Thống kê truy cập

3544742
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1338
23430
84387
3544742

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 6 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 41/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 20 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 25 (Từ ngày 14/6/2018 - 20/6/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa, nhiệt độ trung bình 19 – 21,90C, cao nhất 28– 320C, thấp nhất 16 – 180C; độ ẩm không khí 85 – 87%, lượng mưa 23 – 112 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

  • Cây lúa:

+ Vụ Đông Xuân: 8.676 ha (424 ha ngậm sữa - chín, đã thu hoạch 8.252 ha).

+ Vụ Hè Thu: 6.037 ha (170 ha giai đoạn mạ, 3.835 ha đẻ nhánh, 1.896 ha làm đòng – trỗ, 31 ha ngậm sữa - chín).

  • Cây cà phê (158.625 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (7.125 ha), giai đoạn phát triển quả non (151.500 ha).
  • Cây chè (21.044 ha); Cây tiêu (2.046 ha) chủ yếu ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cây điều (29.688 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (161 ha); giai đoạn thu hoạch (28.527 ha).
  • Cây sầu riêng (6.665 ha) đang ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cà chua (143 ha); Rau họ thập tự (2.430 ha); Hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Sây phao gây hại 35 ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái tại Đạ Tẻh, (giảm 5 ha so với kỳ trước), mật độ 23 – 40%.

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 66 ha lúa giai đoạn đẻ nhánh tại Đạ Tẻh (giảm 12 ha so với kỳ trước), TLH 14,4 – 32,7%.

- Rầy nâu, Ốc bươu vàng, bọ trĩ, bệnh khô vằn,… gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi ít biến động so với tuần trước, nhiễm 447 ha cà phê chè, TLH 20,1 – 35%;

- Bệnh khô cành nhiễm 187 ha tại Di Linh, Lâm Hà (giảm 372 ha so với kỳ trước), TLH 16 – 25%;

- Bệnh vàng lá nhiễm rải rác 180 ha, (giảm 180 ha so với kỳ trước), TLH 11 – 20%;

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh gỉ sắt, … gây hại ở mức nhẹ.

3. Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ chỉ gây hại ở mức nhẹ, TLH 5,2 – 12,5%.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi gây hại 90 ha tại 3 huyện phía Nam, (giảm 20 ha so với kỳ trước), TLH 40,3 – 41,2%.

- Bệnh thán thư nhiễm 485 ha tại 3 huyện phía Nam, (giảm 91 ha so với kỳ trước), TLH 51 – 86%.

5. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 9,8 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, TLH 6,25 – 20%;

6. Cây rau

6.1. Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus ít biến động so với tuần trước, trong tuần có 170 ha nhiễm bệnh tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 26,6 – 40%.

- Bệnh mốc sương gây hại 158 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 11 – 21,4%.

6.2. Rau họ thập tự: Sâu tơ ít biến động so với kỳ trước, gây hại rải rác 185 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, mật độ 18,2 – 21 con/m2.

7. Hoa cúc: Bệnh héo vàng (virus) nhiễm 30 ha tại Đà Lạt, tập trung chủ yếu ở phường 11, phường 12, phường 7 và phường 8, TLH 60-80%.

8. Cây trồng khác: Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, … sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Thời tiết trong thời gian tới vẫn tiếp tục có mưa do vậy bệnh đạo ôn lá sẽ có khả năng phát triển và gây hại trên lúa vụ Hè Thu. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra chú ý phòng trừ bọ trĩ, sâu phao, rầy nâu trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Trên cây cà phê: Bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng gây hại trong thời gian tới, cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như rệp sáp, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, khô cành có khả năng gia tăng mạnh.

- Trên cây điều: Theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của bọ xít muỗi, bệnh thán thư. Khuyến cáo nông dân phòng trừ kịp thời nếu mật số bọ xít muỗi, tỷ lệ bệnh thán thư có xu hướng gia tăng mạnh.

- Trên cây rau, hoa: Hiện nay tại các vùng trồng rau, hoa bệnh do virus có xu hướng gia tăng mạnh, chú ý sự phát triển của các đối tượng dịch hại như bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp, bệnh xoăn lá, mốc sương/họ cà; virus/hoa cúc, xà lách.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

- Rệp sáp: Cà phê đang trong giai đoạn phát triển quả non cần vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, cắt tỉa cành thông thoáng hạn chế sự gây hại của rệp sáp. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Spirotetramat, Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid,… để phòng trừ.

- Mọt đục cành: Cần triển khai tỉa cành, cắt bỏ các cành đã bị mọt gây hại kết hợp sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Acetamiprid + Chlorpyrifos Ethyl; Alpha-cypermethrin+ Chlorpyrifos Ethyl+ Imidacloprid...

2. Cây rau họ cà, xà lách

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Nhà kính nhà lưới phải có chiều cao tính từ mặt đất nền từ 3,5 – 4,2 m để đảm bảo độ thông thoáng, lưới bao quanh phải sử dụng lưới ngăn côn trùng. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine...

- Virus/xà lách: Vệ sinh vườn trồng, xử lý đất thu gom, tiêu hủy nguồn tàn dư thực vật nhiễm bệnh trước khi trồng. Hạn chế sử dụng giống xà lách scarol, romen. Cần thường xuyên theo dõi, nếu phát hiện rầy rệp, bọ trĩ cần phòng trừ kịp thời. Có thể tham khảo và luân phiên sử dụng các hoạt chất như Abamectin, Imidacloprid; Azadirachtin, Chlorantraniliprole; Thiamethoxam; Dinotefuran; Citrus oil; Oxymatrine theo nồng độ khuyến cáo.

3. Hoa cúc: Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh, chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như: Spinetoram, Dinotefuran

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đã kết thúc vụ thu hoạch, cần làm sạch cỏ dại trên vườn điều và bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, bọ trĩ. Ngoài ra thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi bằng một trong các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin; Cypermethrin; Permethrin,… để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Trong trường hợp bệnh có xu hướng gia tăng phải luân phiên sử dụng các hoạt chất: Citrus oil, Propineb; Copper Hydroxide; Difenoconazole,… phun kép từ 2-3 lần phòng trừ bệnh thán thư./.

                                                                                                  CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                  (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                           Lại Thế Hưng

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác