Thống kê truy cập

3546315
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2911
25003
85960
3546315

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 8 năm 2017

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 52/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 14 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 32 (Từ ngày 07/8/2017– 13/8/2017)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng nhiều mây, ngày và đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ trung bình 21,3 – 22,30C, cao nhất 32– 340C, thấp nhất 15 – 170C; độ ẩm không khí 87 – 92%, lượng mưa 75 – 125mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (26.583ha)

*Lúa vụ Đông Xuân 10.023ha: đã thu hoạch xong.

*Lúa vụ Hè thu 6.389ha: đẻ nhánh 15ha, làm đòng - trỗ 1.637ha, ngậm sữa - chín 941ha, thu hoạch 3.796ha.

* Lúa vụ Mùa 10.171ha: giai đoạn mạ 6.253ha, đẻ nhánh 2.400ha, làm đòng –trỗ 1.506ha, ngậm sữa- chín 12ha.

- Rầy nâu: Chủ yếu gây hại tại Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh, Đức Trọng trên diện tích 2.023,2ha (giảm 463,2ha so với kỳ trước), mật độ 750 – 1.650con/m2.

- Bệnh khô vằn: Nhiễm nhẹ 1.526,3ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 39,4ha so với kỳ trước), TLH 10-30%.

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 145,5ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, Cát Tiên,Đạ Huoai (tăng 2,1ha so với kỳ trước), TLH 7-18%.

- Các đối tượng dịch hại khác (ốc bươu vàng, đốm nâu, đạo ôn cổ bông,…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê (155.238,7ha)

- Sâu đục thân: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại 250ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 13 – 30%.

- Bọ xít muỗi: Nhiễm rải rác 2.766ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (tăng 266,4ha so với kỳ trước), TLH 10 - 27%.

- Mọt đục cành: Gây hại 2.152,5ha (giảm 143,7ha so với kỳ trước), TLH 12,5 – 25%.

- Rệp sáp: Gây hại nhẹ 4.886ha (tăng 428ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 15%.

3. Cây chè (21.131,3ha)

- Bọ xít muỗi: Gây hại 1.929,5ha (giảm 111,7ha so với kỳ trước), TLH 5,5–10%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại rải rác 1.729ha (giảm 110ha so với kỳ trước), TLH 6 – 8%.

4. Cây điều (29.809,6 ha)

- Bọ xít muỗi: Chủ yếu gây hại ở mức nhẹ trên diện tích 5.325,3ha, giảm 10,3ha so với kỳ trước, TLH 17 – 29,4%. Hiện nay tình hình bọ xít muỗi đã cơ bản được khống chế, ngày 07/8/2017 Sở Nông nghiệp & PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định số 1732/QĐ-UBND công bố hết dịch.

- Bọ phấn đầu dài: Tổng diện tích bị hại 2.956ha (20ha nhiễm nặng) tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 25ha so với kỳ trước), TLH từ 10 – 60%.

- Bệnh thán thư: Ít biến động so với kỳ trước, trong tuần nhiễm nhẹ - trung bình 5.641,6ha, TLH 17– 31%.

5. Cây rau

5.1.Cà chua (1.237ha)

- Bệnh xoăn lá virus: Trong tuần toàn tỉnh nhiễm 631,7ha (206ha nhiễm nặng), tăng 32ha so với kỳ trước, TLH 11– 50%.

- Bệnh mốc sương: Gây hại 436,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 158,4ha so với kỳ trước), TLH 5 - 40%.

5.2.Rau họ thập tự (1.939ha)

- Bệnh sưng rễ: Gây hại rải rác 224ha (3,5ha nhiễm nặng), giảm 117ha so với kỳ trước, TLH 5– 30%.

5.3. Rau xà lách (400ha)

- Bệnh đốm héo (virus): Ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 6ha tại Đà Lạt, TLH 5-15%.

6. Hoa cúc (930ha):

- Bệnh héo vàng (virus): Diện tích nhiễm bệnh 105ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (nhiễm nặng 25ha), tăng 10ha so với kỳ trước, TLH 5-25%.

7. Cao su, tiêu, sầu riêng: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh gây hại không đáng kể và ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: Rầy nâu có xu hướng gia tăng mạnh. Dự báo tuần tới có một lứa rầy cám mới nở. Cần theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại và khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ không để lây lan trên diện rộng.

- Trên cây cà phê:  Thời tiết mưa nhiều bọ xít muỗi sẽ còn phát triển và gây hại mạnh trong thời gian tới. Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh đốm héo, xoăn vàng lá do virus có nguy cơ tiếp tục lây lan và gây hại trên cây rau họ cà, xà lách, hoa cúc. Ngoài ra chú ý sự gây hại của bệnh mốc sương/cà chua, sưng rễ/rau thập tự.

- Trên cây điều: Hiện nay sâu đục ngọn, bệnh thán thư có xu hướng gia tăng và gây hại rải rác tại một số xã trồng điều của huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh. Chú ý sự phát triển và gây hại của sâu đục ngọn, bệnh thán thư trên các diện tích điều đang ra lộc mới. Hướng dẫn nông dân phòng trừ không để lây lan trên diện rộng.

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây lúa

- Rầy nâu: Theo dõi chặt chẽ mật số rầy nâu trên đồng ruộng, khuyến cáo nông dân phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị như Fenobucarb; Buproferin; Acetamiprid; Acetamiprid + Buproferin...

- Bệnh vàng lùn- lùn xoắn lá: thường xuyên kiểm tra phát hiện và nhổ bỏ sớm cây bị bệnh; phòng trừ rầy nâu để hạn chế bệnh lây lan trên lúa vụ Hè thu và vụ Mùa.

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl (Supertac 500EC, Victory 585EC) để phòng trừ.

3. Cây rau họ cà, xà lách, hoa cúc

- Bệnh virus: Áp dụng các biện pháp quản lý tổng hợp bệnh virus tại vườn ươm và vườn trồng trong đó lưu ý: Thu gom, tiêu hủy triệt để cây bị bệnh. Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng đặc biệt là giống cúc đóa, giống xà lách carol, đối với cà chua nên canh tác trong nhà lưới. Khi trồng mới phải sử dụng cây giống không có triệu chứng nhiễm bệnh. Quản lý tốt các côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp bằng một số hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine...). Ngoài ra có thể sử dụng một số loại thuốc như Sat 4SL để tăng sức đề kháng của cây trồng đối với bệnh virus.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại trong ruộng, bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Ngoài ra có thể sử dụng các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Chủ động phòng trừ bọ xít muỗi gây hại vườn điều để giảm tác nhân tạo vết thương cho nấm bệnh xâm nhập. Khi điều ra lộc non sử dụng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau để phòng trừ bệnh: Citrus oil (MAP Green 6SL), Hexaconazole (Tungvil 5SC, Callihex 5SC); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC).

- Bọ phấn đầu dài: Phát hiện sớm chồi bị đục, cắt bỏ và thu gom đốt tiêu hủy trước khi trưởng thành vũ hóa khỏi đường đục. Phun thuốc kỹ vào các chồi non. Có thể sử dụng một số loại thuốc như Abamectin (Andomec 1.8 EC); Chlorpyrifos Ethyl (Anboom 48EC); Chlorpyrifos Ethyl + Cypermethrin (Tungcydan 55EC) để phòng trừ. Ngoài ra chú ý phun trừ cả bọ phấn đục ngọn (trưởng thành) cư trú trong các bụi rậm, tán cây rậm rạp ven vườn điều./.

Nơi nhận:                                                                                                         KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                          Nguyễn Thị Phương Loan

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác