Thống kê truy cập

3524692
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3380
3380
64337
3524692

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 11 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 67/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 45 (Từ ngày 01/11/2018 - 07/11/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa, nhiệt độ trung bình 18,5 – 22,30C, cao nhất 30,2 – 33,70C, thấp nhất 12,9 – 140C; độ ẩm không khí 77 – 81%, lượng mưa 2 – 60,3 mm.       

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

  • Cây lúa: Vụ Mùa (25/6 – 25/9): 13.067 ha (33 ha giai đoạn mạ, 45 ha giai đoạn đẻ nhánh, 6.770 ha giai đoạn đòng – trỗ, 4.517 ha ngậm sữa – chín, 1.702 ha giai đoạn thu hoạch).
  • Cây cà phê (173.872 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (11.146 ha), giai đoạn phát triển quả non (162.726 ha).
  • Cây chè (12.698 ha); Cây tiêu (2.046 ha) chủ yếu ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cây điều (29.396 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (586 ha); giai đoạn thu hoạch (20.810 ha).
  • Cây sầu riêng (6.665 ha) chủ yếu đang ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cà chua (374 ha); Rau họ thập tự (2.002 ha); Hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Bệnh đạo ôn lá ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 186 ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Đạ Tẻh, TLH 12,9 – 54,7%.

- Bệnh khô vằn nhiễm 88 ha lúa giai đoạn đòng-trỗ tại Đạ Tẻh, TLH 21– 25%.

- Ngộ độc phèn nhiễm 55 ha lúa giai đoạn làm đòng tại Đạ Tẻh, (tăng 12 ha so với kỳ trước), TLH 37 – 64,7%.

- Rầy nâu, bọ trĩ, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn,…gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi nhiễm 3.149 ha cà phê chè (1.036 ha nhiễm nặng), giảm 227 ha so với kỳ trước, TLH 40 – 60%;  

- Bệnh khô cành nhiễm 730 ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Lâm Hà, (giảm 217 ha so với kỳ trước), TLH 20 – 30%;

- Bệnh vàng lá ít biến động so với kỳ trước, nhiễm rải rác 867 ha, TLB 11,1 – 20%;

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh gỉ sắt, … gây hại ở mức nhẹ.

3. Cây chè:

- Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, … gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh gây hại 6 ha tại Đạ Tẻh, (tăng 3 ha so với kỳ trước), TLH 8 – 26,7%;

- Bệnh chết chậm ít biến động so với kỳ trước, gây hại 11 ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, TLH 17,6 – 66%.

5. Cây rau

5.1. Cà chua: Bệnh xoăn lá virus trong tuần có 178 ha nhiễm bệnh tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 21 ha so với kỳ trước), TLH 20 – 33,3%.

5.2. Rau họ thập tự: Sâu tơ gây hại rải rác 60 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, (giảm 35 ha so với kỳ trước), mật độ 10,6 – 21 con/m2.

6. Cây trồng khác: Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, … âu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: Cần theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của bệnh đạo ôn, khô vằn. Khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ, không để lây lan trên diện rộng. Ngoài ra, chú ý các đối tượng như rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân trên lúa giai đoạn đòng trỗ.

- Trên cây cà phê: Thời tiết mưa nhiều bọ xít muỗi sẽ còn phát triển và gây hại mạnh trong thời gian tới. Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như rệp sáp, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, khô cành.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh xoăn lá virus/cà chua có xu hướng gia tăng mạnh. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm héo/xà lách, hoa cúc; bệnh sưng rễ/rau thập tự.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây lúa: Bệnh đạo ôn: Chú ý chế độ bón phân cân đối cho cây lúa, hạn chế sử dụng các giống nhiễm như OM6162; VND95-20. Khi bệnh có xu hướng lây lan nhanh phòng trừ bằng các hoạt chất như Tricyclazole; Azoxystrobin...

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi tại các khu vực cà phê mới ra đọt non, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin ... để phòng trừ.

- Rệp sáp: Cà phê đang trong giai đoạn phát triển quả non cần vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, cắt tỉa cành thông thoáng hạn chế sự gây hại của rệp sáp. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Spirotetramat, Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid,… để phòng trừ.

- Mọt đục cành: Cần triển khai tỉa cành, cắt bỏ các cành đã bị mọt gây hại kết hợp sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Acetamiprid + Chlorpyrifos Ethyl; Alpha-cypermethrin+ Chlorpyrifos Ethyl+ Imidacloprid...

3. Cây rau họ cà

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Nhà kính nhà lưới phải có chiều cao tính từ mặt đất nền từ 3,5 – 4,2 m để đảm bảo độ thông thoáng, lưới bao quanh phải sử dụng lưới ngăn côn trùng. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine...

                                                                                              CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                  (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                           Lại Thế Hưng

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác