Thống kê truy cập

3521402
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
90
90
61047
3521402

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 2 tháng 11 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 66/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 08/11/2014 – 14/11/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ trung bình 20,50C – 21,50C, cao nhất 31 – 330C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 11– 130C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 80,25 – 85,25%; lượng mưa 22,5 mm – 40 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (7.420 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 572,4 ha; đẻ nhánh 884 ha; đứng cái 1.264 ha; làm đòng 576 ha; trỗ 1.304 ha; chín 2.816,9 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy  nâu: diện tích nhiễm rầy 1.403,8 ha tại các vùng trồng lúa, mật độ 345,9 – 1450 con/m2, tăng 864,1 ha;

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại 44,2 ha Đạ Tẻh, Cát Tiên giảm 20,2 ha, mật độ 4,6- 34 con/m2.

           - Đạo ôn lá nhiễm 265,6 ha  tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai ( 257,6 ha nặng tại Đạ Tẻh), TLH 3,8- 42,1%, giảm 9 ha;

- Đạo ôn cổ bông nhiễm 62,6 ha tại Di Linh, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lạc Dương  (7 ha nặng tại Đạ Tẻh), giảm 111,6 ha, TLH 2,5- 15%.

- Vàng lá sinh lý nhiễm 274,8 ha tại Đạ Tẻh, TLH 6,6- 35,1%, giảm 333,8 ha;

- Lem lép hạt nhiễm 280 ha tại Đam Rông, TLH 10,8- 15%, giảm 280 ha.

2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

            - Một số đối tượng dịch hại tăng so với kỳ trước:

            + Bệnh sắt nhiễm 5.272,9 ha tại các vùng trồng cà phê, tăng 2,2 ha, TLH 43,8- 30%;

+ Bệnh vàng lá nhiễm 3.886,4 ha tại các vùng trồng cà phê (874,4 ha nặng Đà Lạt, Bảo Lâm), tăng 107 ha, TLH 2,9- 40%;

+ Bệnh khô cành nhiễm 306,6 ha; TLH 5,7 – 37,5%, tăng 236,6 ha;

            - Một số đối tượng dịch hại giảm so với kỳ trước: sâu đục thân gây hại 280 ha (giảm 30 ha); bọ xít muỗi gây hại 70 ha (giảm 30 ha).

            3. Cây chè (23.177 ha)

           Một số đối tượng dịch hại chính trên cây chè ít biến động so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.830,8 ha (188,9 ha nặng tại Bảo Lâm); bọ cánh tơ gây hại 604,1 ha.

           4. Cây điều (15.259,7 ha)

         So với kỳ trước: bệnh xì mủ thân nhiễm 590 ha tại Đạ Teh, Đam Rông (tăng 141,1 ha); bọ xít muỗi gây hại 1.203,3 ha (giảm 357,3 ha); bệnh thán thư nhiễm 452,6 ha ( tăng 199,9 ha).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

Bọ xít muỗi gây hại 269 ha ( 79,1 ha nặng tại Đạ Teh, Đạ Huoai), tăng 101,6 ha so với kỳ trước.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 So với kỳ trước: bệnh nấm hồng nhiễm 11,1 ha tại Đạ Tẻh; bệnh xì mủ nhiễm 144,7 ha tại Đạ Tẻh (tăng 41,1 ha); héo đen đầu lá nhiễm 388,2 ha tại Đạ Tẻh (tăng 159,1 ha).

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

So với kỳ trước: bệnh rỉ sắt nhiễm 48,6 ha ( tăng 29,7 ha); bệnh bạc thau nhiễm 18,8 ha (giảm 10,1 ha).

8. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.537 ha)

Một số đối tượng bệnh hại có xu hướng giảm so với kỳ trước: bệnh sưng rễ nhiễm 51,2 ha tại các vùng trồng rau (13,5 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), giảm 37,5 ha; bệnh cháy lá nhiễm 36,7 ha (giảm 13,7 ha).

            - Cây cà chua (2.618 ha)

Bệnh mốc sương nhiễm 430 ha (tăng 308,2 ha); sâu xanh gây hại 300 ha tại Đơn Dương (tăng 60 ha), héo xanh nhiễm 35 ha tại Đức Trọng (giảm 16,8 ha), đốm vi khuẩn nhiễm 330 ha.

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả gây hại 75 ha, giảm 75 ha so với kỳ trước.

9. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng sâu bệnh hại trên cây dâu tây ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông; bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ hại chè; bệnh mốc sương, bọ phấn, đốm vi khuẩn, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Một số địa phương chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân triển khai theo dõi bẫy đèn làm cơ sở cho việc xuống giống.

 Nơi nhận:                                                                                       CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                      (Đã ký & đóng dấu)               

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                  Lại Thế Hưng        

- TTNN các huyện, Tp;                                                                        

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.                                                                               

Các tin khác