Thống kê truy cập

3905362
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4433
4433
106622
3905362

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 2 tháng 5 năm 2014

 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 28/TB-BVTV                                                         Lâm Đồng, ngày 09 tháng 5 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 03/5 – 9/5/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ trung bình 21,60C – 23,20C, cao nhất 32,5 – 350C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 13 – 15,70C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 80– 97 %; lượng mưa 256,2 – 680,8 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (7.603,23 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.973 ha; đẻ nhánh 1.393 ha; đứng cái 794,4 ha; làm đòng 394,4 ha; trỗ 2.718,5 ha; chín 329,93 ha.

- Rầy nâu gây hại trên diện tích 59,8 ha (giảm 496,2 ha so với kỳ trước), mật độ 81 – 1.000 con/m2.

- Ốc bươu vàng gây hại 25,9 ha tại Đạ Tẻh, mật độ 0,7 – 5 con/m2.

- Đạo ôn cổ bông nhiễm 145 ha tại Di Linh, Đạ Tẻh (109 ha nhiễm nặng), TLH 24,2 – 43,5%.

- Bệnh khô vằn nhiễm mức trung bình 15 ha tại Đạ Tẻh.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Bệnh khô cành nhiễm trung bình 513,4 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lộc, TLH 6,8-50%.

- Bệnh gỉ sắt gây hại mức trung bình 804,4 ha tại Đam Rông, tăng 804,4 ha so với kỳ trước.

- Sâu đục thân gây hại 200 ha tại Đà Lạt, tỉ lệ 7.0 – 20 % cây giảm 140 ha so với kỳ trước.

.3. Cây chè (23.177 ha)

- Các đối tượng dịch hại: Bọ xít muỗi, nhện đỏ, rầy xanh, bọ cánh tơ, phồng lá, chấm xám ít biến động và gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Bệnh khô cành: nhiễm mức trung bình 1.004 ha, tăng 623,6 ha so với kỳ trước.

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 737,5 ha (giảm 75,4 ha so với kỳ trước) tại Đạ Tẻh, trong đó 137,5 ha nhiễm nặng, TLH 6.0 – 30 %.

- Bệnh thán thư nhiễm mức trung bình 265,6 ha (giảm 960,1 ha so với kỳ trước) tại Đam Rông, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

- Bọ xít muỗi nhiễm 1.203,1 ha tại Đạ TẻH, tăng 932,3 ha so với kỳ trước.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

 Bọ xít muỗi gây hại 317,3 (84,4 ha nhiễm nặng) tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, tăng 92,6 ha so với kỳ trước, TLH 11,7 – 30 %.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Bệnh nấm hồng nhiễm trên diện tích 438,5 ha tại Đạ Tẻh (có 114,6 ha nhiễm nặng), tăng 264,5 ha so với kỳ trước, TLH 9,0 – 40%.

- Bệnh rụng lá: nhiễm mức trung bình 438,4 ha (tăng 354,6 ha so với kỳ trước).

7. Cây sầu riêng (1.671,24 ha)

Bệnh xì mủ gây hại mức trung bình trên diện tích 167,1 ha tại Đạ Huoai.

8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Các đối tượng dịch hại như rỉ sắt, bạc thau, rầy, rệp ít biến động với kỳ trước.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.370 ha)

            + Sâu tơ, bệnh cháy lá ít biến động so với kỳ trước.

            + Bệnh sưng rễ nhiễm 176 ha (18 ha nhiễm nặng), tăng 51,1 ha so với kỳ trước, tỷ lệ hại 10 – 40%, tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương.

            - Cây cà chua (2.100 ha): Sâu xanh gây hại trung bình trên diện tích 390 ha (tăng 60 ha so với kỳ trước) tại Đơn Dương.

- Đậu leo (250 ha): Sâu đục quả nhiễm 76 ha tại Đơn Dương, TLH 3.0 – 10%, tăng 12 ha so với kỳ trước.

- Cà rốt (200 ha): Bệnh cháy lá chân nhiễm 4 ha tại Đà Lạt.

- Khoai tây (120 ha): Bệnh mốc sương nhiểm mức trung bình 3,6 ha tại Đà Lạt

10. Cây dâu tây (120 ha)

Các đối tượng dịch hại như mốc xám, xì mủ, thối đen gốc, rễ ít biến động so với kỳ trước, trong đó bệnh mốc xám nhiễm 15 ha; bệnh đốm đen nhiễm mức trung bình 10 ha; bệnh thối trái nhiễm 12 ha.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến vài nơi. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3.

Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại như: rầy nâu, bệnh đạo ôn hại lúa; rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân hại cà phê; bọ xít muỗi, thán thư, xì mủ hại điều; bệnh mốc sương hại, sâu đục trái hại cà chua. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác