Thống kê truy cập

3546303
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2899
24991
85948
3546303

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng kỳ 1 tháng 03 năm 2017

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 10/TB-TTBVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 07 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 

Tuần 9 (Từ ngày27/02/2017–05/3/2017)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi.Nhiệt độ trung bình 21,3 – 22,30C, cao nhất 32– 340C,thấp nhất 13– 150C; độ ẩm không khí 74,8–80,3%, lượng mưa 10 – 30mm.

1. Cây lúa (7.880ha)

Lúa vụ Đông Xuân 7.880ha:giai đoạn mạ 822ha, đẻ nhánh 1.204ha, làm đòng - trỗ 3.274ha, ngậm sữa– chín 359ha, thu hoạch 2.221ha.

- Rầy nâu: Giảm 1.140ha so với kỳ trước do trong tuần đã triển khai hỗ trợ thuốc BVTV phòng trừ trên các diện tích bị hại tại Cát Tiên. Hiện nay toàn tỉnh chỉ còn 426ha bị hại, mật độ trung bình 540-600con/m2, cục bộ 2.000 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá: Giảm 163,5ha so với kỳ trước,trong tuần nhiễm 192,7ha giai đoạn đứng cái - đòng tại Đạ Tẻh, Di Linh, Đạ Huoai, TLH 5 – 19,6%;

- Các đối tượng dịch hại khác (vàng lá sinh lý, sâu đục thân…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê (155.238,7ha)

- Sâu đục thân: Ít biến động so với kỳ trước, trong tuần gây hại 750ha cà phê chè(nhiễm trung bình 400ha)tại Đà Lạt, TLH 14 – 30%.

- Bọ xít muỗi: Thời tiết âm u, ít nắng thuận lợi cho cho bọ xít muỗi phát triển và tiếp tục gây hại mạnhtrên cà phê chè. Toàn tỉnh có 4.742,5ha bị hại (3.516,6habị hại trung bình - nặng tại Lạc Dương),TLH 2575%.Từ ngày 17/2- 02/3/2017 Chi cục đã phối hợp với huyện Lạc Dương cấp thuốc triển khai phòng trừ cộng đồng trên diện tích 1.444,6ha, theo kế hoạch tuần tới sẽ tiếp tục triển khai phòng trừ trên diện tích 1.740ha.

- Mọt đục cành: Tăng 2.666ha so với kỳ trước, gây hại rải rác 10.274ha tại các vùng trồng cà phê (1.780ha bị hại trung bình), TLH 12,5 -25%.

- Bệnh rỉ sắt: Nhiễm 8.249ha, tăng 197,7ha, TLH 7,7- 23,8%.

3. Cây chè (21.131,3ha): Ít biến động so với kỳ trước:

-Bọ xít muỗi: Gây hạinhẹ 1.889ha,TLH 5–10%;

- Bọ cánh tơ:Gây hạinhẹ 1.563ha, TLH 6,5-10%.

4. Cây điều (28.498,6 ha)                      

- Bọ xít muỗi: Do thời tiết có mưa rải rác nên bọ xít muỗi tiếp tục gây hại mạnh trên diện tích 22.507ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (trong đó 16.709ha bị hại nặng, 5.798ha bị hại trung bình),TLH 37,4 – 100%.

- Bệnh thán thư: Gây hại 22.507ha tại ĐạTẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên(nhiễm nặng 17.021ha, nhiễm trung bình 5.486ha), TLH 36,6100%. Phần lớn diện tích bị hại nặng toàn bộ chồi, tán lá, hoa quả bị cháy đen.

5. Cây rau

5.1.Cà chua (1.729ha)

- Bệnh xoăn lá virus: Trong thời gian qua, thời tiết tại các huyện trồng cà chua tương đối khô, nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho côn trùng chích hút sinh sản và phát triển mạnh lây lan bệnh xoăn lá virus. Diện tích nhiễm trong tuần 622ha(257ha nhiễm nặng), TLH 12,7 - 40%;

- Bệnh mốc sương: Nhiễm 234,5ha,tăng 106,5ha so với kỳ trước TLH 4- 20%;

-Sâu xanh: Gây hại70ha,TLH 1- 10%.

5.2.Rau họ thập tự (2.274,6ha)

- Bệnh sưng rễ:Gây hại rải rác 214,6ha, giảm 73,5ha so với kỳ trước, TLH 5,1– 20%;

- Sâu: Ít biến động so với kỳ trước, trong tuần gây hại 53ha, mật độ 5 – 13 con/m2.

6. Sầu riêng (1.671,5ha): Do một số diện tích sầu riêng trồng giáp ranh hoặc trồng xen trong vườn điều nên bị bọ xít muỗi gây hại 93,4 ha (bị hại nặng 23,68ha) tại Đạ Huoai, TLH 30 - 70%.

7. Cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

8.Câydâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa:Dự báo tuần tới, thời tiết diễn biến theo chiều hướng trời nắng nóng,sáng sớm có sương mù rải rácnên rầy nâu có khả năng tiếp tục lây lan và gây hại mạnh lúa Đông xuân giai đoạn đẻ nhánh -  đòng trỗ.

- Trên cây cà phê:

+ Hiện nay sâu đục thân chủ yếu đang ở giai đoạn sâu non tuổi 2- 4 nhưng mật số thấp, khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ các biện pháp tỉa cành, thu gom tiêu hủy các cây bị hại.

+ Thời tiết âm u, ít nắng bọ xít muỗi sẽ còn phát triển mạnh.Khuyến cáo nông dân triển khai phòng trừ đồng loạt.

+ Tại các khu vực thời tiết nắng nóng, nông dân ít tỉa cành tạo tán cần chú ý sự lây lan và gây hại của mọt đục cành.

- Trên cây rau:Chú ý sự phát triển của các đối tượng dịch hại như bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp, bệnh xoăn lá/họ cà; sâu tơ, sưng rễ/rau họ thập tự.

- Trên cây điều:Hiện nay cây điều đang ra hoa, đậu trái đợt cuối, vì vậy bọ xít muỗi, bệnh thán thư sẽ còn lây lan và gây hại mạnh. Khuyến cáo nông dân phun xịt phòng trừ đồng loạt.

- Trên các cây trồng khác: Chú ý sự phát triển bọ trĩ, bọ xít muỗi/chè

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuậtsau:

1. Cây lúa

Rầy nâu:Theo dõi chặt chẽ mật số rầy nâu trên đồng ruộng, khuyến cáo nông dân phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị như Fenobucarb; Buproferin; Acetamiprid; Acetamiprid + Buproferin...

2. Cây cà phê

 - Sâu đục thân: Áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ tiêu hủy gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng ngay sau khi thu hoạch xong. Khi xuất hiện sâu non tuổi 1-2, sử dụng các hoạt chất Diazinon; Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrinđể phòng trừ.

- Bọ xít muỗi: Tiếp tục tổ chức cấp phát thuốc và ra quân phun xịt đồng loạt phòng chống dịch bọ xít muỗi trên diện tích 1.740ha cà phê chè tại huyện Lạc Dương (diện tích cấp thuốc bổ sung 800ha). Sử dụng Azora 350EC (Fenobucarb 300 g/l + Imidacloprid 50g/l) liều lượng 2,5 lít/ha. Lượng nước sử dụng 800 lít/ha.

- Mọt đục cành: Cần triển khai tỉa cành, tạo tán cắt bỏ các cành đã bị mọt gây hại kết hợp sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ:Acetamiprid+Chlorpyrifos Ethyl(Megashield 525EC);Alpha-cypermethrin+ Chlorpyrifos Ethyl+ Imidacloprid(Spaceloft 595EC)...

3. Cây rau

Bệnh xoăn lá virus/rau họ cà: Luân canh cây trồng, không trồng cây họ cà (cà chua, cà tím, ớt) tại các ruộng nhiễm nặng; quản lý tốt côn trùng chích hút (bọ phấn, bọ trĩ, rệp) tại vườn ươm và vườn trồng để hạn chế lây lan bằng các loại thuốc có hoạt chấtnhư: Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine.

4.Cây điều

- Bọ xít muỗi: Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại trong ruộng, bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Thu gom tàn dư như cành, lá khôđốt hun khóivào buổi chiều tối để xua đuổi bọ xít muỗi.Ngoài ra có thể sử dụng các hoạt chất như:; Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …);Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…) để phun phòng trừ đồng loạt.Nên phun thuốc theo hình xoáy trôn ốc, vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát

- Bệnh thán thư:Cắt bỏ, tiêu hủy kịp thời chồi, lá non bị bệnh.Chủ động phòng trừ bọ xít muỗi gây hại vườn điều để giảm tác nhân tạo vết thương cho nấm bệnh xâm nhập. Khi điều ra lộc non sử dụng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau để phòng trừ bệnh: Citrus oil (MAP Green 6SL), Hexaconazole (Tungvil 5SC, Callihex 5SC, Fulvin 5SC… ); Copper Hydroxide (DuPontTMKocide 46.1WG); Cuprous Oxide (Norshield 86.2WG);Difenoconazole (Score 250EC)./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                  Nguyễn Thị Phương Loan

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu VT.

Các tin khác