Thống kê truy cập

3521191
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3983
24784
60836
3521191

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 4 tháng 11 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 70/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 22/11/2014 – 28/11/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi đến rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 20,250C – 21,250C, cao nhất 310C – 330C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 100C – 120C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 78,75 – 83,75%; lượng mưa 20 mm – 35mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (4.323,4 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 805ha; đẻ nhánh 787,4 ha; đứng cái 532 ha; làm đòng 1.370 ha; trỗ 411 ha; chín 418 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy  nâu gây hại trên diện tích 343,5 ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh (tăng 200,3 ha), mật độ 227,4 – 1.225 con/m2;

- Đạo ôn lá nhiễm 118,2 ha  tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (giảm 189,2 ha), TLH 4,5- 18,2%;

- Khô vằn nhiễm 332 ha tại Đạ Tẻh (tăng 286,2 ha), TLH 11 – 30%;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 96,8 ha tại Đạ Tẻh (14,4 ha nặng), giảm 18 ha, TLH 7,3- 46,8%.

2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

- Bệnh rỉ sắt nhiễm 2.695,4 ha tại các vùng trồng cà phê, giảm 1.083,8 ha so với kỳ trước, TLH 4,9 – 26%;

- Vàng lá nhiễm 3.846,2 ha (70 ha nặng tại Đà Lạt), tăng 136,8 ha so với kỳ trước, TLH 2,5 – 30%;

- Sâu đục thân gây hại 370 ha tại Đà Lạt (tăng 130 ha so với kỳ trước), TLH 10 – 30%;

- Bệnh khô cành nhiễm 313,8 ha, TLH 5,4 – 37,5%; bọ xít muỗi gây hại 70 ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 5,4 – 25%.

3. Cây chè (23.177 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 2.019,7 ha tại các vùng trồng chè (188,9 ha nặng tại Bảo Lâm), TLH 2,9 – 21%;

- Bọ cánh tơ gây hại 1.019,1 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 415 ha so với kỳ trước), TLH 1,7 – 15,5%.

 4. Cây điều (15.259,7 ha)

 So với kỳ trước: bọ xít muỗi 1.171,5 ha (tăng 424,3 ha); bệnh khô cành nhiễm 129,6 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (tăng 129,6 ha); bệnh thán thư nhiễm 161,5 ha (giảm 129,6 ha); bệnh xì mủ thân nhiễm 495,1 ha tại Đạ Tẻh (giảm 441,7 ha).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 191,4 ha tại Đạ Teh, Đạ Huoai ( 57,8 ha nặng), tăng 52,1 ha so với kỳ trước, TLH 10,3 – 41,4%;

- Bọ cánh cứng gây hại 10,7 ha tại Đạ Tẻh (2,9 ha nặng), TLH 8,3 – 45,2%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 So với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 390,6 ha tại Đạ Tẻh (giảm 37,2 ha), TLH  8,3 – 20%; bệnh nấm hồng nhiễm 283,1 ha tại Đạ Tẻh (tăng 127,3 ha), TLH 5 – 20%; bệnh rụng lá nhiễm 416,7 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 416,7 ha), TLH 8,0 – 31,3%.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

- Bệnh rỉ sắt nhiễm 35,1 ha (tăng 35,1 ha so với kỳ trước), TLH 3,7 – 31,6%;

- Bạc thau nhiễm 59,8 ha (tăng 59,8 ha so với kỳ trước), TLH 3,5 – 34,2%.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Bệnh xì mủ nhiễm 97 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai (giảm 70,1 ha so với kỳ trước), TLH 3,6 – 20%.

9. Cây rau  

- Cây rau họ thập tự (1.337 ha)

So với kỳ trước: bệnh sưng rễ nhiễm 22 ha tại các vùng trồng rau (2 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt), giảm 43,5 ha; bệnh cháy lá nhiễm 17 ha (giảm 11,7 ha); sâu tơ gây hại 16,7 ha, mật độ 2,9 – 12 con/m2.

- Cây cà chua (2.618 ha)

Một số đối tượng dịch hại trên cây cà chua giảm so với kỳ trước: đốm lá vi khuẩn nhiễm 60 ha (giảm 180 ha); sâu xanh gây hại 300 ha tại Đơn Dương (giảm 210 ha).

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả gây hại 62 ha.

- Cây khoai tây (600 ha): bệnh mốc sương nhiễm 15 ha (tăng 11 ha so với kỳ trước), TLH 13,1 – 32%.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Một số sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi đến rải rác. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, khô vằn hại lúa; bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bệnh mốc sương, ruồi hại lá, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

 

Nơi nhận:                                                                                                             KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                           PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG      

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                           (Đã ký & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                        

- TTNN các huyện, Tp;                                                                        

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác