Thống kê truy cập

3687052
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
6235
15546
124735
3687052

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 2 tháng 8 năm 2014

 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 49/TB-BVTV                                                      Lâm Đồng, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 09/8/2014 – 15/8/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa vài nơi đến rải rác tập trung chủ yếu vào nửa cuối tuần. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,30C – 22,30C, cao nhất 32 – 340C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 15 – 170C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 82 – 87%; lượng mưa 25 mm – 43mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.934,2 ha) ‎‎

- Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.478,7ha; đẻ nhánh 7.949,5 ha; đứng cái 1.288 ha; làm đòng 878 ha; trỗ 932 ha; chín 408 ha.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 305,7 ha, mật độ 222,2 – 3.000 con/m2, giảm 1.159,6 ha so với kỳ trước.

- Ốc bươu vàng  gây hại  314,9 ha tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Huoai, Đơn Dương,  mật  độ  0,8 – 5 con/ m2, giảm 398,4 ha so với kỳ trước.

- Sâu cuốm lá nhỏ: gây hại 50,5 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, mật độ 1,3 – 25 con/ m2.

- Đạo ôn lá nhiễm 481,4 ha (20 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh), TLH 3,2 – 24,6%.

- Bệnh khô vằn nhiễm 355 ha tại Đạ Tẻh. TLH 11,4 – 30%, giảm 284,2  ha so với kỳ trước.

- Ngoài ra tại Đạ Tẻh bệnh lem lép hạt nhiễm 17 ha; vàng lá sinh lý nhiễm 7 ha.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

            - Một số đối tượng dịch hại biến động nhẹ so với kỳ trước: bệnh vàng lá nhiễm 210 ha (giảm 70 ha) tại Lâm Hà, Di Linh, Đà Lạt, Lạc Dương; bệnh khô cành nhiễm 107 ha (giảm 199,6 ha); bệnh gỉ sắt nhiễm 736,8 ha; rệp sáp xuất hiện rải rác và gây hại ở mức nhẹ tại các khu vực trồng cà phê.

            - Sâu đục thân gây hại 490 ha (70 ha nặng) cà phê chè tại Đà Lạt.

3. Cây chè (23.177 ha)

           Các đối tượng sâu bệnh hại: rầy xanh, bệnh phồng lá, thối búp đều gây hại ở mức nhẹ. Riêng bọ xít muỗi gây hại 1.953,5 ha (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), tăng 318 ha so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

 So với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 842,3 ha (tăng 567,3 ha); bệnh xì mủ thân nhiễm 712,9 ha (giảm 82,4 ha) tại Đạ Tẻh, Đam Rông; thán thư nhiễm 524,9 ha (giảm 209,9 ha).

  5. Cây ca cao (997,1 ha)

Dịch hại biến động nhẹ so với tuần trước: bọ xít muỗi gây hại 145,6  ha (có 44,2 ha nặng); bọ cánh cứng hại 34,8  ha (8,8 ha nặng tại Đạ Tẻh); bệnh loét thân nhiễm 88,4 ha tại Đạ Huoai.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 Bệnh gây hại cao su biến động nhẹ so với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 249 ha; xì mủ nhiễm 145,3 ha; nấm hồng nhiễm 198,4 ha.

7. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): bệnh xì mủ nhiễm 345,2 ha (tăng 80,2 ha so với kỳ trước.

8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha): bệnh gỉ sắt nhiễm 31,9 ha.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (2.070 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 55 ha (23,5 ha nhiễm nặng tại Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương), TLH 6,1 - 30%, giảm 92,5 ha so với kỳ trước; bệnh cháy lá nhiễm 42 ha (3,5 ha nặng tại Đà Lạt); sâu tơ gây hại 11 ha tại các khu vực trồng rau.

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

Sâu bệnh gây hại cà chua có xu hướng giảm so với kỳ trước: sâu xanh gây hại 330 ha (giảm 120 ha); bệnh đốm vi khuẩn nhiễm 44,1 ha (giảm 185,6 ha); bệnh mốc sương nhiễm 109,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng; bệnh héo xanh nhiễm 65,6 ha tại Đức Trọng (giảm 66,7 ha).

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả hại 99 ha (12 ha nặng) tại Đơn Dương.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to.  Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Thời tiết hiện nay tương đối thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bệnh xì mủ, bọ xít muỗi hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua, đậu leo.

Đề nghị TTNN các  huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất. Các huyện trồng lúa thường xuyên theo dõi bẫy đèn và thu mẫu rầy nâu gửi đi phân tích tác nhân gây bệnh vàng lùn – LXL để có biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa kịp thời.

 

Nơi nhận:                                                                                        KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                   (Đã ky & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                         

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.                                                                                     Đào Văn Toàn

Các tin khác