Thống kê truy cập

3545747
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2343
24435
85392
3545747

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 4 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 34/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 16 (Từ ngày 12/4/2018 - 18/4/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ trung bình 18 – 22,20C, cao nhất 30,8– 35,50C, thấp nhất 12,4 – 160C; độ ẩm không khí 71 – 79%, lượng mưa 11 – 29,2 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Cây lúa: Vụ Đông Xuân 2017 – 2018 đã xuống giống 8.676 ha. Trong đó giai đoạn đẻ nhánh 607 ha, làm đòng  – trỗ 2.226 ha, ngậm sữa - chín 520 ha, thu hoạch 5.323 ha. Vụ Hè Thu 2018 đã xuống giống 268ha đang giai đoạn mạ.

Cây cà phê (158.622,6 ha): đang giai đoạn phát triển quả non (150.035,1 ha); giai đoạn kiến thiết cơ bản (8.589,5 ha).

Cây chè (21.044,3 ha) chủ yếu ở giai đoạn búp non

Cây điều (29.688,1 ha): giai đoạn thu hoạch (20.994,1 ha); giai đoạn kiến thiết cơ bản (8.694 ha).

Cây tiêu (2.046,3 ha) chủ yếu ở giai đoạn thu hoạch

Cây sầu riêng (6.665 ha) chủ yếu đang ở giai đoạn đậu quả.

Cà chua (921 ha); Rau họ thập tự (1.758 ha); Hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Rầy nâu gây hại 642,3 ha lúa giai đoạn trỗ – chín tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 252,3 ha so với kỳ trước), mật độ 800 – 3.175 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 289 ha tại Đạ Tẻh, Di Linh (tăng 11,2 ha so với kỳ trước), TLH 7,1 – 10,7%.

- Bệnh khô vằn ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 310 ha lúa giai đoạn đòng – trỗ chín tại Đạ Tẻh, TLH 15,5 – 25%.

- Các đối tượng gây hại khác (Ốc bươu vàng, bọ trĩ,…) gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Sâu đục thân mình trắng gây hại 80 ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 20ha so với kỳ trước), TLH 6 – 15%;

- Bọ xít muỗi nhiễm 1.374,2 ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Đà Lạt, (tăng 64,2 ha so với kỳ trước), TLH 18 - 30%;

- Rệp sáp nhiễm 3.040,7 ha tại Di Linh, Bảo Lộc (giảm 217,3 ha so với kỳ trước), TLH 9,6 – 14%;

- Bệnh khô cành ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 3.304,6 ha tại Lạc Dương, Bảo Lộc, Đam Rông, Đà Lạt, Lâm Hà, Di Linh, TLH 16 – 25%;

- Mọt đục cành gây hại 3.331,4 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông (giảm 58,3 ha so với kỳ trước), TLH 13 – 25%;

- Bệnh vàng lá nhiễm rải rác 6.713,5 ha (giảm 581,5 ha so với kỳ trước), TLH 9 – 13%

3. Cây chè

- Bọ xít muỗi gây hại 2.400 ha (giảm 200 ha so với kỳ trước), TLH 5–11,5%;

- Bọ cánh tơ gây hại nhẹ 2.000 ha (tăng 80 ha so với kỳ trước), TLH 5,2 – 9%.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi gây hại 9.696,3 ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (337 ha nhiễm nặng), tăng 380ha so với kỳ trước, TLH 14,1 – 48,4%.

- Bệnh thán thư nhiễm 14.234,8 ha (814,3 ha nhiễm nặng), tăng 434,8 ha so với kỳ trước, TLH 13 – 78%.

5. Cây tiêu

- Bệnh chết nhanh gây hại rải rác 46,8 ha (8,1 ha nhiễm nặng) tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, giảm 14,7 ha so với kỳ trước, TLH 4,5 – 24%;

- Bệnh chết chậm ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 113 ha tại Đức Trọng, Đạ Tẻh, TLH 6 – 26,7%.

6. Cây sầu riêng

- Bệnh xì mủ ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 120,3 ha tại Đạ Huoai, TLH 5 - 6,7%.

- Bệnh thán thư ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 37 ha tại Bảo Lộc, TLH 10 - 17%.

7. Cây rau

7.1.Cà chua

- Bệnh xoăn lá virus ít biến động so với kỳ trước, có 487,7 ha nhiễm virus (133,7 ha nhiễm nặng), TLH 13,4 – 50%.

- Bệnh mốc sương nhiễm 215,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 31 ha so với kỳ trước), TLH 10 – 33,3%.

7.2.Rau họ thập tự

- Sâu tơ gây hại rải rác 543,5 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, (giảm 44,1 ha so với kỳ trước), mật độ 23,8 – 35 con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại 291,8 ha (tăng 36,3 ha so với kỳ trước), TLH 7 – 20%.

8. Cây hoa

Hoa cúc

- Bệnh héo vàng (virus) ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 96 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (16 ha nhiễm nặng), TLH 20-50%.

9. Cây trồng khác (Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, …) sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Rầy nâu có xu hướng gia tăng mạnh, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu để chủ động phòng trừ. Ngoài ra chú ý bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn trên lúa giai đoạn đòng – trỗ.

- Trên cây cà phê: Thời tiết bắt đầu vào mùa mưa, cây cà phê phát triển chồi, lá non, cần chú ý các đối tượng như rệp sáp, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, khô cành có khả năng gia tăng mạnh.

- Trên cây điều: Trong tuần bệnh thán thư, bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng do cây điều bước vào giai đoạn thu hoạch, nông dân ít quan tâm chăm sóc và phun xịt phòng trừ dịch hại. Cần khuyến cáo nông dân bám sát đồng ruộng, chủ động phòng trừ, không để sâu bệnh gây hại trên diện rộng.

- Trên cây rau, hoa: Hiện nay tại các vùng trồng rau hoa thời tiết bắt đầu vào mùa mưa, cần chú ý phòng trừ bệnh cháy lá trên rau họ thập tự, bệnh mốc sương và bệnh virus trên cây cà chua, hoa cúc, xà lách.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

- Rệp sáp: Cà phê đang trong giai đoạn phát triển quả non cần vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, cắt tỉa cành thông thoáng hạn chế sự gây hại của rệp sáp. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Spirotetramat (Movento 150 OD), Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid (Fidur 220 EC)… để phòng trừ.

- Mọt đục cành: Cần triển khai tỉa cành, cắt bỏ các cành đã bị mọt gây hại kết hợp sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Acetamiprid + Chlorpyrifos Ethyl (Megashield 525EC); Alpha-cypermethrin+ Chlorpyrifos Ethyl+ Imidacloprid (Spaceloft 595EC)...

2. Cây rau họ cà, hoa cúc

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran (Oshin 20WP, Chat 20WP), Thiamethoxam (Actara 25WG), Citrus oil (Map Green 3SL), Oxymatrine (Vimatrine 0.6SL)...

- Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh, chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như: Spinetoram (Radiant 60SC), Dinotefuran (Oshin 100SL)…

3. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đang trong giai đoạn thu hoạch, cần làm sạch cỏ dại trên vườn điều và bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, bọ trĩ. Ngoài ra thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi bằng một trong các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Trong trường hợp bệnh có xu hướng gia tăng phải luân phiên sử dụng các hoạt chất: Citrus oil (MAP Green 6SL), Propineb (Antracol 70WP, Newtracol 70WP); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC), phun kép từ 2-3 lần phòng trừ bệnh thán thư./.

                                                                                                      KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                             Nguyễn Thị Tuyết

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác