Thống kê truy cập

3544735
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1331
23423
84380
3544735

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 2 tháng 9 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 54/TB-BVTV                                                      Lâm Đồng, ngày 12 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 06/9/2014 – 12/9/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: nhiều mây, nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to tập trung chủ yếu vào thời kỳ giữa và cuối tuần. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 21,80C – 22,80C, cao nhất 29 – 32,30C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 15 – 170C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 88,3 – 93,3%; lượng mưa 88,8 mm – 205,3 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.925,4ha) ‎‎

- Lúa ở các giai đoạn: mạ 994,1 ha; đẻ nhánh 2.278 ha; đứng cái 3.813,6 ha; làm đòng 5.164,4 ha; trỗ 571,3 ha; chín 104 ha.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 413,5 ha, mật độ 296 – 2.525 con/m2

- Đạo ôn lá nhiễm 668,1 ha tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Tẻh (có 89,5 ha nặng tại Đức Trọng), TLH 3,1 – 20,5%, giảm 112,3 ha so với kỳ trước.

-Lem lép hạt nhiễm 14,5 ha tại Đạ Tẻh.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

            - Một số đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước: bệnh vàng lá nhiễm 2.472,4 ha tại các địa bàn trồng cà phê (70 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt); sâu đục thân gây hại 420 ha cà phê chè tại Đà Lạt; bọ xít muỗi tiếp tục gây hại 1.379,82 ha cà phê chè tại Đam Rông và Lạc Dương.

            - Riêng bệnh gỉ sắt nhiễm 2.120,2 ha tại Bảo Lâm (tăng 1.751,8 ha so với kỳ trước); rệp sáp gây hại 1.751,8 ha tại Đức trọng, Bảo Lộc, Di Linh (giảm 1.751,8 ha so với kỳ trước).

3. Cây chè (23.177 ha)

           Sâu bệnh hại chè có xu hướng giảm so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.226,7 ha tại các vùng trồng chè (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 663,4 ha; bọ cánh tơ gây hại 604,1 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm; rầy xanh hại 94 ha tại bảo Lộc.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

Một số đối tượng dịch hại có xu hướng tăng so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.170,5 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai (tăng 527,9 ha); bệnh xì mủ thân nhiễm 617,9 ha tại Đạ Tẻh (tăng 123 ha).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 211,7  ha  tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (có 4,2 ha nặng); bọ cánh cứng hại 26 ha; bệnh loét thân nhiễm 88,4 ha tại Đạ Houai.

 

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Một số đối tượng dịch hại biến động nhẹ so với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 354,7 ha ;  nấm hồng nhiễm 125,5 ha (tăng 105,7 ha).

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Bệnh gỉ sắt nhiễm 18,9 ha; bệnh bạc thau nhiễm 12,9 ha tại các địa bàn trồng dâu.

8. Cây sầu riêng (1.969,24 ha): bệnh xì mủ nhiễm 459,1 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.970 ha)

Bệnh hại có xu hướng giảm so với kỳ trước: bệnh sưng rễ nhiễm 88,5 ha tại các vùng trồng rau (24 ha nhiễm nặng tại Đức Trọng, Đà Lạt), giảm 47,5 ha; bệnh cháy lá nhiễm 33 ha.

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

+ Một số đối tượng dịch hại tăng nhẹ so với kỳ trước: bệnh mốc sương nhiễm 109,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 65,6 ha); bệnh héo xanh nhiễm 131,1 ha tại Đức Trọng (tăng 65,6 ha)

+ Sâu xanh gây hại 120 ha tại Đơn Dương (giảm 240 ha so với kỳ trước).

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả hại 62 ha tại Đơn Dương.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây ít biến động so với kỳ trước: bệnh mốc xám nhiễm 13 ha (4,5 ha nặng); đốm đen nhiễm 10 ha (6 ha nặng); thối trái nhiễm 12 ha (8 ha nặng); xì mủ nhiễm 5,5 ha.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to.  

Thời tiết hiện nay tương đối thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè; bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ hại chè; bọ xít muỗi hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự; bệnh hại dâu tây.

Đề nghị TTNN các  huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

 

Nơi nhận:                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác