Thống kê truy cập

3546611
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3207
25299
86256
3546611

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 3 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 21/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 10 (Từ ngày 01/3/2018 – 07/3/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác, nhiệt độ trung bình 19,8 – 21,70C, cao nhất 31– 340C, thấp nhất 10 – 120C; độ ẩm không khí 78,7 – 84%, lượng mưa 20 – 40mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa

* Vụ Đông Xuân 2017 – 2018: Đã xuống giống 7.656ha trong đó giai đoạn mạ 1.008ha, đẻ nhánh 946ha, làm đòng  – trỗ 2.556ha, ngậm sữa - chín 1.714ha, giai đoạn thu hoạch 1.432ha.

2. Cây cà phê (158.622,6ha): giai đoạn ra hoa, hình thành quả non.

3. Cây chè (21.044,3ha): giai đoạn búp non

4. Cây điều (29.688,1ha): ra hoa, đậu quả

5. Cây tiêu (2.046,3ha): giai đoạn phát triển thân lá 1.332,1ha, giai đoạn nuôi quả 714,2 ha.

6. Cây sầu riêng (5.445,8ha): giai đoạn ra hoa, đậu quả.

7. Cà chua (1.156ha): các giai đoạn.

8. Rau họ thập tự (1.845ha): các giai đoạn.

9. Hoa cúc (300ha): các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Rầy nâu: Gây hại 191,1ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (1ha nhiễm nặng), tăng 62,1ha so với kỳ trước, mật độ 750 – 3.200 con/m2.

- Bọ trĩ: Gây hại 258ha lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh tại Đam Rông, Đức Trọng (giảm 9ha so với kỳ trước), TLH 8 – 12%.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại nhẹ 94ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (tăng 23ha so với kỳ trước), mật độ 13 - 35 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 262,7ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, Cát Tiên, Đạ Huoai, giảm 11,3ha so với kỳ trước, TLH 13,2 – 25,5%.

- Các đối tượng gây hại khác (Ốc bươu vàng, bệnh khô vằn,…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Sâu đục thân mình trắng: Gây hại 250ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 5 – 20%;

- Bọ xít muỗi: Ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 1.673,2ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Đà Lạt, TLH 14 - 25%;

- Bệnh khô cành: Giảm 1.367,2ha so với kỳ trước, trong tuần nhiễm 4.543,2ha, TLH 19,4 – 25%;

- Mọt đục cành: Gây hại 3.450,1ha chủ yếu tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh (giảm 188,2ha so với kỳ trước), TLH 12 – 25%.

- Bệnh vàng lá: Giảm 534,6ha so với kỳ trước, nhiễm rải rác 7.129,5ha, TLH 10,7 – 20%.

3. Cây chè

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.426,5ha (tăng 220ha so với kỳ trước), TLH 5–10,5%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại nhẹ 2.050ha, (tăng 300ha so với kỳ trước), TLH 5 – 7,5%.

4. Cây điều

Tuần qua thời tiết tại 3 huyện phía Nam tiếp tục diễn biến bất lợi cho quá trình ra hoa đậu quả của cây điều. Thời tiết nắng nóng, có mưa lớn 3/7 ngày vào chiều và đêm đã làm nhiều diện tích điều bị khô đen toàn bộ chùm bông thiệt hại đáng kể đến năng suất điều niên vụ 2017 – 2018. Dịch hại có xu hướng gia tăng mạnh so với kỳ trước, trong đó:

- Bọ xít muỗi: Thời tiết nắng mưa xen kẽ, bọ xít muỗi phát triển và gây hại mạnh so với tuần trước. Trong tuần có 9.519,8ha bị hại tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông, (tăng 2.031,1ha so kỳ trước trong đó 230ha nhiễm nặng và có biểu hiện cháy cục bộ rải rác 22,3ha trong đó 8ha tại Đạ Tẻh, 14,3ha tại Đạ Huoai chủ yếu do nông dân chưa quan tâm phòng trừ hoặc phòng trừ nhưng chưa triệt để), TLH 12,6 – 46%.

- Bọ trĩ: Ít biến động so với tuần trước, gây hại 1.090,4ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh, TLH 9,5 – 27,2%.

- Bệnh thán thư: Tăng 1.818ha so tuần trước. Hiện nay có 13.835ha điều nhiễm bệnh (8.987,5ha nhiễm nhẹ, 4.143ha nhiễm trung bình và 704ha nhiễm nặng), TLH 17 – 85%.

5. Cây tiêu

- Bệnh chết nhanh: Gây hại rải rác 30,8ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 4,7 – 16,7%;

- Bệnh chết chậm: Nhiễm 29,5ha tại Di Linh, Đạ Tẻh, Đức Trọng, TLH 4,2 – 20%.

6. Cây sầu riêng

- Bệnh xì mủ: Ít biến động so với tuần trước, nhiễm 120,3ha tại Đạ Huoai, TLH 5 - 6,7%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm 22ha tại Bảo Lộc (giảm 13ha so với kỳ trước), TLH 10 - 15%.

7. Cây rau

7.1.Cà chua

- Bệnh xoăn lá virus: Trong tuần có 602,5ha nhiễm virus (152,8ha nhiễm nặng), giảm 53,3ha so với kỳ trước, TLH 11,2 – 50%.

- Bệnh mốc sương: Nhiễm 335ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 135ha so với kỳ trước), TLH 8,3 – 43,3%.

7.2.Rau họ thập tự

- Sâu tơ: Gây hại rải rác 520,5ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương (tăng 52,5ha so với kỳ trước), mật độ 10,5-27 con/m2.

- Bệnh sưng rễ: Gây hại 307,1ha (tăng 17,8ha so với kỳ trước), TLH 7,3 – 20%.

8. Hoa cúc

- Bệnh héo vàng (virus): Nhiễm 20ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH 20-40%.

9. Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Thời tiết nóng ẩm, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu, bệnh đạo ôn để chủ động phòng trừ. Ngoài ra chú ý sâu cuốn lá, ốc bươu vàng, bọ trĩ trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Trên cây cà phê: Hiện nay hầu hết diện tích cà phê đã đậu trái non, thời tiết có mưa rải rác, chú ý phòng trừ rệp sáp, mọt đục cành, bọ xít muỗi, bệnh rỉ sắt, thán thư, nấm hồng.

- Trên cây điều: Dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Lâm Đồng thời gian tới thời tiết tại 3 huyện phía Nam tiếp tục nắng nóng, có mưa rải rác về chiều và đêm, vì vậy các đối tượng bọ xít muỗi, bệnh thán thư sẽ còn lây lan và gây hại mạnh, nguy cơ bùng phát dịch là rất cao, cần khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, chủ động phòng trừ không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng.

- Trên cây rau, hoa: Thời tiết khu vực phía Bắc tỉnh chủ yếu ngày nắng, đêm lạnh và có sương mù vào sáng sớm, chú ý phòng trừ bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp, nhện đỏ và bệnh virus trên cây cà chua, hoa cúc, xà lách.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Cà phê đang trong giai đoạn ra hoa, hình thành quả non cần vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl (Supertac 500EC, Victory 585EC) để phòng trừ.

- Sâu đục thân: Chủ động theo dõi, áp dụng các biện pháp tổng hợp (cắt tỉa thân cành cây, đào gốc thu gom tiêu hủy cây bị hại nặng) để phòng trừ, ngoài ra có thể sử dụng thuốc Diazan 50EC, Diazan 10GR phun lên cây kết hợp rải gốc theo liều lượng khuyến cáo.

2. Cây rau họ cà, hoa cúc

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran (Oshin 20WP, Chat 20WP), Thiamethoxam (Actara 25WG), Citrus oil (Map Green 3SL), Oxymatrine (Vimatrine 0.6SL)...

- Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh, chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như: Spinetoram (Radiant 60SC), Dinotefuran (Oshin 100SL)…

3. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đang ra hoa, đậu quả cần tỉa bớt cành khô, làm sạch cỏ dại trên vườn điều và phát quang bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, bọ trĩ. Ngoài ra thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi bằng một trong các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Trong trường hợp mưa kéo dài phải luân phiên sử dụng các hoạt chất: Citrus oil (MAP Green 6SL), Propineb (Antracol 70WP, Newtracol 70WP); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC), phun kép từ 2-3 lần phòng trừ bệnh thán thư./.

                                                                                                        KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                             Nguyễn Thị Tuyết

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

 

Các tin khác