Thống kê truy cập

3761056
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2316
17544
65281
3761056

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 7 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 41/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 25 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 29 (Từ ngày 16/7/2016 – 22/7/2016) 

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ trung bình 22,3 – 23,30C, cao nhất 29,2 – 33,20C, thấp nhất 15,8 – 17,70C; độ ẩm không khí 83,8 –88,8%, lượng mưa 48,9– 110,8mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (10.249,6ha)

Lúa vụ Hè Thu đã gieo sạ 10.249,6ha: giai đoạn mạ 3.692,4ha, đẻ nhánh 2.180,1ha, đứng cái 1.143ha, làm đòng 2.397ha, trỗ 713ha, chín 124ha.

 - Rầy nâu gây hại 331,7ha tại Đạ Tẻh (giảm 340,3ha so với kỳ trước), mật độ 270-1.000 con/ m2;

- Đạo ôn lá nhiễm 566,6ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, Cát Tiên (tăng 310,8ha so với kỳ trước), TLH 3,3 – 25,4%;

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại 33ha trên lúa giai đoạn đứng làm đòng tại Cát Tiên, mật độ 1,7 - 12con/ m2;

- Bệnh khô vằn nhiễm 426,2ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, TLH 3,2-20%

 Các đối tượng dịch hại (đạo ôn cổ bông, bọ trĩ, ốc bươu vàng…) gây hại không đáng kể.

           2. Cây cà phê (152.637,7 ha)

- Sâu đục thân gây hại 440 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 6,8– 40%.

- Bọ xít muỗi gây hại 350ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 10,5-37,5%;

- Các đối tượng dịch hại khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư ít biến động so với kỳ trước.

3. Cây chè (24.067,7 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 1.769,6ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Hà, TLH 1,6-10%;

- Bệnh thối búp nhiễm 820,8ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 1,1-8%;

- Rầy xanh, bọ cánh tơ, phồng lá ít biến động so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.555,7ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 1.855,1ha ở mức nhẹ tạiĐạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam  Rông, TLH 9,2–36,6%;

- Bệnh thán thư nhiễm 349,3ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 528,8ha so với kỳ trước), TLH 7,1-33,1%.

5. Cây rau:

Cà chua (2.530 ha): sâu xanh gây hại 750ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (210 ha nặng), TLH 2-20%.

Rau họ thập tự (2.027 ha): bệnh sưng rễ nhiễm 48ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 15 ha so với kỳ trước), TLH 5,5– 30%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to lượng mưa các khu vực đạt xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi, rỉ sắt, nấm hồng, tuyến trùng/cà phê; sưng rễ/rau thập tự; héo rũ vi khuẩn, đốm lá vi khuẩn, mốc sương, sâu xanh/họ cà.

Đề nghị TTNN Đà Lạt theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hịa của sâu đục thân mình trắng hại cà phê để hướng dẫn bà con nông dân tại 3 xã Xuân Trường, Trạm Hành, Tà Nung áp dụng các biện pháp tổng hợp như cắt tỉa thân, cành, đào bỏ gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng để tiêu hủy triệt để kết hợp sử dụng các loại thuốc Supertac 500EC (Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin), Diazan 50EC, Diazol 10GR (Diazinon) để hạn chế sự lây lan và gây hại của sâu đục thân./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác