Thống kê truy cập

3905344
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4415
4415
106604
3905344

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 9 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 60/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 38 (Từ ngày 13/9/2018 - 19/9/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa, nhiệt độ trung bình 19,3 – 230C, cao nhất 30 – 320C, thấp nhất 14,6 – 180C; độ ẩm không khí 83 – 87%, lượng mưa 43 – 157 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

  • Cây lúa:

+ Vụ Hè Thu (15/3 - 3/5): 7.854 ha (3 ha ngậm sữa – chín, 7.851 ha thu hoạch).

+ Vụ Mùa (25/6 – 25/9): 9.483 ha (1.181 ha giai đoạn mạ, 5.078 ha giai đoạn đẻ nhánh, 2.530 ha giai đoạn đòng – trỗ, 694 ha ngậm sữa – chín).

  • Cây cà phê (173.872 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (11.146 ha), giai đoạn phát triển quả non (162.726 ha).
  • Cây chè (12.698 ha); Cây tiêu (2.046 ha) chủ yếu ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cây điều (29.396 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (586 ha); giai đoạn thu hoạch (20.810 ha).
  • Cây sầu riêng (6.665 ha) chủ yếu đang ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cà chua (376 ha); Rau họ thập tự (2.315 ha); Hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Rầy nâu, ốc bươu vàng, bọ trĩ, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá,… gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi nhiễm 3.650 ha cà phê chè (1.295 ha nhiễm nặng), tăng 470 ha so với kỳ trước, TLH 27 – 57,5%;

- Bệnh khô cành nhiễm 892 ha tại Lạc Dương, Bảo Lộc, (tăng 329 ha so với kỳ trước), TLH 17,3 – 25%;

- Bệnh vàng lá nhiễm rải rác 765 ha, (tăng 375 ha so với kỳ trước), TLB 11,8 – 20%;

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh gỉ sắt, … gây hại ở mức nhẹ.

3. Cây chè:

- Bọ xít muỗi nhiễm 167 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 7,2 – 15%.

- Rầ xanh, bọ cánh tơ, … gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 115 ha tại 3 huyện phía Nam, TLH 40 – 59,6%.

- Bệnh thán thư ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 294 ha tại 3 huyện phía Nam, TLH 51 – 88%.

5. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 5 ha tại Đạ Tẻh, TLH 8 – 26,7%;

- Bệnh chết chậm gây hại 7 ha tại Đạ Tẻh, (tăng 3 ha so với kỳ trước), TLH 9,7 – 43%.

6. Cây rau

6.1. Cà chua: Bệnh xoăn lá virus ít biến động so với kỳ trước, trong tuần có 219 ha nhiễm bệnh tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 20 – 46%.

6.2. Rau họ thập tự:

- Sâu tơ ít biến động so với kỳ trước, gây hại rải rác 105 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, mật độ 12,2 – 25 con/m2.

- Bệnh sưng rễ gâ hại 10 ha tại Lạc Dương, (giảm 10 ha so với kỳ trước), TLH 26 – 30%.

7. Cây trồng khác: Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, … âu bệnh hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây cà phê: Thời tiết trong tuần tới tiếp tục diễn biến phức tạp, nắng mưa xen kẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho bọ xít muỗi gia tăng gây hại mạnh, cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như rệp sáp, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, khô cành.

- Trên cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư có khả năng gia tăng trong thời gian tới do thời tiết mưa nắng xen kẽ, âm u, cần theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của bọ xít muỗi và bệnh thán thư. Khuyến cáo nông dân phòng trừ kịp thời nếu mật số bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng mạnh.

- Trên cây rau, hoa: Hiện nay tại các vùng trồng rau, hoa bệnh do virus có xu hướng gia tăng, chú ý sự phát triển của các đối tượng dịch hại như bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp, bệnh xoăn lá, mốc sương/họ cà; virus/hoa cúc, xà lách.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

- Rệp sáp: Cà phê đang trong giai đoạn phát triển quả non cần vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, cắt tỉa cành thông thoáng hạn chế sự gây hại của rệp sáp. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Spirotetramat, Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid,… để phòng trừ.

- Mọt đục cành: Cần triển khai tỉa cành, cắt bỏ các cành đã bị mọt gây hại kết hợp sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Acetamiprid + Chlorpyrifos Ethyl; Alpha-cypermethrin+ Chlorpyrifos Ethyl+ Imidacloprid...

2. Cây rau họ cà

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Nhà kính nhà lưới phải có chiều cao tính từ mặt đất nền từ 3,5 – 4,2 m để đảm bảo độ thông thoáng, lưới bao quanh phải sử dụng lưới ngăn côn trùng. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine...

3. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đã kết thúc vụ thu hoạch, cần làm sạch cỏ dại trên vườn điều và bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, bọ trĩ. Ngoài ra thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi bằng một trong các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin; Cypermethrin; Permethrin,… để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Trong trường hợp bệnh có xu hướng gia tăng phải luân phiên sử dụng các hoạt chất: Citrus oil, Propineb; Copper Hydroxide; Difenoconazole,… phun kép từ 2-3 lần phòng trừ bệnh thán thư./.

                                                                                              CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                  (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                           Lại Thế Hưng

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác