Thống kê truy cập

3544787
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1383
23475
84432
3544787

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 11 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 75/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 46 (Từ ngày 14/11/2015 – 20/11/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không  mưa. Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa tập trung vào thời giữa tuần. Gió Đông đến Đông Bác cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 20,80C – 21,80C, cao nhất 320C – 340C, thấp nhất 170C – 180C; độ ẩm không khí 83,3% – 88,3%; lượng mưa 42,5 –  67,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

Cây lúa (12. 030,3 ha)

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 59,1 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai (18,5 ha nặng tại Đạ Tẻh), TLH 2,1 – 36,8%.

           Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 610 ha cà phê chè tại Đà Lạt (210 ha nặng), TLH  19– 40%;

- Bọ xít muỗi gây hại 350 ha tại Đà Lạt, TLH 4,8 - 25%.

Cây rau họ thập tự (1.373 ha)        

- Bệnh sưng rễ nhiễm 59,3 tại Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, TLH 4 – 30%.

Cây cà chua (2.632 ha): Sâu xanh gây hại 669,6 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (28,2 ha nặng tại Đức Trọng), TLH 2,9 –20%.

Cây đậu leo (250 ha): Sâu đục quả gây hại  37 ha tại Đơn Dương , TLH 2 – 10%.

  Cây chè, điều, sầu riêng, cao su, dâu tằm, rau các loại, khoai tây, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi, sâu đục thân hại cà phê chè; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bệnh xì mủ hại điều; sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                           PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác