Thống kê truy cập

3521598
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
286
286
61243
3521598

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 8 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 54/TB-TTBVTV                                             Lâm Đồng, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 34 (Từ ngày 20/8/2016–26/8/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng:Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rải rác và dông rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ trung bình 21,8– 22,80C, cao nhất 32 – 340C, thấp nhất 14 – 160C; độ ẩm không khí 84 –89%, lượng mưa75– 125mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (14.354,3ha)

Lúa vụ Hè Thu 5.566,7ha (thu hoạch 1.629ha): giai đoạn trỗ 1.642,7ha, chín 2.295ha. Lúa vụ Mùa đã gieo sạ 11.128,6ha: giai đoạn mạ 1.355ha, đẻ nhánh 7.385,5ha, đứng cái 1.249,3ha, làm đòng 1.138,8ha.

- Rầy nâu: Tăng nhẹ so với kỳ trước, nhiễm trên diện tích 595,5ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh, Di Linh, mật độ 210-1.500 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 1.033,5ha tại Di Linh, Đạ Tẻh, Đức Trọng, TLH 2,7  – 19,2%.

- Bệnh khô vằn nhiễm 118,5ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (giảm 319ha so với kỳ trước), TLH 8,9-30%;

- Các đối tượng dịch hại (đạo ôn cổ bông, bọ trĩ, vàng lá sinh lý, …) gây hại ở mức nhẹ.

            2. Cây cà phê (152.637,7 ha)

- Sâu đục thân gây hại 520ha cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 140ha so với kỳ trước), TLH 6,7–40%.

- Bọ xít muỗi gây hại 350ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 70ha so với kỳ trước), TLH 7,6-37,5%;

- Các đối tượng dịch hại khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư ít biến động so với kỳ trước.

3. Cây chè (24.067,7 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 900,4ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Hà, TLH 1,8-12,8%;

- Bọ cánh tơ gây hại 841,4ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 1,9-12%;

- Bệnh thối búp nhiễm 1.261ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 2,6-13,2%;

- Rầy xanh, phồng lá ít biến động so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.555,7ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 642,8ha tạiĐạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 1.083ha so với kỳ trước), TLH8,6– 31,3%;

- Bệnh thán thư nhiễm 448,3ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 1.343ha so với kỳ trước), TLH 9,1-36,3%.

5. Cây rau:

Cà chua (2.480ha):

- Sâu xanh: gây hại 210ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 120 ha so với kỳ trước),TLH 0,7-10%;

- Bệnh xoăn lá: Tiếp tục phát triển và gây hại nặng 328ha (268ha nhiễm nặng) tại Đơn Dương, Đức Trọng, trong đó có 121ha đã nhổ bỏ (tăng 170ha so với kỳ trước), TLH 20-80%.

Rau họ thập tự (2.027ha): bệnh sưng rễ nhiễm 121,8ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 85,8 ha so với kỳ trước), TLH 5,6– 30%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa tolượng mưa các khu vực đạt xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như đạo ôn lá, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi, rỉ sắt, nấm hồng, tuyến trùng/cà phê; sưng rễ/rau thập tự; héo rũ vi khuẩn, virus xoăn lá/cà chua.

- Bệnh đạo ôn lúa: Trên các diện tích đã xuất hiện bệnh cần hạn chế bón đạm, luân phiên sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Tricyclazole (Tridozole 75WP, Beam 75 WP, Flash 75 WP, Bimdowmy 750WP); Carbendazim (Arin 50SC, Bavisan 50WP, Carben 50SC, Ticarben 50WP);  Fthalide + Kasugamycin (Kasai 21.2WP); Azoxystrobin (Azony 25SC).

- Rầy nâu/lúa: Hỗ trợ 45 lít thuốc Azora 35EC phòng trừ rầy nâu trên diện tích 45ha (mật độ rầy từ 1000 – 1500 con/m2) thuộc vùng đồng bào dân tộc khó khăn tại xã Gung Ré – huyện Di Linh từ nguồn thuốc chống dịch còn tồn từ các năm trước.

            - Bệnh xoăn lá virus/cà chua: Hướng dẫn nông dân nhổ bỏ tiêu hủy sớm cây bị bệnh. Sử dụng cây giống sạch bệnh. Thường xuyên quản lý tốt côn trùng chích hút tại vườn ươm và vườn trồng để hạn chế lây lan bệnh bằng các loại thuốc có chứa các hoạt chất: Dinotefuran (Oshin 20WP); Thiamethoxam (Actara 25WG); Citrus oil(MAP Green 10AS); Oxymatrine (Vimatrine 0.6 SL) theo nồng độ khuyến cáo, 5-7 ngày/lần.

            - Sâu đục thân/cà phê: áp dụng biện pháp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy triệt để gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng và kết hợp các loại thuốc sau để phòng trừ Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin(Supertac 500EC), Diazinon(Diazan 50EC, Diazol 10GR)để hạn chế sự lây lan và gây hại của sâu đục thân./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác