Thống kê truy cập

3545664
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2260
24352
85309
3545664

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 11 năm 2017

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 76/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 44 (Từ ngày 30/10/2017 – 05/11/2017)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều và đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ trung bình 21,3 – 240C, cao nhất 32– 340C, thấp nhất 17 – 190C; độ ẩm không khí 86 – 91%, lượng mưa 107 – 155mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa

*Vụ Mùa 13.812ha: giai đoạn đẻ nhánh 1.015ha, làm đòng –trỗ 5.430ha, ngậm sữa - chín 3.769ha, thu hoạch 3.683ha.

* Vụ Đông Xuân 2017-2018 639ha: mạ 293ha, đẻ nhánh 346ha.

2. Cây cà phê (155.238,7ha): giai đoạn chắc quả- chín bói

3. Cây chè (21.017,6ha): giai đoạn búp non

4. Cây điều (29.809,6ha): giai đoạn phát triển ra chồi, lá non

5. Cà chua (1.422ha): phát triển thân lá 350ha, giai đoạn quả 1.072ha

6. Rau họ thập tự (2.069ha): các giai đoạn

7. Hoa cúc (930ha): các giai đoạn

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Rầy nâu: gây hại 652ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ tại Đạ Tẻh (tăng 270ha so với kỳ trước), mật độ 750 -1.500 con/m2, chủ yếu rầy tuổi 4, 5 và trưởng thành.

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 408ha giai đoạn đứng cái – làm đòng tại Đạ Tẻh chủ yếu trên các giống lúa OM4900, OM6162, Nếp quýt (trong đó 248ha nhiễm nặng), tăng 104ha so với kỳ trước, TLH 19 – 66,7%. Chi cục đang triển khai mua thuốc và đề xuất Sở NN&PTNT hỗ trợ huyện Đạ Tẻh khoanh vùng phòng trừ bệnh đạo ôn trên diện tích 355ha nhiễm trung bình-nặng.

- Bệnh khô vằn: Nhiễm 403ha giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Đạ Tẻh (tăng 123ha so với kỳ trước), TLH 14-25%;

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại 81ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (giảm 59ha so với kỳ trước), mật độ 4-36 con/m2;

- Các sinh vật gây hại khác (bọ trĩ, ốc bươu vàng, đạo ôn cổ bông,…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Sâu đục thân mình trắng: Gây hại 210ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 80ha so với kỳ trước), TLH 5 – 30%;

- Bọ xít muỗi: Nhiễm 2.434,6ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (tăng 397,6ha so với kỳ trước), TLH 9,8 - 22%.

- Rệp sáp: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại rải rác 612ha, TLH 7,5 – 12,5%;

- Bệnh khô cành: Nhiễm 7.491,4ha (giảm 614,2ha so với kỳ trước), TLH 8,2–25%;

- Bệnh vàng lá: Nhiễm rải rác 5.440,6ha (tăng 509,9ha so với kỳ trước), TLH 6,6 – 25%.

3. Cây chè

- Bọ xít muỗi: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại 2.668,5ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, TLH 5–12,5%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại nhẹ 1.968ha (tăng 100ha so với kỳ trước), TLH 6,8 – 10,5 %.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Gây hại 5.314,4ha (tăng 770,6ha so với kỳ trước), TLH 14– 26%.

- Bệnh thán thư: Thời tiết mưa nhiều, cây điều tiếp tục ra chồi lá non nên bệnh thán thư tăng 749,5ha so với kỳ trước. Tại 3 huyện phía Nam có 8.247,3ha nhiễm bệnh,  TLH 14– 43%.

5. Cây rau

5.1.Cà chua

- Bệnh xoăn lá virus: Ít biến động so với kỳ trước, toàn tỉnh nhiễm 875,7ha (468,7ha nhiễm nặng), TLH 14 – 46,7%.

- Bệnh mốc sương: Thời tiết mưa nhiều về chiều và đêm nên bệnh mốc sương tăng mạnh so với kỳ trước. Trong tuần có 584ha bị hại tại Đơn Dương, Đức Trọng (nặng 182ha), tăng 103ha so với kỳ trước, TLH 15 - 40%.

5.2.Rau họ thập tự

- Bệnh sưng rễ: Gây hại rải rác 510ha (tăng 8ha so với kỳ trước), TLH 5 – 20%.

6. Hoa cúc

- Bệnh héo vàng (virus): Nhiễm 85ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH 5-20%.

7. Cao su, tiêu, sầu riêng, cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh hại không đáng kể.

8. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: Rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, khô vằn có xu hướng gia tăng. Cần theo dõi chặt chẽ và khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ.

- Trên cây cà phê:  Chú ý theo dõi tình hình phát triển của bọ xít muỗi/cà phê chè, bệnh vàng lá, khô cành khô quả. Khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời.

- Trên cây điều: Cây điều đang ra lộc non kết hợp với thời tiết nắng mưa xen kẽ nên bệnh thán thư, bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng. Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh xoăn lá virus/cà chua có xu hướng gia tăng mạnh. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm héo/xà lách, hoa cúc; bệnh sưng rễ/rau thập tự.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl (Supertac 500EC, Victory 585EC) để phòng trừ.

- Bệnh khô cành, khô quả: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, cắt và gom những đoạn cành bị bệnh đốt tiêu hủy. Có thể sử dụng một số loại thuốc BVTV sau để phòng trừ như: Copper Hydrocide (DuPont Kocide 53.8DF); Mancozeb (Dithane M - 45 80WP, Manozeb 80WP); Carbendazim (Carban 50SC, Vicarben 50SC, Glory 50SC);  Hexaconazole (Tungvil 5SC, Thonvil 5SC, Topvil 111SC).

2. Cây rau họ cà, hoa cúc

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân hạn chế canh tác cà chua tại các vùng nhiễm nặng, sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine...

- Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh. Chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới, kết hợp sử dụng một số loại thuốc như Sat 4SL để tăng sức đề kháng của cây đối với bệnh virus.

3. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại trong ruộng, bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Ngoài ra có thể sử dụng các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Sử dụng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau để phòng trừ bệnh: Citrus oil (MAP Green 6SL), Hexaconazole (Tungvil 5SC, Callihex 5SC); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC)./.

                                                                             KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                          Nguyễn Thị Phương Loan

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác