Thống kê truy cập

3735561
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1495
15012
39786
3735561

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 3 tháng 9 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 56/TB-BVTV                                                      Lâm Đồng, ngày 19 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 13/9/2014 – 19/9/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: nhiều mây, nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to tập trung chủ yếu vào thời kỳ giữa và cuối tuần. Gió đến Tây Nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 21,50C – 22,50C, cao nhất 31 – 330C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 14 – 160C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 86 – 91%; lượng mưa 125 mm – 200 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.730,8 ha) ‎‎

- Lúa ở các giai đoạn: mạ 691 ha; đẻ nhánh 2.196 ha; đứng cái 915 ha; làm đòng 7.977 ha; trỗ 691,7 ha; chín 260 ha.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 234,1 ha, giảm 179,4 ha so với kỳ trước. Mật độ 289,86 – 3.500 con/m2 (có 9,4 ha nhiễm trung bình và 3,5 ha nhiễm nặng tại Di Linh).

- Đạo ôn lá nhiễm 481,9 ha tại Di Linh, Đức Trọng, Lạc Dương, TLH 2,4 – 18,5%, giảm 186,2 ha so với kỳ trước.

- Đạo ôn cổ bông nhiễm 51,8 ha tại Đức Trọng (31,8 ha nặng).

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

            - Một số đối tượng dịch hại có xu hướng tăng so với kỳ trước: bệnh vàng lá nhiễm 3.222,4 ha tại các địa bàn trồng cà phê (140 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt), tăng 750 ha; bệnh khô cành nhiễm 1.137,3 ha; bọ xít muỗi tiếp tục gây hại 1.449,82 ha cà phê chè tại Đam Rông, Lạc Dương, Đà Lạt.

            - Riêng bệnh gỉ sắt nhiễm 2.120,2 ha; rệp sáp gây hại 1.137,3 ha tại Đức Trọng, Bảo Lộc, Di Linh (giảm 614,5 ha so với kỳ trước); sâu đục thân gây hại 350 ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 70 ha).

3. Cây chè (23.177 ha)

           Sâu bệnh hại chè có xu hướng giảm so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.226,7 ha tại các vùng trồng chè; bọ cánh tơ gây hại 396,5 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (giảm 207,6 ha).

4. Cây điều (15.259,7 ha)

Một số đối tượng dịch hại có xu hướng giảm so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 632,6 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai (giảm 537,9 ha); bệnh xì mủ thân nhiễm 503,3 ha tại Đạ Tẻh (giảm 114,6 ha).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

Sâu bệnh hại biến động nhẹ so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 255,9  ha  tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 44,2 ha nặng); bọ cánh cứng hại 13 ha; bệnh loét thân nhiễm 44,2 ha tại Đạ Houai.

 

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 Một số đối tượng dịch hại biến động nhẹ so với kỳ trước: bệnh nấm hồng nhiễm 187,4 ha (tăng 61,9 ha); bệnh rụng lá nhiễm 229,1 ha (giảm 125,6 ha).

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Bệnh gỉ sắt nhiễm 12,9 ha tại các địa bàn trồng dâu.

8. Cây sầu riêng (1.969,24 ha): bệnh xì mủ nhiễm 362,1 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (2.037 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 120,4 ha tại các vùng trồng rau (15 ha nhiễm nặng tại Đức Trọng, Đà Lạt), tăng 31,9 ha; bệnh cháy lá nhiễm 31,7 ha.

            - Cây cà chua (2.618 ha)

 Dịch hại cà chua tăng nhẹ so với kỳ trước: bệnh đốm vi khuẩn nhiễm 730 ha; bệnh mốc sương nhiễm 138,6 ha (tăng  28,9 ha); bệnh héo xanh nhiễm 103,6 ha tại Đức Trọng (35 ha nhiễm nặng); sâu xanh gây hại 300 ha tại Đơn Dương (tăng 180 ha).

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả hại 87 ha; bệnh gỉ sắt nhiễm 13 ha tại Đơn Dương.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây ít biến động so với kỳ trước: bệnh mốc xám nhiễm 11 ha (4,5 ha nặng); đốm đen nhiễm 10 ha (2 ha nặng); thối trái nhiễm 10 ha (4 ha nặng); xì mủ nhiễm 3 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Do đó ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng, đặc biệt là rau các loại và tương đối thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè; bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ hại chè; bọ xít muỗi hại điều, ca cao; bệnh mốc sương, héo xanh, đốm vi khuẩn, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự; bệnh hại dâu tây.

Đề nghị TTNN các  huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

 

Nơi nhận:                                                                                        KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                       PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                   (Đã ky & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                          

- TTNN các huyện, Tp;                                                                         

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                  Đào Văn Toàn

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);                                                             

- Lưu: VT, KT.

               

Các tin khác