Thống kê truy cập

3905450
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4521
4521
106710
3905450

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 12 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 83/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 07 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 48 (Từ ngày 28/11/2015 – 04/12/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi, đêm không  mưa. Ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi đến rải rác tập trung các khu vực phía Nam tỉnh trong nửa đầu tuần. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,40C – 23,20C, cao nhất 300C – 330C, thấp nhất 15,10C – 17,50C; độ ẩm không khí 74,5% – 86,8%; lượng mưa 24,7 – 66 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

Cây lúa (10.439 ha)

Lúa vụ Mùa 5.637 ha gồm các giai đoạn: trỗ 120 ha, chín 5.517 ha. Lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 đã sạ được 4.802 ha đang ở giai đoạn: mạ 652 ha; đẻ nhánh 1.185 ha; đứng cái 50 ha; làm đòng 1.069 ha; trỗ 1.034 ha; chín 812 ha.

- Bệnh khô vằn nhiễm 174,4 ha tại Đạ Tẻh (giảm 173,6 ha so với kỳ trước), TLH 11,2 – 35%.

- Rầy nâu gây hại với mật độ 186 - 1200 con/m2.

Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 680 ha cà phê chè tại Đà Lạt (140 ha nặng), TLH  19– 40%;

- Bọ xít muỗi gây hại 210 ha tại Đà Lạt, TLH 6,8 - 25%.

Cây cà chua (2.632 ha): Sâu xanh gây hại 669,6 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (53,2 ha nặng tại Đức Trọng), tăng 300 ha so với kỳ trước, TLH 3,2 –20%.

  Cây chè, điều, sầu riêng, cao su, dâu tằm, rau các loại, khoai tây, đậu leo, rau họ thập tự, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: sâu bệnhgây hại không đáng kể, biến động giảm về diện tích nhiễm.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời tiết thuận lợi cho cây trồng phát triển, tuy nhiên một số đối tượng sâu bệnh hại có xu hướng phát triển như  sâu đục thân mình trắng hại cà phê chè (đang trong thời kỳ vũ hóa) và rầy nâu trên lúa Đông Xuân sớm.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Đề nghị TTNN thành phố Đà Lạt theo dõi kết quả chống dịch sâu đục thân minh trắng đợt II trên 400 ha cà phê chè./.

Nơi nhận:                                                                                              CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác