Thống kê truy cập

3905821
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
336
4892
107081
3905821

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 1 tháng 11 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 65/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 01/11/2014 – 07/11/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông chủ yếu tập trung vào nửa đầu tuần. Nhiệt độ trung bình 21,30C – 22,30C, cao nhất 32,2 – 330C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 12– 140C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 83,3 – 88,3%; lượng mưa 45 mm – 70 mm.

 II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (9.205,7 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 116,4 ha; đẻ nhánh 1555,0 ha; đứng cái 619,2 ha; làm đòng 522,0 ha; trỗ 1.283,0 ha; chín 2.472,1 ha.

- Rầy  nâu: diện tích nhiễm rầy 539,7 ha tại các vùng trồng lúa, mật độ 229,8 – 1200 con/m2, giảm 39,7 ha so với kỳ trước;

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại 64,4 ha Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lạc Dương giảm 24 ha so với kỳ trước, mật độ 5,2- 30 con/m2.

- Đạo ôn lá nhiễm 274,6 ha  tại Đạ Tẻh, Cát Tiên ( 23 ha nặng tại Đạ Tẻh), TLH 5,25- 31,2%, tăng 62,1 ha so với kỳ trước;

- Đạo ôn cổ bông nhiễm 174,2 ha tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Tẻh (giảm 131,2 ha so với kỳ trước), TLH 1,5- 10%.

- Khô vằn nhiễm 36,5 ha tại Đạ Tẻh, TLH 5,05– 25%, tăng 15,9 ha so với kỳ trước;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 608,6 ha tại Đạ Tẻh, TLH 9,9- 37,6%, tăng 488,6 ha so với kỳ trước;

- Lem lép hạt nhiễm 560 ha tại Đam Rông, TLH 10,5- 14,5%, tăng 560 ha so với kỳ trước.

2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

- Bệnh sắt nhiễm 5.270,7 ha tại các vùng trồng cà phê, tăng 1.491,5 ha so với kỳ trước, TLH 4,1- 30%.

- Bệnh vàng lá nhiễm 3.779,4 ha tại các vùng trồng cà phê, tăng 210,8 ha so với kỳ trước, TLH 3,1- 40%.

- Một số đối tượng dịch hại giảm so với kỳ trước: bệnh khô cành nhiễm 70 ha (giảm 343,6ha), bọ xít muỗi gây hại 100 ha (giảm 70 ha); sâu đục thân nhiễm 310 ha.

 3. Cây chè (23.177 ha)

 - Bọ xít muỗi gây hại 1.830,8 ha (188,9 ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 207,6 ha so với kỳ trước, TLH 2,2- 21%; bọ cánh tơ nhiễm 604,1 ha.

 4. Cây điều (15.259,7 ha)

 - Bệnh xì mủ thân nhiễm 448,9 ha tại Đạ Teh, Đam Rông (giảm 130,8 ha).

 - Một số đối tượng sâu bệnh hại tăng so với kỳ trước: Bọ xít muỗi gây hại 1.560,6 ha (147,7 ha nặng tại Đạ Teh), tăng 1560,6 ha so với kỳ trước; bệnh thán thư nhiễm 252,7 ha ( tăng 150,5 ha).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

So với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 167,4 ha ( 57,2 ha nặng tại Đạ Teh, Đạ Huoai), giảm 8,9 ha; bọ cánh cứng gây hại 13 ha (giảm 8,8 ha); bệnh loét thân nhiễm 44,2 ha (giảm 44,2 ha).

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 So với kỳ trước: bệnh nấm hồng nhiễm 10,9 ha tại Đạ Teh, Đạ Huoai, (giảm 176,5 ha); bệnh xì mủ nhiễm 103,6 ha (tăng 92,7 ha); héo đen đầu lá nhiễm 229,1 ha (tăng 114,5 ha).

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

So với kỳ trước: bệnh rỉ sắt nhiễm 18,9 ha ( tăng 18,9 ha); bệnh bạc thau nhiễm 28,9 ha.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Một số bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau  

- Cây rau họ thập tự (1.837 ha)

So với kỳ trước: bệnh sưng rễ nhiễm 88,7 ha tại các vùng trồng rau (4 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương); bệnh cháy lá nhiễm 50,4 ha; sâu tơ gây hại 16 ha tại các vùng trồng rau.

- Cây cà chua (2.618 ha)

Sâu bệnh hại biến động so với kỳ trước: bệnh mốc sương nhiễm 121,8 ha, bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 330 ha tại Đơn Dương,Đức Trọng; héo xanh nhiễm 51,8 ha tại Đức Trọng; sâu xanh gây hại 240 ha tại Đơn Dương.

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả gây hại 150 ha, tăng 100 ha so với kỳ trước.

10. Cây dâu tây (70 ha)

So với kỳ trước: bệnh mốc xám nhiễm 1,5 ha, giảm 8,5 ha; xì mủ lá nhiễm 1,5 ha; đốm đen nhiễm 4 ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, có mưa rải rác do đó thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại như: rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ hại chè; bệnh mốc sương, héo xanh, đốm vi khuẩn, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                       CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                      (Đã ký & đóng dấu)                                    

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                        

- TTNN các huyện, Tp;                                                                        

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác