Thống kê truy cập

3655126
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1108
13224
92809
3655126

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 7 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 38/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 11 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 27 (Từ ngày 02/7/2016 – 08/7/2016) 

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa nhẹ vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trung bình 22 – 230C, cao nhất 32 – 340C, thấp nhất 15 – 170C; độ ẩm không khí 81,8 –86,8%, lượng mưa 37,5– 62,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (8.343ha)

 Lúa vụ Đông Xuân 9.592,5 ha: đã thu hoạch 9.542,5ha; chín 50 ha.

 Lúa vụ Hè Thu đã gieo sạ 8.293ha: giai đoạn mạ 2.646,2ha, đẻ nhánh 2.678,8ha, đứng cái 1.141ha, làm đòng 1.686ha, trỗ 128ha, chín 13ha.

 - Rầy nâu gây hại 736,1ha tại Đạ Tẻh, mật độ 241-1.150 con/ m2;

-  Đạo ôn lá nhiễm 143,2ha tại Đạ Tẻh, TLH 1,9 - 20,5%;

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại 49,5ha tại Đạ Tẻh (tăng 47,3 ha so với kỳ trước), mật độ 3,4 - 35con/ m2;

 Các đối tượng dịch hại (khô vằn, đạo ôn cổ bông, bọ trĩ, ốc bươu vàng…) gây hại không đáng kể.

2. Cây cà phê (152.637,7 ha)

- Sâu đục thân gây hại 370 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 6,8– 40%.

- Rệp sáp gây hại 251,9ha tại Di Linh, Đức Trọng, Bảo Lộc (giảm 818,3ha so với kỳ trước), TLH 1,3-17,5%;

- Bọ xít muỗi gây hại 310ha tại Đà Lạt (tăng 30ha so với kỳ trước), TLH 10-37,5%;

- Các đối tượng dịch hại khác như rỉ sắt, thán thư ít biến động so với kỳ trước.

3. Cây chè (24.067,7 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 1.666,7ha ở mức độ nhẹ, TLH 1,6-8%;

- Bệnh thối búp nhiễm 914,8ha ở mức độ nhẹ, TLhH 1,4-10%;

- Một số dịch hại như rầy xanh, bọ cánh tơ, phồng lá ít biến động so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.555,7ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 1.705,7ha tạiĐạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam, TLH 8,8–33,5%;

- Bệnh thán thư nhiễm 513,7ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 399,7ha so với kỳ trước), TLH 7,2-38,1%.

5. Cây rau:

Cà chua (2.438 ha): sâu xanh gây hại 300ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 150ha so với kỳ trước), TLH 0,9- 10%.

Rau họ thập tự (2.027 ha): bệnh sưng rễ nhiễm 32,5ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 4,9– 30%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng và có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa các khu vực đạt xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như rầy nâu, đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi, rỉ sắt, nấm hồng, tuyến trùng/cà phê; sưng rễ/rau thập tự; héo rũ vi khuẩn, đốm lá vi khuẩn, mốc sương/họ cà.

Đề nghị TTNN Đà Lạt tiếp tục kiểm tra hướng dẫn bà con nông dân tại 3 xã Xuân Trường, Trạm Hành, Tà Nung áp dụng các biện pháp tổng hợp như cắt tỉa thân, cành, đào bỏ gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng để tiêu hủy triệt để kết hợp sử dụng một trong các loại thuốc Supertac 500EC (Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin), Diazan 50EC, Diazol 10GR (Diazinon) để hạn chế sự lây lan và gây hại của sâu đục thân./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác