Thống kê truy cập

3654871
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
853
12969
92554
3654871

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 6 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 35/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 29 tháng 6 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 25 (Từ ngày  20/6/2015 – 26/6/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  21,70C – 23,450C, cao nhất 330C – 350C, thấp nhất 15,20C – 17,20C; độ ẩm không khí 83,25% – 93,25%; lượng mưa 90,63 –  182,13 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (8.767,3 ha)

- Vụ Đông Xuân: Lúa ở các giai đoạn: trỗ 1.145 ha; chín 632 ha.

- Vụ Hè Thu: Gieo sạ được 6.990,3 ha. Lúa đang ở giai đoạn: mạ 1.302 ha; đẻ nhánh 3.174,3 ha; đứng cái:509 ha; làm đòng 1.403 ha; trỗ 602 ha.

So với kỳ trước:

- Đạo ôn lá nhiễm 585,1 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (143.6 ha nặng tại Đạ Tẻh), tăng 194 ha, TLH 4,2 – 56%.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 740 ha cà phê chè tại Đà Lạt (70 ha nặng), tăng 30 ha so với kỳ trước, TLH  19 – 40%;

- Bọ xít muỗi gây hại 2.001,5 ha cà phê chè tại Đam Rông, Đà Lạt, Lạc Dương, giảm 37 ha, TLH 44 – 45,72%.

3. Cây chè (23.547 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.288,5 ha):

- Bệnh thán thư nhiễm 1.697 ha tại các vùng trồng điều  (tăng 164,5 ha so với kỳ trước), TLH 9,5- 41,7%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 874,2 ha tại Đạ Tẻh  (giảm 459,4 ha so với kỳ trước), TLH 5,3– 20%.

5. Cây ca cao (975,1 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây cao su (13.381,4 ha)

So với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 637,1 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 497,2 ha), TLH 10,6 – 38,3%; bệnh héo đen đầu lá nhiễm 531,4 ha tại Đạ Tẻh (tăng 325,5 ha), TLH 12,9 – 42,5%; bệnh xì mủ nhiễm 331 ha tại Đạ Tẻh (tăng 236,2 ha), TLH 6,3 – 20%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau:

So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (1.990,5 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 93,2 ha tại các vùng trồng rau (16 ha nặng tại Lạc Dương, Đà Lạt), tăng 17 ha, TLH 5,9 – 30%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Bệnh mốc sương nhiễm 66,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 33,3 ha), TLH 9,8 – 40%; Sâu xanh gây hại 366,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 33,4 ha), TLH 1,7–10%.

- Cây đậu leo (250 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

10. Cây dâu tây (115 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; rệp sáp hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bệnh mốc sương, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ trên cây họ thập tự có khả năng phát triển và gây hại cây trồng. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất

Trong tuần tới, Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với TTNN huyện Đam Rông tổ chức cấp thuốc Supertac 500EC (Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin) phun trừ bọ xít muỗi hại cà phê chè cho 1.721,5 ha tại xã Phi Liêng (475 ha), Đạ K’Nàng (1.246,5 ha).

Nơi nhận:                                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                          Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

 

Các tin khác