Thống kê truy cập

3687230
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
6413
15724
124913
3687230

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 7 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 46/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 29 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 30 (Từ ngày 23/7/2016 – 29/7/2016) 

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ trung bình 22,3 – 23,30C, cao nhất 30,5 – 33,50C, thấp nhất 14,9 – 18,20C; độ ẩm không khí 85,3 –147,3%, lượng mưa 32,3– 147,3mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.255,1ha)

Lúa vụ Hè Thu đã gieo sạ 12.255,1 ha: giai đoạn mạ 4.492,5ha, đẻ nhánh 3.175,6ha, đứng cái 1.273ha, làm đòng 1.549ha, trỗ 1.665ha, chín 100ha.

 - Rầy nâu gây hại 74 ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh (giảm 257ha so với kỳ trước), mật độ 236-1.000 con/ m2;

-  Đạo ôn lá nhiễm 840,8 ha tại Đức Trọng, Đạ Tẻh , TLH 3,1 – 20%;

- Bệnh khô vằn nhiễm 150 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, (giảm 276,2 ha so với kỳ trước), TLH 3,2-20%

 - Các đối tượng dịch hại (đạo ôn cổ bông, bọ trĩ, ốc bươu vàng…) gây hại không đáng kể.

           2. Cây cà phê (152.637,7 ha)

- Sâu đục thân ít biến động so với kỳ trước, diện tích nhiễm trong tuần 440 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 7– 40%.

- Bọ xít muỗi gây hại 450ha cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 100 ha so với kỳ trước), TLH 11,45-37,5%;

- Các đối tượng dịch hại khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư ít biến động so với kỳ trước.

3. Cây chè (24.067,7 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 1.863,6ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Hà, TLH 1,5-8%;

- Bệnh thối búp nhiễm 914,8ha tại Bảo Lộc, TLH 1,3-8%;

- Rầy xanh, bọ cánh tơ, phồng lá ít biến động so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.555,7ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 1.505,8ha tạiĐạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam  Rông, TLH 9,3–32,3%;

- Bệnh thán thư nhiễm 199,8 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 149,5ha so với kỳ trước), TLH 7,3-29,7%.

5. Cây rau:

Cà chua (2.530 ha): sâu xanh gây hại 210 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 540 ha so với kỳ trước), TLH 2-20%.

Rau họ thập tự (2.027 ha): bệnh sưng rễ nhiễm 52ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Đà Lạt , TLH 5,5– 30%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to lượng mưa các khu vực đạt xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi, rỉ sắt, nấm hồng, tuyến trùng/cà phê; sưng rễ/rau thập tự; héo rũ vi khuẩn, đốm lá vi khuẩn, mốc sương/họ cà.

Đề nghị TTNN Đà Lạt theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của sâu đục thân mình trắng hại cà phê để hướng dẫn bà con nông dân tại 3 xã Xuân Trường, Trạm Hành, Tà Nung áp dụng các biện pháp tổng hợp như cắt tỉa thân, cành, đào bỏ gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng để tiêu hủy triệt để kết hợp sử dụng các loại thuốc Supertac 500EC (Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin), Diazan 50EC, Diazol 10GR (Diazinon) để hạn chế sự lây lan và gây hại của sâu đục thân./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác