Thống kê truy cập

3521545
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
233
233
61190
3521545

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 5 tháng 6 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 37/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 01 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 26 (Từ ngày 25/6/2016 – 01/7/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ trung bình 22,5 – 23,50C, cao nhất 33 – 350C, thấp nhất 14 – 160C; độ ẩm không khí 84,8 –89,5%, lượng mưa 65– 110mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (6.989,1ha)

 Lúa vụ Đông Xuân 9.592,5 ha: đã thu hoạch 9.542,5ha; trỗ 50 ha.

 Lúa vụ Hè Thu đã gieo sạ 6.939,1ha: giai đoạn mạ 1.785,1ha, đẻ nhánh 4.119ha, đứng cái 40ha, làm đòng 940ha, trỗ 55ha.

 - Rầy nâu gây hại 211ha tại Đạ Tẻh, mật độ 189-975 con/ m2;

-  Đạo ôn lá nhiễm 500,8ha tại Đạ Tẻh (tăng 99,2ha so với kỳ trước), TLH 3-29,4%;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 136ha tại Đạ Tẻh (tăng 136 ha so với kỳ trước), TLH 6,3-34,9%;

Các đối tượng dịch hại (khô vằn, đạo ôn cổ bông, bọ trĩ, ốc bươu vàng…) gây hại không đáng kể.

           2. Cây cà phê (152.637,7 ha)

- Sâu đục thân gây hại 440 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 7,5– 40%.

- Rệp sáp gây hại 1.070,2ha tại Di Linh, Đức Trọng, Bảo Lộc, TLH 1,5-17,5%;

- Bọ xít muỗi gây hại 280ha tại Đà Lạt, TLH 10,5-37,5%;

3. Cây chè (24.067,7 ha):

-Bọ cánh tơ gây hại 841.4 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 2-12%.

4. Cây điều (15.555,7ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 1.855,1ha tạiĐạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 199,9ha so với kỳ trước), TLH 8,9–36,2%;

- Bệnh thán thư nhiễm 913,4ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (tăng 285,6ha so với kỳ trước), TLH 7,6-36,3%.

5. Cây rau:

Cà chua (2.438 ha): sâu xanh gây hại 150ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 0,6- 10%.

Rau họ thập tự (2.027 ha): bệnh sưng rễ nhiễm 86,5ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Đà Lạt (42ha nặng tại Đơn Dương, Lạc Dương), TLH 6,4– 30%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnhgây hại không đáng kể.

 

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng và có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa các khu vực đạt xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như rầy nâu, đạo ôn lá, vàng lá sinh lý, sâu cuốn lá nhỏ/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi, rỉ sắt, nấm hồng, tuyến trùng/cà phê; sưng rễ/rau thập tự; héo rũ vi khuẩn, đốm lá vi khuẩn, mốc sương/họ cà.

Đề nghị TTNN Đà Lạt tiếp tục kiểm tra hướng dẫn bà con nông dân tại 3 xã Xuân Trường, Trạm Hành, Tà Nung áp dụng các biện pháp tổng hợp như cắt tỉa thân, cành, đào bỏ gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng để tiêu hủy triệt để kết hợp sử dụng một trong các loại thuốc Supertac 500EC (Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin), Diazan 50EC, Diazol 10GR (Diazinon) để hạn chế sự lây lan và gây hại của sâu đục thân./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác