Thống kê truy cập

3521980
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
668
668
61625
3521980

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 4 tháng 9 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 57/TB-BVTV                                                      Lâm Đồng, ngày 26 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 20/9/2014 – 26/9/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ giữa và cuối tuần. Gió đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,30C – 22,30C, cao nhất 32 – 340C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 14 – 160C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 84,5 – 89,5%; lượng mưa 77,5 mm – 116,3 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (13.448,8 ha) ‎‎

- Lúa ở các giai đoạn: mạ 939,5 ha; đẻ nhánh 2.093,5 ha; đứng cái 675 ha; làm đòng 7.258 ha; trỗ 2.473,7 ha; chín 9 ha.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 206 ha. Mật độ 185,8 – 2.500 con/m2 (có 7,4 ha nhiễm trung bình tại Di Linh).

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại 9,5 ha tại Đạ Tẻh.

- Đạo ôn lá nhiễm 625,9 ha (27,2 ha nặng tại Đạ Tẻh), tăng 144 ha so với kỳ trước.

- Đạo ôn cổ bông nhiễm 46,8 ha tại Đức Trọng, TLH 0,9 – 8,6%.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

            Dịch hại có xu hướng giảm so với kỳ trước: bệnh vàng lá nhiễm 2.332,4 ha tại các địa bàn trồng cà phê (70 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt), giảm 890 ha; bệnh khô cành nhiễm 1.137,3 ha; bọ xít muỗi gây hại 770 ha cà phê chè tại Đam Rông,  Đà Lạt (200 ha nhiễm nặng tại Đam Rông); bệnh gỉ sắt nhiễm 2.120,2 ha; rệp sáp gây hại 1.137,3 ha tại Đức Trọng, Bảo Lộc, Di Linh; sâu đục thân gây hại 280 ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 70 ha).

3. Cây chè (23.177 ha)

           Sâu bệnh hại chè có ít biến động so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.226,7 ha tại các vùng trồng chè; bọ cánh tơ gây hại 396,5 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

Một số đối tượng dịch hại có xu hướng tăng so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.170,5 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai (tăng 537,9 ha); bệnh xì mủ thân nhiễm 629,2 ha tại Đạ Tẻh (tăng 125,9 ha).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

Sâu bệnh hại biến động nhẹ so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 127,5 ha  (có 17,3 ha nặng tại Đạ Tẻh); bệnh loét thân nhiễm 88,4 ha tại Đạ Houai.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 Sâu bệnh hại cao su chủ yếu hại tại tại Đạ Tẻh  và biến động nhẹ so với kỳ trước: bệnh nấm hồng nhiễm 178,5 ha; bệnh rụng lá nhiễm 323,9 ha (tăng 94,8 ha); xì mủ nhiễm 19,8 ha.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Bệnh gỉ sắt nhiễm 18,9 ha tại các địa bàn trồng dâu.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): bệnh xì mủ nhiễm 334,2 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (2.037 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 148,2 ha tại các vùng trồng rau (17 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt), tăng 27,8 ha; bệnh cháy lá nhiễm 34 ha (7 ha nặng).

            - Cây cà chua (2.618 ha)

 Dịch hại cà chua giảm so với kỳ trước: bệnh đốm vi khuẩn nhiễm 275 ha (giảm 455 ha); bệnh mốc sương nhiễm 86,8 ha (giảm 51,8 ha); bệnh héo xanh nhiễm 86,8 ha tại Đức Trọng (giảm 16,8 ha); sâu xanh gây hại 180 ha tại Đơn Dương (giảm 120 ha).

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả hại 88 ha; bệnh gỉ sắt nhiễm 12 ha tại Đơn Dương.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây: bệnh mốc xám; đốm đen; thối trái; xì mủ ít biến động so với kỳ trước:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi do đó ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng và thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại như: bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bọ xít muỗi, bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ hại chè; bọ xít muỗi hại điều; bệnh mốc sương, héo xanh, đốm vi khuẩn, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị TTNN các  huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                         KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                       PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                 (Đã ky & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                          

- TTNN các huyện, Tp;                                                                       Đào Văn Toàn

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);                 

Các tin khác