Thống kê truy cập

3546483
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3079
25171
86128
3546483

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 1 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 03/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 3 (Từ ngày 15/01/2018 – 21/01/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ trung bình 19,8 – 230C, cao nhất 30– 330C, thấp nhất 13,5 – 17,20C; độ ẩm không khí 79 – 84%, lượng mưa 0 – 16,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa

* Vụ Đông Xuân 2017 – 2018: Đã xuống giống 5.011ha trong đó giai đoạn mạ 787ha, đẻ nhánh 2.738ha, làm đòng  – trỗ 1.099ha, ngậm sữa - chín 319ha, giai đoạn thu hoạch 68ha.

2. Cây cà phê (158.622,6ha): giai đoạn chín – thu hoạch

3. Cây chè (21.044,3ha): giai đoạn búp non

4. Cây điều (29.688,1ha): ra hoa, đậu quả

5. Cây tiêu (2.046,3ha): giai đoạn nuôi quả 714,2 ha, giai đoạn phát triển thân lá 1.332,1ha.

6. Cà chua (1.307ha): phát triển thân lá 427ha, giai đoạn quả 880ha

7. Rau họ thập tự (1.775ha): các giai đoạn

8. Hoa cúc (1.300ha): các giai đoạn

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Ốc bươu vàng: Gây hại 202,6ha lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh tại Đức Trọng, Đạ Huoai, mật độ 2,7 – 5 con/m2.

- Bọ trĩ: Gây hại 75ha tại Đạ Tẻh (giảm 20ha so với kỳ trước), mật độ 7-21,4con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 50ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Cát Tiên, Di Linh, Đức Trọng (0,3ha nhiễm nặng), tăng 46ha so với kỳ trước, TLH 14,8 – 30%;

- Các đối tượng gây hại khác (sâu cuốn lá, bệnh khô vằn,…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Sâu đục thân mình trắng: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại 200ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 4 – 20%;

- Bọ xít muỗi: Trong tuần có 1.771ha nhiễm BXM tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (giảm 359ha so với kỳ trước), TLH 18 - 27%.

- Rệp sáp: Gây hại 1.738ha chủ yếu tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 232ha so với kỳ trước), TLH 5 – 10,5%;

- Bệnh khô cành, khô quả: Giảm 305ha so với kỳ trước, trong tuần nhiễm 7.473,4ha, TLH 16,6–25%;

- Bệnh vàng lá: Nhiễm rải rác hầu khắp các khu vực trồng cà phê trên diện tích 9.303ha (tăng 731ha so với kỳ trước), TLH 11 – 20%.

3. Cây chè

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.229ha (giảm 200ha so với kỳ trước), TLH 5–9,5%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại 1.819ha (tăng 50ha so với kỳ trước), TLH 5 – 6,5%.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Chủ yếu gây hại ở mức nhẹ 5.761ha (tăng 86ha so với kỳ trước) tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông, TLH 15,4– 29,4%.

- Bọ trĩ: Có xu hướng gia tăng và gây hại mạnh trên các diện tích điều canh tác trên đất đồi cao tại Đạ Tẻh. Trong tuần có 765ha bọ trĩ gây hại (30ha nhiễm nặng), TLH 10,8 – 65%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm 5.204ha (tăng 225ha so với kỳ trước), TLH 16– 18%.

- Bệnh khô cành: Nhiễm 2.916ha (giảm 102ha so với kỳ trước), TLH 14-22%.

5. Cây tiêu

- Bệnh chết nhanh: Gây hại rải rác 41,2ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 5,2 - 10%;

- Bệnh chết chậm: Ít biến động so với kỳ trước, nhiễm nhẹ - trung bình 17,8ha tại Di Linh, Đạ Tẻh, TLH 4,2 – 10%.

6. Cây rau

6.1.Cà chua

- Bệnh xoăn lá virus: Nhiễm 676ha (226,3ha nhiễm nặng), tăng 29,7ha so với kỳ trước, TLH 14,6 – 33,3%.

- Bệnh mốc sương: Nhiễm 379,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 37,4ha so với kỳ trước), TLH 20 – 30%.

6.2.Rau họ thập tự

- Sâu tơ: Tăng 70ha so với kỳ trước, gây hại rải rác 407ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, mật độ 8,7-20 con/m2.

- Bệnh sưng rễ: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại 252,5ha, TLH 5 – 20%.

7. Hoa cúc

- Bệnh héo vàng (virus): Nhiễm 50ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH 10-40%.

8. Cao su, sầu riêng, dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây cà phê: Phần lớn diện tích cà phê đã ở cuối vụ thu hoạch, tiếp tục khuyến cáo nông dân các biện pháp chăm sóc, tỉa cành tạo tán sau thu hoạch. Chú ý phòng trừ các đối tượng dịch hại như bệnh khô cành khô quả, bọ xít muỗi, sâu đục thân.

- Trên cây điều: Hiện nay cây điều xuất hiện bọ trĩ gây hại với mật số cao, cần theo dõi chặt chẽ và khuyến cáo nông dân phòng trừ kịp thời, bảo vệ năng suất điều niên vụ 2017 – 2018. Ngoài ra chú ý theo dõi sự gây hại của bọ xít muỗi, bệnh thán thư, bọ phấn đầu dài, bệnh khô cành.

- Trên cây rau, hoa: Thời tiết đã bước vào mùa khô, nhóm côn trùng chích hút như bọ trĩ, bọ phấn, nhện đỏ có xu hướng gia tăng. Cần hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ để hạn chế sự lan truyền bệnh virus trên cây cà chua, hoa cúc, xà lách.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Sau khi thu hoạch xong, thực hiện tỉa cành, tạo tán cắt bỏ chồi bị bọ xít muỗi gây hại. Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl (Supertac 500EC, Victory 585EC) để phòng trừ

2. Cây rau họ cà, hoa cúc

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân hạn chế canh tác cà chua tại các vùng nhiễm nặng, sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran (Oshin 20WP, Chat 20WP), Thiamethoxam (Actara 25WG), Citrus oil (Map Green 3SL), Oxymatrine (Vimatrine 0.6SL)...

- Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh, chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như: Spinetoram (Radiant 60SC), Dinotefuran (Oshin 100SL)…

3. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đang ra hoa rộ cần làm sạch cỏ dại trên vườn điều và bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, bọ trĩ. Ngoài ra thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi bằng một trong các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Sử dụng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau để phòng trừ bệnh: Citrus oil (MAP Green 6SL), Hexaconazole (Tungvil 5SC, Callihex 5SC); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC).

- Bọ trĩ: Thường xuyên tỉa cành tạo tán, vệ sinh vườn giúp cho vườn điều thông thoáng hạn chế sự phát triển của bọ trĩ. Bọ trĩ rất dễ kháng thuốc nên cần luân phiên sử dụng các loại thuốc có hoạt chất sau để trừ bọ trĩ: Abamectin (Tineromec 3.6EC, Tungatin 3.6EC), Ebamectin + Azadirachtin (Agun 5WG, Tungmectin 36EC), Thiamethoxam (Actara 25WG)./.

                                             

Nơi nhận:                                                                                                          KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                          Nguyễn Thị Phương Loan

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác