Thống kê truy cập

3521954
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
642
642
61599
3521954

Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa (Pyricularia oryzae) tại xã Tam Bố huyện Di Linh

Vụ Hè Thu năm 2016 (tính đến 30/7/2016), huyện Di Linh đã gieo sạ được 1.929,4 ha. Lúa chủ yếu ở giai đoạn mạ 1.559ha, đẻ nhánh 242ha, đứng cái, làm đòng 45ha, chín 83ha. Thời gian gần đây do điều kiện thời tiết âm u, nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao dẫn đến bệnh đạo ôn phát triển và gây hại mạnh. Hiện nay tại xã Tam Bố có 51ha nhiễm bệnh trong đó 46ha nhiễm bệnh nặng; 5 ha nhiễm nhẹ  (đã nhổ bỏ 01ha diện tích nhiễm nặng để gieo sạ lại). Lúa bị hại chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái. Tỷ lệ hại phổ biến từ 20-80%. Cục bộ trên một số diện tích tỷ lệ hại nhiễm trên 90%.

Tại các khu vực bị bệnh đạo ôn gây hại nặng, nông dân vùng đồng bào dân tộc còn gieo sạ mật độ cao (250-300 kg/ha), trong khi đó khuyến cáo 100-120 kg/ha. giống sử dụng là giống OM 4900, OM 6162 có chất lượng cao nhưng mẫn cảm với bệnh đạo ôn.

Bệnh đạo ôn hại lúa

Triển khai phòng chống dịch đạo ôn hại lúa tại xã Tam Bố - Di Linh

Để hỗ trợ kịp thời việc phòng trừ bệnh đạo ôn cho nông dân vùng đồng bào dân tộc thuộc xã Tam Bố - Di Linh, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng cấp 46kg thuốc Bimdowmy 750WP (hoạt chất Tricyclazole) và cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh, UBND xã Tam Bố triển khai ra quân phòng trừ đồng loạt 46ha lúa bị bệnh vào ngày 15/8/2016.

Để hạn chế sự lây lan và gây hại của của bệnh đạo ôn trong vụ Hè Thu – Mùa 2016, Chi cục hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp phòng trừ như sau:

- Giống: Hạn chế sử dụng những giống lúa nhiễm bệnh đạo ôn như OM 6162, OM 4900, …

- Vệ sinh đồng ruộng và làm sạch cỏ dại xung quanh ruộng để diệt nguồn bào tử và nấm bệnh.

- Bón phân cân đối N.P.K. Không nên bón phân đạm cao hơn 100kg N/ha. Phân loại ruộng cao thấp hoặc cấy sớm cấy muộn, chất đất xấu hay tốt để có chế độ bón phân hợp lý.

- Giữ nước thường xuyên, không để cho mạ hoặc lúa bị hạn.

- Khi bệnh xuất hiện trên đồng ruộng, phải tiến hành trừ phòng trừ sớm. Luân phiên sử dụng các loại thuốc sau:  Tricyclazole (Tridozole 75WP, Beam 75 WP, Flash 75 WP, Bimdowmy 750WP); Carbendazim (Arin 50SC, Bavisan 50WP, Carben 50SC, Ticarben 50WP);  Fthalide + Kasugamycin (Kasai 21.2WP); Azoxystrobin (Azony 25SC).    

                                                                                                    Phòng Bảo vệ thực vật

Các tin khác