Thống kê truy cập

3545859
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2455
24547
85504
3545859

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 4 tháng 12 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 75/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 20/12/2014 - 27/12/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi đến rải rác. Cá biệt đến có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 19,250C – 20,250C, cao nhất 300C – 320C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 90C – 110C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 80– 85%; lượng mưa 10 mm – 22,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (5.518,4 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1807 ha; đẻ nhánh 896 ha; đứng cái 4,4 ha; làm đòng 933 ha; trỗ 1211 ha; chín 667 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy  nâu gây hại trên diện tích 139,1 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên (tăng 66,3 ha), mật độ 299,1 – 900 con/m2;

           - Đạo ôn cổ bông nhiễm 50 ha tại Đạ Tẻh, TLH 0,7 – 5,1%.

            2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

- Một số đối tượng sâu bệnh hại trên cây cà phê tăng so với kỳ trước: vàng lá nhiễm 3805 ha (586,6 ha nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), tăng 1.290,8 ha, TLH 3,7 – 37,5%; bệnh khô cành nhiễm 479,6 ha (tăng 173 ha), TLH 7– 37,5%; bệnh rỉ sắt nhiễm 1.137,3 ha, TLH 4,3 – 21,9%. Riêng sâu đục thân gây hại 132 ha tại Đà Lạt (giảm 38 ha), TLH 6 – 20%; bọ xít muỗi gây hại 66 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Lạc Dương (giảm 4 ha), TLH 4,7 – 25%.

            3. Cây chè (23.177 ha)

           Một số đối tượng sâu bệnh hại trên chè ít biến động so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 2.004,5ha, TLH 1,9 – 18,2%; rầy xanh gây hại 1.827,6 ha, TLH 2,4 – 17,6%;

             4. Cây điều (15.259,7ha)

         - Một số đối tượng sâu bệnh hại trên cây điều tăng so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.694,8 ha (tăng 585,7 ha), TLH 9,3– 37,1%; bệnh xì mủ thân nhiễm 593,5 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (tăng 190,3 ha), TLH 7,2 - 20%; riêng bệnh thán thư nhiễm 326,5 ha (giảm 129,6 ha), TLH 6,4 – 32,6%.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

 Bọ xít muỗi gây hại 215,9 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (8,8 ha nặng tại Đạ Tẻh), TLH 8,8 – 22,2%; bọ cánh cứng gây hại 8,8 ha tại Đạ Tẻh, TLH 4,2 – 20,4%

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 Sâu bệnh hại trên cây cao su biến động giảm so với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 138,4 ha tại Đạ Tẻh (giảm 28,5 ha), TLH  4,3 – 20%; bệnh rụng lá nhiễm 11,1 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 133,6 ha), TLH 7,1 – 20,3%; riêng héo đen đầu lá  nhiễm 300,4 ha tại Đạ Tẻh (tăng 300,4 ha), TLH 5,9 – 27,2%.

 7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

- Bệnh rỉ sắt nhiễm 29,9 ha tại các vùng trồng dâu, TLH 3,2-  24,3%;

- Bệnh bạc thau nhiễm 24,7ha (tăng 14,2 ha so với kỳ trước), TLH 2,6 – 21,1%

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Bệnh xì mủ nhiễm 194 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai (tăng 185,9 ha so với kỳ trước), TLH 3,3 – 20%.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.237 ha)

So với kỳ trước: bệnh sưng rễ nhiễm 59,9 ha tại các vùng trồng rau (tăng 28,9 ha), TLH 5,1 - 20%; bệnh cháy lá nhiễm 9,5 ha (0,9 ha nặng tại Đà Lạt), TLH 6,3 – 42%; sâu tơ gây hại 45 ha (tăng 37 ha), TLH 3,1 - 15 con/m2.

            - Cây cà chua (2.618 ha)

+ Một số đối tượng dịch hại trên cây cà chua giảm so với kỳ trước: bệnh mốc sương nhiễm 356,8 ha (giảm 381,8 ha), TLH 10,8 - 40%; bệnh héo xanh nhiễm 35 ha tại Đức Trọng (giảm 16,8 ha), TLH 2,5- 20%;

+ Một số đối tượng dịch hại trên cà chua tăng so với kỳ trước: đốm lá vi khuẩn nhiễm 870 ha (tăng 300 ha), TLH 11,8 – 40%; sâu xanh gây hại 608,6 ha (60 ha nặng tại Đơn Dương), tăng 55 ha, TLH 2,2 - 20% .

-  Cây đậu leo (250 ha):

So với kỳ trước: sâu đục quả gây hại 75 ha tại Đơn Dương, giảm 26 ha, TLH 3 – 10%; bệnh rỉ sắt nhiễm 39 ha, TLH 12,5 – 30%.

- Cây khoai tây (760 ha): bệnh mốc sương nhiễm 9 ha, TLH 9 - 32%.

- Cây hành tây (240 ha):

Một số dịch hại như ruồi hại lá, sâu xanh, bệnh thối lá gây hại rải rác ở mức độ nhẹ

10. Cây dâu tây (70 ha)

So với kỳ trước: mốc xám nhiễm 6,5 ha; thối đen gốc rễ nhiễm 5 ha; xì mủ lá nhiễm 3 ha; đốm đen nhiễm 2 ha; thối trái nhiễm 4 ha.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi đến rải rác. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, khô vằn hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bệnh mốc sương, ruồi hại lá, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự có khả năng phát triển và gây hại cây trồng. Một số địa phương chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân triển khai theo dõi bẫy đèn làm cơ sở cho việc xuống giống.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                              CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;                                                                        

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác