Thống kê truy cập

3687246
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
6429
15740
124929
3687246

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 1 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 02/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 1 (Từ ngày 08/01/2018 – 16/01/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ trung bình 19 – 220C, cao nhất 27– 320C, thấp nhất 13 – 160C; độ ẩm không khí 71,5 – 89,5%, lượng mưa 1,6 – 32,4mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa

* Vụ Đông Xuân 2017 – 2018: 4.901ha trong đó giai đoạn mạ 1.278ha, đẻ nhánh 2.468ha, làm đòng  – trỗ 830ha, ngậm sữa - chín 279ha, giai đoạn thu hoạch 46ha.

2. Cây cà phê (158.622,6ha): giai đoạn chín – thu hoạch

3. Cây chè (21.044,3ha): giai đoạn búp non

4. Cây điều (29.688,1ha): ra hoa, đậu quả

5. Cây tiêu (2.046,3ha): giai đoạn nuôi quả 714,2 ha, giai đoạn phát triển thân lá 1.332,1ha.

6. Cà chua (1.307ha): phát triển thân lá 432ha, giai đoạn quả 875ha

7. Rau họ thập tự (1.775ha): các giai đoạn

8. Hoa cúc (1.300ha): các giai đoạn

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Bọ trĩ: Gây hại 95ha trên lúa vụ Đông Xuân giai đoạn mạ tại Cát Tiên, Đạ Tẻh, mật độ 5,2-21,4con/m2.

- Bệnh nghẹt rễ: Nhiễm 48ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Cát Tiên (giảm 192ha so với kỳ trước), TLH 2,4 – 26%;

- Các đối tượng gây hại khác (bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn,…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Sâu đục thân mình trắng: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại 200ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 4 – 20%;

- Bọ xít muỗi: Trong tuần có 2.130ha nhiễm BXM tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (giảm 157,4ha so với kỳ trước), TLH 18 - 27%.

- Rệp sáp: Gây hại 1.506ha chủ yếu tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 57,7ha so với kỳ trước), TLH 5 – 9,5%;

- Bệnh khô cành, khô quả: Giảm 358ha so với kỳ trước, trong tuần nhiễm 7.778,4ha, TLH 12,5–25%;

- Bệnh vàng lá: Nhiễm rải rác 8.572ha tại Bảo Lâm, Di Linh, Bảo Lộc (tăng 178ha so với kỳ trước), TLH 11 – 20%.

3. Cây chè

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.429ha (giảm 117ha so với kỳ trước), TLH 5–9,5%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại 1.769ha (giảm 110ha so với kỳ trước), TLH 5 – 6,5%.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Chủ yếu gây hại ở mức nhẹ 5.675ha (giảm 283,7ha so với kỳ trước) tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông, TLH 18– 28,6%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm 4.979ha (giảm 184,2ha so với kỳ trước), TLH 16– 21,4%.

- Bệnh khô cành: Nhiễm 3,018ha (giảm 22ha so với kỳ trước), TLH 14-24%.

5. Cây tiêu

- Bệnh chết nhanh: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại rải rác 37,5ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 5,3 - 10%;

- Bệnh chết chậm: Nhiễm nhẹ - trung bình 18ha tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Tẻh (giảm 6,7ha so với kỳ trước), TLH 4,2 – 10%.

6. Cây rau

6.1.Cà chua

- Bệnh xoăn lá virus: Nhiễm 646ha (213,9ha nhiễm nặng), tăng 13ha so với kỳ trước, TLH 22,5 – 33,3%.

- Bệnh mốc sương: Nhiễm 417ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 52ha so với kỳ trước), TLH 20 – 30%.

6.2.Rau họ thập tự

- Sâu tơ: Tăng 73ha so với kỳ trước, gây hại rải rác 337ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, mật độ 10-22 con/m2.

- Bệnh sưng rễ: Gây hại 252,5ha (tăng 11,3ha so với kỳ trước), TLH 5 – 20%.

7. Hoa cúc

- Bệnh héo vàng (virus): Nhiễm 50ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH 10-40%.

8. Cao su, sầu riêng, dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh hại không đáng kể.

 IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây cà phê: Phần lớn diện tích cà phê đã ở cuối vụ thu hoạch, cần khuyến cáo nông dân các biện pháp chăm sóc, tỉa cành tạo tán sau thu hoạch. Chú ý phòng trừ các đối tượng dịch hại như bệnh khô cành khô quả, bọ xít muỗi, sâu đục thân.

- Trên cây điều: Hiện nay cây điều đang ra hoa rộ, thời tiết trong tuần chủ yếu nắng, có sương mù nhẹ rất thuận lợi cho cây điều nở hoa đậu quả. Cần theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của bọ xít muỗi, bệnh thán thư, bọ phấn đầu dài để phòng trừ kịp thời, bảo vệ năng suất điều niên vụ 2017 – 2018.

- Trên cây rau, hoa: Thời tiết đã bước vào mùa khô, nhóm côn trùng chích hút như bọ trĩ, bọ phấn, nhện đỏ có xu hướng gia tăng. Cần hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ để hạn chế sự lan truyền bệnh virus trên cây cà chua, hoa cúc, xà lách.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl (Supertac 500EC, Victory 585EC) để phòng trừ.

2. Cây rau họ cà, hoa cúc

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân hạn chế canh tác cà chua tại các vùng nhiễm nặng, sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran (Oshin 20WP, Chat 20WP), Thiamethoxam (Actara 25WG), Citrus oil (Map Green 3SL), Oxymatrine (Vimatrine 0.6SL)...

- Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh, chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như: Spinetoram (Radiant 60SC), Dinotefuran (Oshin 100SL)…

3. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đang ra hoa rộ cần làm sạch cỏ dại trên vườn điều và bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Ngoài ra thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi bằng một trong các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Sử dụng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau để phòng trừ bệnh: Citrus oil (MAP Green 6SL), Hexaconazole (Tungvil 5SC, Callihex 5SC); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC)./.

                                                                      

Nơi nhận:                                                                                                          KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                          Nguyễn Thị Phương Loan

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác