Thống kê truy cập

3655086
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1068
13184
92769
3655086

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 4 tháng 7 năm 2014

 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 44/TB-BVTV                               Lâm Đồng, ngày 25 tháng 7 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 19/7/2014 – 25/7/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 21,80C – 22,80C, cao nhất 32 – 340C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, thấp nhất 15 – 170C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 86 – 91%; lượng mưa 83,8 mm – 122,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (14.257,2 ha) ‎‎

- Lúa ở các giai đoạn: mạ 5.720,2 ha; đẻ nhánh 4.805 ha; đứng cái 922 ha; làm đòng 764 ha; trỗ 766 ha; chín 1.730 ha.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 2.682,3 ha, mật độ 320 – 2.400 con/m2, tăng 1.868,3 ha so với kỳ trước.

- Ốc bươu vàng  gây hại  1.160 ha tại Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai, Đơn Dương (125,2 ha nặng tại Đức Trọng),  mật  độ  1,1 – 10con/ m2, tăng 599,8 ha so với kỳ trước.

- Đạo ôn lá nhiễm 350,3 ha (40 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh), TLH 3,6 – 38%. Giảm 282,2 ha so với kỳ trước.

- Bệnh khô vằn nhiễm 566,9 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên. TLH 11 – 40%, tăng 334,3 ha so với kỳ trước.

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn nhiễm nặng 25 ha tại Đạ Tẻh, TLH 50-88%.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

            - Một số đối tượng dịch hại có xu hướng tăng so với tuần trước: bệnh vàng lá nhiễm 280 ha (tăng 70 ha) tại Lâm Hà, Di Linh, Đà Lạt, Lạc Dương; bệnh khô cành nhiễm 413,6 ha (tăng 206,8 ha).

            - Bọ xít muỗi gây hại 882,02 ha cà phê chè tại Đam Rông, Lạc Dương (435,88 ha nặng).

            - Một số đối tượng biến động nhẹ: Sâu đục thân gây hại 420 ha cà phê chè tại Đà Lạt (70 ha nhiễm nặng); bệnh gỉ sắt nhiễm 804,4 ha, TLH 3,8 – 20,8%; rệp sáp xuất hiện rải rác và gây hại ở mức nhẹ tại các khu vực trồng cà phê.

3. Cây chè (23.177 ha)

           - Các đối tượng sâu bệnh hại: bọ xít muỗi, rầy xanh, bệnh phồng lá, thối búp đều gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

 Dịch hại trên cây điều đều có xu hướng tăng so với kỳ trước: bọ xít gây hại 527,7 ha (tăng 390,2 ha); bệnh xì mủ thân nhiễm 962,2 ha (tăng 443 ha) tại Đạ Tẻh, Đam Rông; thán thư nhiễm 745 ha (tăng 642,8 ha); khô cành nhiễm 104,9 ha).

5. Cây ca cao (997,1 ha)

Bọ xít muỗi gây hại 136,6  ha (có 17,3  ha nặng); bọ cánh cứng hại 39 ha (13 ha nặng) tại Đạ Tẻh

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Bệnh gây hại cao su có xu hướng tăng so với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 291,1 ha (tăng 81,8 ha); bệnh xì mủ nhiễm 125,5 ha (tăng 41,7 ha). 

- Bệnh nấm hồng nhiễm 198,4 ha (giảm 563,7 ha).

7. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): bệnh xì mủ nhiễm 168 ha, TLH 4,5 – 20% tại Bảo Lộc,Đạ Huoai

8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha): Bệnh gỉ sắt nhiễm 60,7 ha (12,9 ha nặng tại Đạ Tẻh); bạc thau nhiễm 25,9 ha.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.970 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 81 ha (13 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt), TLH 6,8 - 30%; bệnh cháy lá nhiễm 34 ha (21 ha nặng tại Đà Lạt), TLH 7,8 – 54%.

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

Sâu xanh gây hại 480 ha; bệnh đốm vi khuẩn nhiễm 194,1 ha  tại Đơn Dương, Đức Trọng; bệnh mốc sương nhiễm 109,7 ha; bệnh héo xanh nhiễm 65,6 ha tại Đức Trọng, TLH 3,5 - 20%.

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả hại 75 ha tại Đơn Dương. Bệnh gỉ sắt nhiễm 12 ha.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây có diện tích bị hại đều giảm so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to.  Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 và có lúc cấp 4.

Thời tiết hiện nay tương đối thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, ốc bươu vàng trên lúa mới gieo sạ, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bênh xì mủ, thán thư  hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại cây họ thập tự.

Đề nghị TTNN các  huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất. Các huyện trồng lúa thường xuyên theo dõi bẫy đèn để có biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa kịp thời.

Nơi nhận:                                                                               KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                    PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;                                                                      (Đã ky & đóng dấu)

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.                                                                                     Đào Văn Toàn

Các tin khác