Thống kê truy cập

3546489
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3085
25177
86134
3546489

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 3 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 15/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 21 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 11 (Từ ngày 12/3/2016 – 18/3/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng và có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trung bình 220C – 230C, cao nhất 350C – 370C, thấp nhất 140C – 160C; độ ẩm không khí 68,8% –73,8%.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (6.025.3 ha)

 Lúa vụ Đông Xuân: giai đoạn mạ 927,3 ha; đẻ nhánh 2.627,5 ha; đứng cái 410,2 ha; làm đòng 1.121,3 ha; trỗ 630 ha; chín 309 ha.

- Rầy nâu nhiễm nhẹ tại Đạ Tẻh với mật  độ 129,2 –2.600 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 151,3 ha tại Đức Trọng, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 5,4 ha so với kỳ trước), TLH 2,7–21,3%.

- Bệnh vàng lá sinh lý nhiễm 76,4 ha tại Đạ Tẻh (giảm 5,6 ha so với kỳ trước), TLH 5,3 –41,2%.

 2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 410 ha cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 70 ha so với kỳ trước), TLH 40– 60%.

3. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Rệp vảy gây hại 118,1 ha tại Đạ Tẻh , TLH 2–30%;

- Bệnh phấn trắng nhiễm 420,4 ha tại Đạ Tẻh (118,1 ha nặng), TLH 10,7 –56,7%.

4. Cây điều (18.575,9 ha)

- Bệnh thán thư nhiễm 764 ha tạiĐạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 233,6 ha so với kỳ trước), TLH 8,7- 36,2%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 863 ha tại Đạ Tẻh (giảm 364,4 ha so với kỳ trước), TLH 5,3- 20%.

5.Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

- Bệnh xì mủ nhiễm 279,9 ha tại Bảo Lộc , Đạ Huoai (tăng 200 ha so với kỳ trước), TLH 3,5 – 20%.

  6. Cây tiêu, chè, rau họ thập tự, cà chua, đậu leo: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

 7. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới, thời tiết tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới trên cao, lượng mưa phổ biến thấp hơn so với nhiều năm cùng kỳ, vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như sâu đục thân hại cà phê; phấn trắng hại cao su, rầy, rệp, bọ trĩ, nhện đỏ/ rau, hoa, cà phê, cao su.

Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với TTNN huyện Đạ Tẻh triển khai công tác phòng chống dịch rệp vảy/cao su kịp thời, hiệu quả thuốc đạt 67%.

 Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với TTNN Đà Lạt kiểm tra tình hình sâu đục thân mình trắng hại cà phê chè tại 2 xã Xuân Trường, Trạm Hành. Kết quả kiểm tra 410 ha nhiễm nặng, TLH 40 - 60%. Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tham mưu Sở NN&PTNT cấp thuốc phòng trừ kịp thời sâu đục thân/cà phê vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2016./.

Nơi nhận:                                                                                              PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác