Thống kê truy cập

3546395
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2991
25083
86040
3546395

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 9 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 56/TB-TTBVTV                                             Lâm Đồng, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 35 (Từ ngày 27/8/2016–03/9/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa vài nơi đến rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phân bố không đều phổ biến đạt thấp hơn so với trung bình nhiều năm.  Nhiệt độ trung bình 23,3– 24,30C, cao nhất 31,5 – 33,70C, thấp nhất 16,4 – 17,70C; độ ẩm không khí 83,8 –88,8%, lượng mưa 31– 98,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (ha)

Lúa vụ Hè Thu 5.566,7ha (thu hoạch 4.022 ha): giai đoạn chín 1.544,7ha. Lúa vụ Mùa đã gieo sạ 11.745,5ha: giai đoạn mạ 945ha, đẻ nhánh 5.114,8ha, đứng cái 3163,2ha, làm đòng 1.695,7ha, trỗ 826,8ha.

- Rầy nâu: Giảm nhẹ so với kỳ trước, nhiễm trên diện tích 446,6ha tại Đạ Tẻh, Di Linh, mật độ 152,8-2.000 con/m2;

- Đạo ôn lá: Nhiễm 176,2ha tại Di Linh, Đạ Tẻh, Đức Trọng (giảm 226,1 ha so với kỳ trước), TLH 2,7  – 19,2%.

- Vàng lá sinh lý nhiễm 252ha tại Đạ Tẻh (tăng 220 ha so với kỳ trước), TLH 6,8-48%;

- Bọ trĩ: gây hại 42 ha tại Đam Rông (tăng 38ha so với kỳ trước), mật độ 16- 150 con/m2;

- Các đối tượng dịch hại (đạo ôn cổ bông, khô vằn, lem lép hạt …) gây hại ở mức nhẹ.

            2. Cây cà phê (152.637,7 ha)

-Sâu đục thân: gây hại 450ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 70ha so với kỳ trước),TLH 6,7–40%.

- Bọ xít muỗi: gây hại 350ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 9,9-37,5%;

- Các đối tượng dịch hại khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư ít biến động so với kỳ trước.

3. Cây chè (24.067,7 ha): Các đối tượng gây hại đều ở mức nhẹ

- Bọ xít muỗi gây hại 1.468,4ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Hà, TLH 1,6-10%;

- Bọ cánh tơ gây hại 1.135,6ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 1,7-9%;

- Bệnh thối búp nhiễm 726,8ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 1,1-6,7%;

4. Cây điều (15.555,7ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 1.227,4ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam Rông (tăng 584,6ha so với kỳ trước), TLH 8,9– 31,2%;

- Bệnh thán thư nhiễm 564,2ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (tăng 115,9ha so với kỳ trước), TLH 7,9-32,9%.

5. Cây rau:

Cà chua (2.480ha):

- Sâu xanh: gây hại 300ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 90 ha so với kỳ trước), TLH 0,8-10%;

- Bệnh xoăn lá: Tiếp tục lây lan và gây hại 505,2ha (180ha nhiễm nặng, diện tích nhổ bỏ 72 ha) tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 177,2ha so với kỳ trước), TLH 6,1-50%.

Rau họ thập tự (2.027ha): bệnh sưng rễ nhiễm 52ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 69,8 ha so với kỳ trước), TLH 6,1– 30%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to lượng mưa các khu vực đạt xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như đạo ôn lá, vàng lá sinh lý, sâu cuốn lá nhỏ/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi, rỉ sắt, nấm hồng, tuyến trùng/cà phê; sưng rễ/rau thập tự; héo rũ vi khuẩn, virus xoăn lá/cà chua.

- Bệnh đạo ôn lúa: Trên các diện tích đã xuất hiện bệnh cần hạn chế bón đạm, luân phiên sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Tricyclazole (Tridozole 75WP, Beam 75 WP, Flash 75 WP, Bimdowmy 750WP); Carbendazim (Arin 50SC, Bavisan 50WP, Carben 50SC, Ticarben 50WP);  Fthalide + Kasugamycin (Kasai 21.2WP); Azoxystrobin (Azony 25SC).

            - Bệnh xoăn lá virus/cà chua:Hướng dẫn nông dân nhổ bỏ tiêu hủy sớm cây bị bệnh. Sử dụng cây giống sạch bệnh.Thực hiện tốt chế độ luân canh cây trồng, quản lý tốt côn trùng chích hút (bọ phấn, bọ trĩ, rệp) tại vườn ươm và vườn trồng để hạn chế lây lan bệnh bằng các loại thuốc có chứa các hoạt chất:Dinotefuran (Oshin 20WP);Thiamethoxam (Actara 25WG);Citrus oil (MAP Green 10AS);Oxymatrine (Vimatrine 0.6 SL) theo nồng độ khuyến cáo, 5-7 ngày/lần.

            - Sâu đục thân/cà phê: áp dụng biện pháp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy triệt để gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng và kết hợp các loại thuốc sau để phòng trừ Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin (Supertac 500EC), Diazinon(Diazan 50EC, Diazol 10GR) để hạn chế sự lây lan và gây hại của sâu đục thân./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Nguyễn Thị Tuyết

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác