Thống kê truy cập

3546563
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3159
25251
86208
3546563

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 1 tháng 9 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 53/TB-BVTV                                                      Lâm Đồng, ngày 05 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 30/8/2014 – 05/9/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: nhiều mây, đêm có mưa rải rác. Ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to tập trung chủ yếu vào thời kỳ giữa và cuối tuần. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,80C – 22,80C, cao nhất 32 – 340C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 14 – 160C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 84,5 – 89,5%; lượng mưa 77,5 mm – 116,3 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.445,6ha) ‎‎

- Lúa ở các giai đoạn: mạ 999,8 ha; đẻ nhánh 2.441 ha; đứng cái 7.794,8 ha; làm đòng 642 ha; trỗ 264 ha; chín 304 ha.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 1.0 ha, mật độ 160,6 – 750 con/m2

- Ốc bươu vàng:  gây hại  90  ha tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Huoai, Đơn Dương,  mật  độ  0,8 – 6 con/ m2,  giảm 494 ha so với kỳ trước.

- Đạo ôn lá nhiễm 780,4 ha tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Tẻh (có 42 ha nặng tại Đức Trọng), TLH 3,0 – 20,5%.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Một số đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước: bệnh khô cành nhiễm 107,5 ha; bệnh vàng lá nhiễm 2.542,4 ha tại các địa bàn trồng cà phê (70 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt); bệnh gỉ sắt nhiễm 368,4 ha; sâu đục thân gây hại 420 ha cà phê chè tại Đà Lạt (70 ha nặng); bọ xít muỗi tiếp tục gây hại 1.379,82 ha cà phê chè tại Đam Rông và Lạc Dương.

- Rệp sáp gây hại 3.503,6 ha tại Đức trọng, Bảo Lộc, Di Linh, tăng 1.751,3 ha so với kỳ trước.

3. Cây chè (23.177 ha)

Bọ xít muỗi gây hại 1.890,1 ha tại các vùng trồng chè (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 251,4 ha so với kỳ trước; bọ cánh tơ gây hại 604,1 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm

4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 642,6 ha, tăng 389,9 ha so với kỳ trước.

-  Bệnh xì mủ thân nhiễm 494,9 ha (giảm 218,1 ha) tại Đạ Tẻh.

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

Sâu bệnh hại biến động nhẹ so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 136  ha  tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (có 61,5 ha nặng), giảm 88,7 ha; bọ cánh cứng hại 34,8 ha; bệnh loét thân nhiễm 88,4 ha tại Đạ Houai.

 6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Một số đối tượng dịch hại biến động nhẹ so với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 394,3 ha (tăng 145,3 ha); nấm hồng nhiễm 19,8 ha (giảm 105,7 ha); xì mủ nhiễm 10,9 ha tại Đạ Tẻh

7. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (2.070 ha)

Bệnh hại có xu hướng giảm so với kỳ trước: bệnh sưng rễ nhiễm 136 ha tại Đức Trọng, Đà Lạt, Đơn Dương, Lạc Dương (7 ha nhiễm nặng tại Đức Trọng), TLH 5,9 - 30%; bệnh cháy lá nhiễm 33 ha, (giảm 47 ha).

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

+ Một số đối tượng có xu hướng giảm so với kỳ trước: bệnh mốc sương nhiễm 44,1 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 65,6 ha); Bệnh đốm vi khuẩn nhiễm 60 ha (giảm 300 ha); bệnh héo xanh nhiễm 65,6 ha tại Đức Trọng.

+ Sâu xanh gây hại 360 ha tại Đơn Dương, tăng 90 ha so với kỳ trước.

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả hại 75 ha tại Đơn Dương.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây có xu hướng giảm so với kỳ trước: bệnh mốc xám nhiễm 12,5 ha; đốm đen nhiễm 10 ha; thối trái nhiễm 12 ha; xì mủ nhiễm 3,5 ha.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to.  

Thời tiết hiện nay tương đối thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng trên trà lúa mới gieo sạ, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè; bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua.

Đề nghị TTNN các  huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

 

Nơi nhận:                                                                                          KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                    (Đã ky & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;                                                                        

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                              Đào Văn Toàn

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

 

                                                                                                        

Các tin khác