Thống kê truy cập

3524520
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3208
3208
64165
3524520

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 12 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 85/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 50 (Từ ngày 12/12/2015 – 18/12/2015)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi, đêm không  mưa. Ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi đến rải rác tập trung các khu vực phía Nam tỉnh trong nửa đầu tuần. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 200C – 210C, cao nhất 320C – 340C, thấp nhất 110C – 130C; độ ẩm không khí 64% – 83,8%; lượng mưa 20 – 48,8 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

Cây lúa (5.736,5 ha)

Lúa vụ Mùa ở giai đoạn chín 820 ha. Lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 đã sạ được 4.926,5 ha đang ở giai đoạn: mạ 948 ha; đẻ nhánh 824,5 ha; đứng cái 12 ha; làm đòng 1.052 ha; trỗ 991 ha; chín 1.089 ha.

- Rầy nâu gây hại với mật độ 191 - 1400 con/m2 tại Đạ Tẻh;

- Bệnh khô vằn nhiễm 46 ha tại Đạ Tẻh (giảm 60,8 ha so với kỳ trước), TLH 9,9 – 30%.

           Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 120 ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 560 ha so với kỳ trước), TLH  13– 20%.

Cây điều (18.573,8 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 2.070 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai (tăng 164,5 ha so với kỳ trước), TLH 8,4 – 33,3%.

Cây cà chua (2.584 ha): Sâu xanh gây hại 565,2 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, tăng 60 ha so với kỳ trước, TLH 2,9 –20%.

  Cây chè, sầu riêng, cao su, dâu tằm, rau các loại, khoai tây, đậu leo, rau họ thập tự, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời tiết thuận lợi cho cây trồng phát triển, tuy nhiên một số đối tượng sâu bệnh hại có xu hướng phát triển như  sâu đục thân mình trắng hại cà phê chè (đang trong thời kỳ vũ hóa) và rầy nâu trên lúa Đông Xuân sớm.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Đề nghị TTNN thành phố Đà Lạt theo dõi kết quả chống dịch sâu đục thân mình trắng đợt II trên 400 ha cà phê chè./.

Nơi nhận:                                                                                              PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác