Thống kê truy cập

3741095
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
736
20546
45320
3741095

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 11 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 69/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 47 (Từ ngày 15/11/2018 - 21/11/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa, nhiệt độ trung bình 18,5 – 230C, cao nhất 30 – 340C, thấp nhất 13,5 – 16,50C; độ ẩm không khí 82 – 83%, lượng mưa 51 – 94 mm.       

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

  • Cây lúa: Vụ Mùa (25/6 – 25/9): 14.888 ha (1.047 ha giai đoạn đẻ nhánh, 3.050 ha giai đoạn đòng – trỗ, 5.430 ha ngậm sữa – chín, 6.011 ha giai đoạn thu hoạch).
  • Cây cà phê (173.872 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (11.146 ha), giai đoạn phát triển quả non (162.726 ha).
  • Cây chè (12.698 ha); Cây tiêu (2.046 ha) chủ yếu ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cây điều (29.396 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (586 ha); giai đoạn thu hoạch (20.810 ha).
  • Cây sầu riêng (6.665 ha) chủ yếu đang ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cà chua (421 ha); Rau họ thập tự (2.027 ha); Hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Rầy nâu gây hại 129 ha lúa giai đoạn đòng - trỗ tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, (tăng 45 ha so với kỳ trước), mật độ 3.050 – 3.300 con/m2.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại 65 ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Đạ Tẻh, (giảm 44 ha so với kỳ trước), mật độ 20 – 30 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 193 ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Đạ Tẻh, TLH 12,2 – 58,5%.

- Bệnh khô vằn nhiễm 280 ha lúa giai đoạn đòng-trỗ tại Đạ Tẻh, (tăng 60 ha so với kỳ trước), TLH 21– 30%.

- Ngộ độc phèn ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 70 ha lúa giai đoạn làm đòng tại Đạ Tẻh, TLH 37 – 68,6%.

- Bọ trĩ, ốc bươu vàng,nghẹt rễ, đạo ôn cổ bông,…gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi nhiễm 2.688 ha cà phê chè (1.036 ha nhiễm nặng), tăng 216 ha so với kỳ trước, TLH 40 – 52,5%;  

- Bệnh khô cành ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 499 ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Lâm Hà, TLH 20 – 25%;

- Bệnh vàng lá ít biến động so với kỳ trước, nhiễm rải rác 844 ha, TLB 11,5 – 20%;

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh gỉ sắt, … gây hại ở mức nhẹ.

3. Cây chè:

- Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, … gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 6 ha tại Đạ Tẻh, TLH 8,1 – 26,8%;

- Bệnh chết chậm ít biến động so với kỳ trước, gây hại 12 ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, TLH 21,2 – 73,3%.

5. Cây rau

5.1. Cà chua: Bệnh xoăn lá virus trong tuần có 135 ha nhiễm bệnh tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 23 ha so với kỳ trước), TLH 20 – 23,3%.

5.2. Rau họ thập tự: Sâu tơ gây hại rải rác 134 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, (tăng 79 ha so với kỳ trước), mật độ 11,5 – 24 con/m2.

6. Cây trồng khác: Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, … âu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: Hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp, nắng mưa xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi cho rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn phát triển mạnh. Khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ kịp thời, không để lây lan trên diện rộng. Ngoài ra, chú ý các đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, nghẹt rễ trên lúa giai đoạn đòng trỗ.

- Trên cây cà phê: Bọ xít muỗi sẽ còn phát triển và gây hại mạnh trong thời gian tới. Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như rệp sáp, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, khô cành.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh xoăn lá virus/cà chua có xu hướng gia tăng. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm héo/xà lách, hoa cúc; bệnh sưng rễ/rau thập tự.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây lúa:

 - Rầy nâu: Theo dõi chặt chẽ mật số rầy nâu trên đồng ruộng, khuyến cáo nông dân duy trì mực nước phù hợp trên đồng ruộng để hạn chế rầy nâu chích hút cây lúa. Hạn chế sử dụng các loại thuốc gốc lân hữu cơ và cúc tổng hợp phòng trừ rầy nâu giai đoạn lúa <40 ngày sau sạ. Có thể luân phiên sử dụng các thuốc có hoạt chất như Fenobucarb; Buproferin; Acetamiprid; Acetamiprid + Buproferin... để phòng trừ.

- Bệnh khô vằn: Điều chỉnh mực nước trong ruộng tốt nhất nên để 5 - 7cm để giảm khả năng lây lan của bệnh. Bón phân N-P-K cân đối. Có thể sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ như:  Azoxystrobin; Difenoconazole + Propiconazole; Hexaconazole; Pencycuron...

- Bệnh đạo ôn: Chú ý chế độ bón phân cân đối cho cây lúa, hạn chế sử dụng các giống nhiễm như OM6162; VND95-20. Khi bệnh có xu hướng lây lan nhanh phòng trừ bằng các hoạt chất như Tricyclazole; Azoxystrobin...

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi tại các khu vực cà phê mới ra đọt non, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin ... để phòng trừ.

- Rệp sáp: Cà phê đang trong giai đoạn phát triển quả non cần vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, cắt tỉa cành thông thoáng hạn chế sự gây hại của rệp sáp. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Spirotetramat, Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid,… để phòng trừ.

- Mọt đục cành: Cần triển khai tỉa cành, cắt bỏ các cành đã bị mọt gây hại kết hợp sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Acetamiprid + Chlorpyrifos Ethyl; Alpha-cypermethrin+ Chlorpyrifos Ethyl+ Imidacloprid...

3. Cây rau họ cà

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Nhà kính nhà lưới phải có chiều cao tính từ mặt đất nền từ 3,5 – 4,2 m để đảm bảo độ thông thoáng, lưới bao quanh phải sử dụng lưới ngăn côn trùng. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine.

                                                                                                  CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                                (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);   

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                           Lại Thế Hưng

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác