Thống kê truy cập

3546284
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2880
24972
85929
3546284

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 3 tháng 02 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 10/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 20 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 14/02/2015 – 20/02/2015

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa nhẹ vài nơi, tập trung chủ yếu vào thời kỳ cuối tuần. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 19,250C – 20,250C, cao nhất 310C – 330C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 80C – 100C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 75,5– 80,5%.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1.     Cây lúa (6.657,2ha)

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.562 ha; đẻ nhánh 2.442,2 ha; đứng cái 234 ha; làm đòng 1.242 ha; trỗ 785 ha; chín 392 ha.

 

Một số dịch hại trên cây lúa ít biến động so với kỳ trước:

 

- Rầy nâu gây hại nhẹ 216,5 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, mật độ 199,2 – 900 con/m2;

 

- Ốc bươu vàng gây hại 415 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai, mật độ 1 – 6 con/m2 (nhẹ 260,9 ha; trung bình 154,1 ha);

 

- Trứng ốc bươu vàng xuất hiện 6,1 ha tại Đạ Huoai, mật độ 0,1 – 0,7 ổ trứng/m2 (nhẹ 4,2 ha; trung bình 1,9 ha);

 

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 229 ha tại Đức Trọng, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 2 – 21,3% (nhẹ  14 ha; trung bình 195,5 ha; nặng 19,5 ha tại Đạ Tẻh);

 

- Bệnh khô vằn nhiễm nhẹ 28 ha tại Đạ Tẻh, TLH 4,8 – 20%;

 

- Vàng lá sinh lý nhiễm nhẹ 128,7 ha tại Cát Tiên, TLH 3,2 – 20 %.

 

2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

 

 Một số đối tượng dịch hại trên cà phê ít biến động so với kỳ trước: bệnh khô cành nhiễm 760,4 ha tại các vùng trồng cà phê, TLH 8,2 – 38%; bệnh vàng lá nhiễm 10.057,5 ha (2.988,7 ha nặng tại Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lâm), TLH 4,4 – 30%; sâu đục thân gây hại 140 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 5 – 20%; rệp các loại gây hại 575,2 ha, TLH 4,4 – 25,2%;

 

3. Cây chè (23.177 ha)

 

- Bọ xít muỗi gây hại 1.140,1 ha (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), TLH 1,7 – 26%;

 

- Rầy xanh gây hại 2.174,7 ha, TLH 2,7 – 17,6%;

 

- Nhện đỏ gây hại 503,6 ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 1,9 – 20%.

 

4. Cây điều (15.259,7 ha)

 

Bệnh thán thư nhiễm 681,6 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, TLH 8,6 – 39,1%; bệnh xì mủ thân nhiễm 1.502,2 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (129,6 ha nặng tại Đạ Tẻh), TLH 9 – 30%; bọ xít muỗi gây hại 3.459,5 ha, TLH 10,1 – 31,2%.

 

5. Cây ca cao (997,1 ha)

 

 - Bọ xít muỗi gây hại 150,6 ha tại Đạ Huoai, TLH 13 – 20%;

 

- Bệnh loét thân nhiễm 37,6 ha tại Đạ Huoai, TLH 6 – 20%.

 

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 

Bệnh xì mủ nhiễm 166,9 ha tại Đạ Tẻh, TLH  4,7 – 20%; bệnh phấn trắng nhiễm 243,6 ha tại Đạ Tẻh, TLH 6,7 – 35,6%; bệnh rụng lá nhiễm 294,2 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai , TLH 8,5 – 37,6%; bệnh nấm hồng nhiễm 28,4 ha tại Đạ Tẻh, TLH 2 – 20%.

 

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

 

- Bệnh rỉ sắt nhiễm 11,1 ha tại các vùng trồng dâu, TLH 3 – 22,6%;

 

- Bệnh bạc thau nhiễm 37,5 ha, TLH 3 – 26,6%.

 

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

 

Bệnh xì mủ nhiễm 372,6 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai, TLH 4,8 – 20%.

 

9. Cây rau  

- Cây rau họ thập tự (1.237 ha)

 

Bệnh sưng rễ nhiễm 25,2 ha tại các vùng trồng rau, TLH 3,4 - 20%.

- Cây cà chua (2.618 ha)

 

Sâu xanh gây hại 558,6 ha, TLH 2,2 – 10%; bệnh héo xanh nhiễm 35 ha tại Đức Trọng, TLH 3 – 20%.

 

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả gây hại 63 ha, TLH 2,5 – 10%.

 

- Cây khoai tây (760 ha): bệnh mốc sương nhiễm 9 ha tại Đà Lạt, Đơn Dương, TLH 5,4 - 31%.

 

10. Cây dâu tây (70 ha)

 

Một số dịch hại trên dâu tây ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đêm không mưa. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; ruồi hại lá, sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất. 

Nơi nhận:                                                                                            CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                 (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                                 Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;         

Các tin khác