Thống kê truy cập

3545882
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2478
24570
85527
3545882

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 02 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 12/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 8 (Từ ngày 20/02/2016 –26/02/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa vài nơi. Nhiệt độ trung bình 20,40C – 230C, cao nhất 32,50C – 34,70C, thấp nhất 10,30C – 13,80C; độ ẩm không khí 66,5 % – 79,5 %.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (5.949,2ha)

 Lúa vụ Đông Xuân: giai đoạn mạ 1.593,7 ha; đẻ nhánh 1.450 ha; đứng cái 1.131,5 ha; làm đòng 599,5 ha; trỗ 446,5 ha; chín 728 ha.

- Rầy nâu nhiễm nhẹ tại Đạ Tẻh với mật  độ 90 – 1.025 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 102,7 ha tại Đức Trọng (giảm 67,6 ha so với kỳ trước), TLH 2,7 – 19,2%.

- Bệnh vàng lá sinh lý nhiễm 235,8 ha tại Đạ Tẻh (101,6 ha nặng), tăng 18,2 ha so với kỳ trước, TLH 9,2 – 65%.

           2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 370 ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 130 ha so với kỳ trước), TLH 11– 20%;

- Bọ xít muỗi gây hại 70 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 6,8 - 25%.

3. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Rệp vảy gây hại 200 ha tại Đạ Tẻh (169,2 ha nặng), TLH 14 – 80%.

4. Cây cà chua (2.584 ha): Sâu xanh gây hại 246,8 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 24 ha so với kỳ trước), TLH 1,3 –10%.

  Cây chè, sầu riêng, cây điều, dâu tằm, khoai tây, đậu leo, rau họ thập tự, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới, thời tiết tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa ở mức thấp, một số đối tượng sâu bệnh hại có xu hướng phát triển mạnh như sâu đục thân mình trắng hại cà phê chè;rệp vảy hại, phấn trắng cao su.

Đề nghị TTNN huyện Đạ Tẻh phối hợp với UBND các xã Mỹ Đức, Quốc Oai triển khai công tác phòng chống dịch rệp vảy/cao su kịp thời, hiệu quả. TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                              PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác