rào, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ trung bình 22 – 230C, cao nhất 33– 350C, thấp nhất 13– 150C; độ ẩm không khí 84 – 89%, lượng mưa 90 – 135mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (11.052ha)

*Lúa vụ Đông Xuân 8.190ha: giai đoạn đẻ nhánh 203ha, làm đòng - trỗ 1.335ha, ngậm sữa– chín 457ha, thu hoạch 6.195ha.

*Lúa vụ Hè thu sớm 2.862ha tại Cát Tiên: giai đoạn mạ 1.177ha, đẻ nhánh 1.232ha, làm đòng - trỗ 378ha, ngậm sữa - chín 33ha, thu hoạch 42ha.

- Rầy nâu: Nhiễm nhẹ 46,2ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, giảm 505,2ha so với kỳ trước, mật độ trung bình 342con/m2, cao 900 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 103,8ha tại Đức Trọng, Di Linh, Cát Tiên, tăng 11,6ha so với kỳ trước, TLH 7 – 18%;

- Bệnh khô vằn: Gây hại 46,6ha lúa Đông Xuân giai đoạn trỗ - chín tại Đạ Tẻh, giảm 104,8ha so với kỳ trước, TLH 11– 25%.

- Các đối tượng dịch hại khác (ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, đốm nâu, đạo ôn cổ bông, nghẹt rễ…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

            2. Cây cà phê (155.238,7ha)

- Sâu đục thân: Ít biến động so với kỳ trước, trong tuần gây hại 500ha cà phê chè (nhiễm trung bình 300ha) tại Đà Lạt, TLH 12,3 – 30%.

- Bọ xít muỗi: Nhiễm rải rác 2.988,2ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông, tăng 50ha so với kỳ trước, TLH 9 -34%.

- Mọt đục cành: Gây hại nhẹ - trung bình 8.351,8ha tại hầu khắp các khu vực trồng cà phê của tỉnh, tăng 1.229,8ha so với kỳ trước, TLH 12,5 - 25%.

3. Cây chè (21.131,3ha)

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.121ha, tăng 182ha so với kỳ trước, TLH 5–10%;

- Bọ cánh tơ: Toàn tỉnh có 1.585,6ha bị hại, TLH 5 – 10%.

4. Cây điều (29.832,1 ha)

            - Bọ xít muỗi: Do thời tiết có mưa, cây điều đang ra chồi, lá mới nên bọ xít muỗi còn gây hại ở mức nhẹ 3.732,5ha, TLH 6,7 – 19,5%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm nhẹ 3.429,1ha, TLH 9,8 - 23%.

5. Cây rau

5.1.Cà chua (1.405ha)

- Bệnh xoăn lá virus: Toàn tỉnh nhiễm 602,7ha (311ha nhiễm nặng, 260ha nhiễm trung bình), giảm 15,5ha so với kỳ trước, TLH 17,7- 60%.

- Bệnh mốc sương: Thời tiết mưa nhiều bệnh mốc sương có xu hướng gia tăng, trong tuần có 387ha bị hại, tăng 32,8ha so với kỳ trước, TLH 9,3 - 40%.

5.2.Rau họ thập tự (2.526ha)

- Bệnh sưng rễ: Gây hại rải rác 155ha (12ha nhiễm nặng), giảm 31,8ha so với kỳ trước, TLH 5,5– 20%.

6. Hoa cúc (945ha):

- Bệnh héo vàng: Bệnh gây hại nặng trên giống đóa và gây hại nhẹ - trung bình trên các giống AT, kim cương trắng, vàng thái, saphia tại Đà Lạt. Diện tích nhiễm bệnh 117ha (nhiễm trung bình - nặng 80ha), TLH trung bình 8-20%, cao 40- 80%.

7. Cao su, tiêu, sầu riêng: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: Thời tiết nóng ẩm, các đối tượng rầy nâu, bệnh đạo ôn có thể phát triển và gây hại mạnh trên lúa Hè thu.

- Trên cây cà phê:

+ Hiện nay sâu đục thân chủ yếu đang ở giai đoạn sâu non tuổi 4- 5, khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ các biện pháp tỉa cành, thu gom tiêu hủy các cây bị hại.

+ Bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng, trên các diện tích cà phê chè đang phát triển chồi, lá non mạnh. Chú ý kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời.

+ Tại các khu vực thời tiết nắng nóng có mưa rải rác, mọt đục cành có xu hướng gia tăng mạnh. Khuyến cáo các biện pháp phòng trừ như tỉa bỏ các cành bị mọt gây hại, phun thuốc phòng trừ.

- Trên cây rau: Chú ý sự phát triển của các đối tượng dịch hại như bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp, bệnh xoăn lá, mốc sương/họ cà; sâu tơ, sưng rễ/rau họ thập tự.

- Trên cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư sẽ còn tiếp tục lây lan và gây hại trên các diện tích điều ra lộc. Khuyến cáo các biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Trên cây hoa cúc: Bệnh héo vàng có nguy cơ tiếp tục lây lan và gây hại trên cây hoa cúc tại Đà Lạt. Cần khuyến cáo nông dân thu dọn tiêu hủy kịp thời các cây bị bệnh.

- Trên các cây trồng khác: Chú ý sự phát triển bọ trĩ, bọ xít muỗi/chè, bọ xít muỗi, bệnh thán thư/sầu riêng, bọ xít muỗi/ca cao...

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

 1. Cây lúa

- Rầy nâu: Theo dõi chặt chẽ mật số rầy nâu trên đồng ruộng, khuyến cáo nông dân phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị như Fenobucarb; Buproferin; Acetamiprid; Acetamiprid + Buproferin...

- Bệnh đạo ôn: Chú ý chế độ bón phân cân đối cho cây lúa; tránh gieo sạ quá dày, hạn chế sử dụng các giống nhiễm như OM6162; VND95-20. Khi bệnh có xu hướng lây lan nhanh phòng trừ bằng các hoạt chất như Tricyclazole; Azoxystrobin...

2. Cây cà phê

            - Sâu đục thân: Áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng ngay sau khi thu hoạch xong. Khuyến cáo, có thể sử dụng các hoạt chất Diazinon; Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrinđể phòng trừ.

- Bọ xít muỗi: Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi tại các khu vực cà phê mới ra đọt non nếu mật độ gia tăng sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin...

3. Cây rau

Bệnh xoăn lá virus/rau họ cà: Luân canh cây trồng, không trồng cây họ cà (cà chua, cà tím, ớt) tại các ruộng nhiễm nặng; quản lý tốt côn trùng chích hút (bọ phấn, bọ trĩ, rệp) tại vườn ươm và vườn trồng để hạn chế lây lan bằng các loại thuốc có hoạt chất như: Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại trong ruộng, bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Thu gom tàn dư như cành, lá khô đốt hun khói vào buổi chiều tối để xua đuổi bọ xít muỗi. Ngoài ra có thể sử dụng các hoạt chất như:; Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…) để phun phòng trừ đồng loạt. Nên phun thuốc theo hình xoáy trôn ốc, vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Ngoài việc phòng trừ bọ xít muỗi trên điều cần phải chú ý phòng trừ bọ xít muỗi trên các cây ký chủ phụ như sầu riêng, ca cao, chè...

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ, tiêu hủy chồi, lá non bị bệnh. Chủ động phòng trừ bọ xít muỗi gây hại vườn điều để giảm tác nhân tạo vết thương cho nấm bệnh xâm nhập. Khi điều ra lộc non sử dụng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau để phòng trừ bệnh: Citrus oil (MAP Green 6SL), Hexaconazole (Tungvil 5SC, Callihex 5SC, Fulvin 5SC…); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Cuprous Oxide (Norshield 86.2WG); Difenoconazole (Score 250EC)./.

    Nơi nhận:                                                                                                   KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                          Nguyễn Thị Phương Loan

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

 

Các tin khác