Thống kê truy cập

3735242
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1176
14693
39467
3735242

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 11 năm 2017

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 82/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 45 (Từ ngày 06/11/2017 – 12/11/2017)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng mưa nhiều, nhiệt độ trung bình 21,3 – 240C, cao nhất 32– 340C, thấp nhất 17 – 190C; độ ẩm không khí 86 – 91%, lượng mưa 200 – 280mm. Thống kê sơ bộ của Sở NN&PTNT diện tích bị thiệt hại do cơn bão số 12 là 595,55ha (trong đó 477,7ha rau, hoa, lúa; 117,85ha cây cà phê, tiêu, chanh dây, mắc ca..).

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa

* Vụ Mùa 13.832ha: giai đoạn mạ 19ha, đẻ nhánh 563ha, làm đòng –trỗ 4.562ha, ngậm sữa - chín 4.129ha, thu hoạch 4.559ha.

* Vụ Đông Xuân 2017-2018 811ha: mạ 375ha, đẻ nhánh 276ha, làm đòng- trỗ 160ha.

2. Cây cà phê (155.238,7ha): giai đoạn chắc quả- chín bói

3. Cây chè (21.017,6ha): giai đoạn búp non

4. Cây điều (29.809,6ha): giai đoạn phát triển ra chồi, lá non

5. Cà chua (1.422ha): phát triển thân lá 350ha, giai đoạn quả 1.072ha

6. Rau họ thập tự (2.069ha): các giai đoạn

7. Hoa cúc (930ha): các giai đoạn

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Rầy nâu: gây hại 45ha lúa giai đoạn làm đòng tại Đạ Tẻh (giảm 607ha so với kỳ trước), mật độ 750 -850 con/m2, chủ yếu rầy trưởng thành.

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 452ha giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Đạ Tẻh chủ yếu trên các giống lúa OM4900, OM6162, Nếp quýt (trong đó 252ha nhiễm nặng), tăng 44ha so với kỳ trước, TLH 10 – 72,4%. Chi cục đã triển khai mua thuốc và đề xuất Sở NN&PTNT hỗ trợ huyện Đạ Tẻh khoanh vùng phòng trừ bệnh đạo ôn trên diện tích 355ha nhiễm trung bình-nặng từ ngày 07/11/2017. Hiện nay đã xử lý được 300 ha, dự kiến xử lý xong trong ngày 09/11/2017.

- Bệnh khô vằn: Nhiễm 707ha giai đoạn làm đòng - chín tại Đạ Tẻh (tăng 367ha so với kỳ trước), TLH 10-25%;

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại 68ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (giảm 13ha so với kỳ trước), mật độ 4-30 con/m2;

- Các đối tượng gây hại khác (bọ trĩ, ốc bươu vàng, đạo ôn cổ bông,…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Sâu đục thân mình trắng: Gây hại 210ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 5 – 30%;

- Bọ xít muỗi: Giảm 231,6ha so với kỳ trước, trong tuần có 2.203ha nhiễm tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông, TLH 8,6 - 22%.

- Rệp sáp: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại rải rác 836ha (tăng 223,8ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 12,5%;

- Bệnh khô cành: Nhiễm 7.921,3ha (tăng 429,9ha so với kỳ trước), TLH 8,4–25%;

- Bệnh vàng lá: Nhiễm rải rác 5.048ha (giảm 392,6ha so với kỳ trước), TLH 6,6 – 25%.

3. Cây chè

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.368,5ha (giảm 300ha so với kỳ trước), TLH 5–12,5%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại nhẹ 2.018ha (tăng 50ha so với kỳ trước), TLH 7,2 – 10,5 %.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Thời tiết mưa nhiều, cây điều tiếp tục ra chồi lá non, bọ xít muỗi phát triển mạnh so với kỳ trước. Trong tuần có 6.511ha bị hại (tăng 1.196,6ha), TLH 14– 26%.

- Bệnh thán thư: Biến động nhẹ, nhiễm 8.537,6ha (tăng 290,4ha so với kỳ trước), TLH 13– 27,8%.

5. Cây rau

5.1.Cà chua

- Bệnh xoăn lá virus: Nhiễm 843ha (355ha nhiễm nặng), giảm 32,7ha so với kỳ trước, TLH 13 – 46,7%.

- Bệnh mốc sương: Nhiễm 564ha bị hại tại Đơn Dương, Đức Trọng (nặng 18ha), giảm 20ha so với kỳ trước, TLH 11 - 50%.

5.2.Rau họ thập tự

- Bệnh sưng rễ: Gây hại rải rác 510ha (giảm 8,5ha so với kỳ trước), TLH 5 – 20%.

6. Hoa cúc

- Bệnh héo vàng (virus): Nhiễm 80ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH 5-20%.

7. Cao su, tiêu, sầu riêng, cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: Bệnh đạo ôn lá, khô vằn có xu hướng gia tăng. Cần theo dõi chặt chẽ và khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ.

- Trên cây cà phê:  Chú ý theo dõi tình hình phát triển của bọ xít muỗi/cà phê chè, bệnh vàng lá, khô cành khô quả. Khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời.

- Trên cây điều: Cây điều đang ra lộc non kết hợp với thời tiết nắng mưa xen kẽ nên bệnh thán thư, bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng. Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh xoăn lá virus/cà chua có xu hướng gia tăng mạnh. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm héo/xà lách, hoa cúc; bệnh sưng rễ/rau thập tự.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Trên cây lúa

- Đạo ôn lá: Huyện Đạ Tẻh tập trung chỉ đạo nông dân chủ động phòng trừ đối với diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn ở mức trung bình – nặng bằng các loại thuốc có hoạt chất như Tricyclazole (Tridozole 75WP, Beam 75 WP, Flash 75 WP); Azoxystrobin (Azony 25SC), Benomyl (Bendazol 50 WP); Flusilazole (DuPontTM Nustar® 40EC);...

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl (Supertac 500EC, Victory 585EC) để phòng trừ.

- Bệnh khô cành, khô quả: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, cắt và gom những đoạn cành bị bệnh đốt tiêu hủy. Có thể sử dụng một số loại thuốc BVTV sau để phòng trừ như: Copper Hydrocide (DuPont Kocide 53.8DF); Mancozeb (Dithane M - 45 80WP, Manozeb 80WP); Carbendazim (Carban 50SC, Vicarben 50SC, Glory 50SC);  Hexaconazole (Tungvil 5SC, Thonvil 5SC, Topvil 111SC).

3. Cây rau họ cà, hoa cúc

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân hạn chế canh tác cà chua tại các vùng nhiễm nặng, sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine...

- Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh. Chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới, kết hợp sử dụng một số loại thuốc như Sat 4SL để tăng sức đề kháng của cây đối với bệnh virus.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại trong ruộng, bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Ngoài ra có thể sử dụng các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Sử dụng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau để phòng trừ bệnh: Citrus oil (MAP Green 6SL), Hexaconazole (Tungvil 5SC, Callihex 5SC); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC)./.

                                                                                          KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                          Nguyễn Thị Phương Loan

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác