Thống kê truy cập

3905398
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4469
4469
106658
3905398

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 3 tháng 10 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 61/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 11/10/2014 – 17/10/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, nửa đầu tuần có mưa vài nơi. Nửa cuối tuần có mưa rải rác đến nhiều nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,30C – 22,30C, cao nhất 32 – 340C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 14 – 160C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 85,3 – 90,3%; lượng mưa 60 mm – 98,8 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.619,6 ha) ‎‎

- Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.819 ha; đẻ nhánh 1.022 ha; đứng cái 331,2 ha; làm đòng 1.529 ha; trỗ 6.164,4 ha; chín 1.754 ha.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 186,1 ha tại các vùng trồng lúa. Mật độ 143,1 – 975 con/m2

- Đạo ôn lá nhiễm 336,8 ha (tăng 122,1 ha so với kỳ trước).

- Đạo ôn cổ bông nhiễm 168,4 ha tại Đức Trọng (tăng 122,5 ha so với kỳ trước), TLH 1,3 – 8,6%.

- Vàng lá sinh lý nhiễm 163,8 ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh (19,7 ha nặng tại Đạ Tẻh).

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại 4,5 ha Đạ Tẻh, Lạc Dương, Đam Rông.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

            - Một số đối tượng dịch hại có xu hướng tăng so với kỳ trước: bệnh khô cành nhiễm 620,4 ha (tăng 413,6 ha); bệnh gỉ sắt nhiễm 3.872 ha (tăng 1.751,8 ha); sâu đục thân gây hại 490 ha cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 210 ha).

            - Một số đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 100 ha cà phê chè tại Đà Lạt; bệnh vàng lá 2.402,4 ha tại các vùng trồng cà phê.

3. Cây chè (23.177 ha)

           Một số đối tượng sâu hại chè tăng so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 2.642,3 ha tại các vùng trồng chè (188,9 ha nặng tại Bảo Lâm), tăng 1.226,7 ha; bọ cánh tơ gây hại 793 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 396,5 ha).

4. Cây điều (15.259,7 ha)

Dịch hại điều biến động tăng so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.033 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai (tăng 1.033 ha); bệnh xì mủ thân nhiễm 881,3 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (tăng 168,9 ha).

- Bệnh thán thư nhiễm 377,2 ha (giảm 125,4 ha so với kỳ trước).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

Sâu bệnh hại ca cao biến động nhẹ so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 83,3 ha (13 ha nặng tại Đạ Tẻh), giảm 84,2 ha; bệnh loét thân nhiễm 88,4 ha tại Đạ Houai; bọ cánh cứng gây hại 17,3 ha tại Đạ Tẻh.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 - So với kỳ trước: bệnh nấm hồng nhiễm 209,3 ha tại Đạ Tẻh (tăng 103,6 ha); bệnh rụng lá nhiễm 209,3 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 36,5 ha); xì mủ nhiễm 83,8 ha tại Đạ Tẻh (giảm 103,6 ha); héo đen đầu lá nhiễm 10,9 ha tại Đạ Tẻh.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Bệnh bạc thau nhiễm 3 ha tại các vùng trồng dâu.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): bệnh xì mủ nhiễm 202,1 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai; bệnh thối gốc nhiễm 8,1 ha tại Bảo Lộc).

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (2.037 ha)

Sâu tơ gây hại 18 ha ; bệnh sưng rễ nhiễm 157,4 ha tại các vùng trồng rau (34,5 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng); bệnh cháy lá nhiễm 43,7 ha (7 ha nặng tại Đà Lạt).

            - Cây cà chua (2.618 ha)

+ Dịch hại cà chua có xu hướng tăng so với kỳ trước: sâu xanh gây hại 450 ha tại Đơn Dương (60 ha nặng), tăng 150 ha; bệnh héo xanh nhiễm 68,8 ha tại Đức Trọng (tăng 16,8 ha);

+ Một số đối tượng giảm so với kỳ trước: bệnh đốm vi khuẩn nhiễm 286,8 ha (giảm 395 ha); bệnh mốc sương nhiễm 198,6 ha (giảm 13,2 ha);

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả hại 63 ha; bệnh gỉ sắt nhiễm 13 ha tại Đơn Dương.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây: bệnh mốc xám; đốm đen; xì mủ  biến động nhẹ so với kỳ trước. Trong đó bệnh mốc xám nhiễm 5 ha; xì mủ nhiễm 3 ha; đốm đen nhiễm 2 ha.                                                                                      III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, có mưa rải rác do đó thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại như: rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ hại chè; bệnh mốc sương, héo xanh, đốm vi khuẩn, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

 Nơi nhận:                                                                               KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                      PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                  (Đã ký & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;                                                                            

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                            Đào Văn Toàn

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

            

Các tin khác