Thống kê truy cập

3522396
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1084
1084
62041
3522396

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 2 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 07/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 14 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 2 (Từ ngày 08/02/2018 – 14/02/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ trung bình 21,5 – 22,50C, cao nhất 29,5– 330C, thấp nhất 12,7 – 16,50C; độ ẩm không khí 79,3 – 84,2%, lượng mưa 5 – 62mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa

* Vụ Đông Xuân 2017 – 2018: Đã xuống giống 7.080ha trong đó giai đoạn mạ 1.124ha, đẻ nhánh 1.488ha, làm đòng  – trỗ 3.412ha, ngậm sữa - chín 431ha, giai đoạn thu hoạch 625ha.

2. Cây cà phê (158.622,6ha): giai đoạn chăm sóc

3. Cây chè (21.044,3ha): giai đoạn búp non

4. Cây điều (29.688,1ha): ra hoa, đậu quả

5. Cây tiêu (2.046,3ha): giai đoạn phát triển thân lá 1.332,1ha, giai đoạn nuôi quả 714,2 ha.

6. Cây sầu riêng (5.445,8ha): giai đoạn ra hoa.

7. Cà chua (1.307ha): các giai đoạn.

8. Rau họ thập tự (1.775ha): các giai đoạn.

9. Hoa cúc (300ha): các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Bọ trĩ: Gây hại 691ha lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh tại Đạ Tẻh, Đam Rông, Đức Trọng (tăng 170ha so với kỳ trước), TLH 11,8 – 32%.

- Ốc bươu vàng: Nhiễm 354,8ha chủ yếu tại Đức Trọng, Đơn Dương (66ha nhiễm nặng), mật độ 3 - 10 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá: Biến động nhẹ so với kỳ trước. Nhiễm 400ha (8ha nhiễm nặng), TLH 16,5 – 40,3%.

- Các đối tượng gây hại khác (sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh khô vằn,…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Sâu đục thân mình trắng: Gây hại 250ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 5 – 20%;

- Bọ xít muỗi: Nhiễm 1.833ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (tăng 27ha so với kỳ trước), TLH 12 - 25%.

- Bệnh khô cành, khô quả: Giảm 51ha so với kỳ trước, trong tuần nhiễm 6.178,6ha, TLH 16–25%;

- Mọt đục cành: Tăng 102ha so với kỳ trước, trong tuần có 4.195ha cà phê nhiễm mọt đục cành, TLH 12,5 – 25%.

- Bệnh vàng lá: Nhiễm rải rác 8.193,1ha chủ yếu tại Bảo Lâm, Di Linh, Bảo Lộc, Lạc Dương (giảm 271ha so với kỳ trước), TLH 11,2 – 20%.

3. Cây chè

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.429ha (giảm 100ha so với kỳ trước), TLH 5–9,5%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại 1.818ha (tăng 100ha so với kỳ trước), TLH 5 – 8,7%.

4. Cây điều

Tuần qua thời tiết tại 3 huyện phía Nam chủ yếu nắng nóng, không mưa, khá thuận lợi cho cây điều nở hoa, thụ phấn. Sâu bệnh biến động nhẹ so với kỳ trước. Trong đó:

- Bọ xít muỗi: Gây hại 6.435,8ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (tăng 46ha so với kỳ trước), TLH 13– 33%.

- Bọ trĩ: Gây hại 1.033,6ha chủ yếu tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (tăng 110ha so với kỳ trước), TLH 10,1 – 34%.

- Bệnh thán thư: Do có sương mù vào sáng sớm nên bệnh thán thư tăng nhẹ so với tuần trước. Trong tuần có 11.282ha nhiễm bệnh (8.188,5ha nhiễm nhẹ, 2.929,1ha nhiễm trung bình và 164ha nhiễm nặng), tăng 640ha, TLH 17,6 – 70%.

5. Cây tiêu

- Bệnh chết nhanh: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại rải rác 30,8ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 6,3 – 20%;

- Bệnh chết chậm: Nhiễm 28ha tại Di Linh, Đạ Tẻh, Đức Trọng, TLH 3,3 – 20%.

6. Cây sầu riêng

- Bệnh xì mủ: Nhiễm 240,7ha tại Đạ Huoai (tăng 120ha so với kỳ trước), TLH 6,7%.

- Bệnh thán thư: Ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 35ha tại Bảo Lộc, TLH 15%.

7. Cây rau

7.1.Cà chua

- Bệnh xoăn lá virus: Chủ yếu nhiễm trên cà chua giai đoạn >40 ngày. Trong tuần có 687,4ha nhiễm virus (199,8ha nhiễm nặng), tăng 47ha so với kỳ trước, TLH 13,3 – 50%.

- Bệnh mốc sương: Nhiễm 524,7ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 115,7ha so với kỳ trước), TLH 19,3 – 43,3%.

7.2.Rau họ thập tự

- Sâu tơ: Gây hại rải rác 380,5ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương (giảm 49,5ha so với kỳ trước), mật độ 5-26 con/m2.

- Bệnh sưng rễ: Gây hại 351,7ha (tăng 11ha so với kỳ trước), TLH 5 – 20%

  1. 8. Hoa cúc

- Bệnh héo vàng (virus): Nhiễm 20ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (giảm 30ha so với kỳ trước), TLH 20-40%.

9. Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của rầy nâu, bệnh vàng lùn – LXL. Ngoài ra chú ý sâu cuốn lá, bọ trĩ trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh, bệnh đạo ôn gây hại lúa giai đoạn đứng cái – làm đòng.

- Trên cây cà phê: Cà phê đang trong giai đoạn phân hóa mầm hoa, cần chú ý các đối tượng như rệp sáp, mọt đục cành, bệnh khô cành, bọ xít muỗi, sâu đục thân.

- Trên cây điều: Dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Lâm Đồng, thời tiết tại 3 huyện phía Nam 10 ngày giữa tháng 2/2018 có sương mù và mưa rải rác, lượng mưa từ 10 – 30mm, vì vậy trong thời gian Tết nguyên đán cần khuyến cáo nông dân theo dõi chặt chẽ bệnh thán thư, bọ xít muỗi lây để chủ động phòng trừ, không để dịch bệnh bùng phát thành dịch.

- Trên cây rau, hoa: Thời tiết khu vực phía Bắc tỉnh chủ yếu lạnh và khô, chú ý phòng trừ bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp để hạn chế sự lan truyền bệnh virus trên cây cà chua, hoa cúc, xà lách.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Sau thu hoạch cần khẩn trương tỉa cành, tạo tán, vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl (Supertac 500EC, Victory 585EC) để phòng trừ.

2. Cây rau họ cà, hoa cúc

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran (Oshin 20WP, Chat 20WP), Thiamethoxam (Actara 25WG), Citrus oil (Map Green 3SL), Oxymatrine (Vimatrine 0.6SL)...

- Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh, chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như: Spinetoram (Radiant 60SC), Dinotefuran (Oshin 100SL)…

3. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đang ra hoa, đậu quả cần làm sạch cỏ dại trên vườn điều và bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, bọ trĩ. Ngoài ra thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi bằng một trong các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Trong trường hợp mưa kéo dài phải luân phiên sử dụng các hoạt chất: Citrus oil (MAP Green 6SL), Propineb (Antracol 70WP, Newtracol 70WP); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC), phun kép từ 2-3 lần phòng trừ bệnh thán thư.

- Bọ trĩ: Thường xuyên tỉa cành tạo tán, vệ sinh vườn giúp cho vườn điều thông thoáng hạn chế sự phát triển của bọ trĩ. Bọ trĩ rất dễ kháng thuốc nên cần luân phiên sử dụng các loại thuốc có hoạt chất sau để trừ bọ trĩ: Abamectin (Tineromec 3.6EC, Tungatin 3.6EC), Ebamectin + Azadirachtin (Angun 5WG, Tungmectin 36EC), Thiamethoxam (Actara 25WG)./.

                                                                                                      KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                             Nguyễn Thị Tuyết

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác