Thống kê truy cập

3735359
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1293
14810
39584
3735359

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 02 tháng 01 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 02/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày  03/01/2015 – 09/01/2015

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa nhẹ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 19,750C – 20,750C, cao nhất 300C – 320C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 90C – 110C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 75,5– 80,5%; lượng mưa không đáng kể.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

  1. 1.      Cây lúa (5.269,6ha)

* Lúa mùa 2014: thu hoạch được 2.182,5 ha/ 2.759,5 ha, năng suất bình quân 5,5 tấn/ha. Diện tích còn lại 577 ha đang trong giai đoạn: trổ 12 ha; chín 565 ha.

            * Lúa Đông Xuân 2014 – 2015: xuống giống  5.045,6 ha/11.379 ha, đạt 44,3% so với kế hoạch. Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.545,9 ha; đẻ nhánh 1.455,3 ha; đứng cái 49 ha; làm đòng 753,4 ha; trỗ 447 ha; chín 442 ha.

Một số đối tượng dịch hại trên lúa ít biến động so với kỳ trước: rầy nâu gây hại nhẹ trên diện tích 94,1 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên (giảm 45 ha so với kỳ trước), mật độ 184,9 – 1400 con/m2; ốc bươu vàng gây hại 262,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai (33,5 ha nặng tại Đức Trọng), tăng 117,2 ha so với kỳ trước, mật độ 0,7 – 8 con/m2 (116,7 ha nhẹ, 112,5 ha trung bình, 33,5 ha nặng); bệnh đạo ôn cổ bông nhiễm 112 ha tại Đạ Tẻh (giảm 39 ha so với kỳ trước), TLH 0,9 – 6% (101 ha nhẹ, 11 ha trung bình).

Diện tích nhiễm sâu bệnh hại phân bố theo từng huyện như sau:

Sinh vật hại

Diện tích nhiễm (ha)

Đơn Dương

Đức Trọng

Đạ Huoai

Đạ Tẻh

Cát Tiên

Rầy nâu

 

 

2,1

 

92

Ốc bươu vàng

59

200,9

2,8

 

 

Đạo ôn cổ bông

 

 

 

112

 

            2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

- Một số đối tượng sâu bệnh hại trên cây cà phê tăng so với kỳ trước: mọt đục cành gây hại 943,6 ha tại Di Linh, Đức Trọng, Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 5 – 32,5%; sâu đục thân gây hại 140 ha tại Đà Lạt (tăng 8 ha), TLH 6,5 – 20%; bệnh khô cành nhiễm 827,2 ha (tăng 347,6 ha), TLH 8 – 50%.

- Một số đối tượng sâu bệnh hại trên cà phê giảm so với kỳ trước: bệnh rỉ sắt nhiễm 614,5 ha, TLH 4,7 – 23,3%; vàng lá nhiễm 3.087,2 ha (giảm 717,8 ha), TLH 2,4 – 20%.

            3. Cây chè (23.177 ha)

           - Bọ xít muỗi gây hại 1.864,8 ha tại các vùng trồng chè (giảm 139,7 ha so với kỳ trước), TLH 1,9 – 19%;

           - Rầy xanh gây hại 2.174,7 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 347,1 ha so với kỳ trước), TLH  2,7 – 17,6%.

             4. Cây điều (15.259,7ha)

         So với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 2.212,3 ha (tăng 517,5 ha), TLH 9,9– 37,9%; bệnh xì mủ thân nhiễm 755 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (tăng 161,5 ha), TLH 7,6 - 20%; bệnh thán thư nhiễm 181,1 ha (giảm 145,4 ha), TLH 6,5 – 30,7%.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

 Bọ xít muỗi gây hại 88,4 ha tại Đạ Huoai (giảm 127,5 ha so với kỳ trước), TLH 10 – 20%; bệnh loét thân nhiễm 88,4 ha tại Đạ Huoai, TLH 6 – 20%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 Sâu bệnh hại trên cây cao su tăng so với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 243,6 ha tại Đạ Tẻh (tăng 105,2 ha), TLH  4 – 20%; bệnh rụng lá nhiễm 612 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 600,9 ha), TLH 9,5 – 34,6%

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Một số dịch hại trên cây dâu tằm ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Bệnh xì mủ nhiễm 334,2 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai (tăng 140,2 ha so với kỳ trước), TLH 5 – 20%.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.237 ha)

So với kỳ trước: Bệnh sưng rễ nhiễm 53,5 ha tại các vùng trồng rau (2 ha nặng tại Lạc Dương), tăng 17,6 ha, TLH 5,4 - 30%; bệnh cháy lá nhiễm 4 ha (tăng 1,2 ha), TLH 5,4 – 35%; sâu tơ gây hại 35,4 ha (tăng 18,4 ha), TLH 2,8 – 24 con/m2.

            - Cây cà chua (2.618 ha)

+ Một số đối tượng dịch hại trên cây cà chua tăng so với kỳ trước: bệnh xoăn lá nhiễm 35 ha, TLH 0,8 – 20%; ruồi hại lá gây hại 16,8 ha, TLH 11,8 – 40%; sâu xanh gây hại 505,4 ha (tăng 401,8 ha), TLH 2 – 10%.

+ Một số đối tượng dịch hại trên cây cà chua giảm so với kỳ trước: bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 60 ha (giảm 480 ha), TLh 6,7 – 30%; bệnh mốc sương nhiễm 35 ha, TLH 6,8 – 30%.

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả gây hại 50 ha tại Đơn Dương (giảm 25 ha so với kỳ trước), TLH 2 – 10%;

- Cây khoai tây (760 ha): bệnh mốc sương nhiễm 3 ha, TLH 4,7 - 25%; héo xanh nhiễm 24 ha, TLH 4 – 20%.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Một số đối tượng dịch hại trên dâu tây ít biến động so với kỳ trước: mốc xám nhiễm 4 ha; xì mủ lá nhiễm 2 ha; đốm đen nhiễm 2 ha; thối trái nhiễm 4 ha.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá, khô vằn hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ phấn, ruồi hại lá, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                              CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                           Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;                                                                        

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

Các tin khác