Thống kê truy cập

3521315
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3
3
60960
3521315

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 11 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 68/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 46 (Từ ngày 08/11/2018 - 14/11/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa, nhiệt độ trung bình 18,3 – 22,20C, cao nhất 29,4 – 340C, thấp nhất 13,4 – 16,50C; độ ẩm không khí 82 – 83%, lượng mưa 31,1 – 54,3 mm.       

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

  • Cây lúa: Vụ Mùa (25/6 – 25/9): 14.888 ha (1.047 ha giai đoạn mạ, 923 ha giai đoạn đẻ nhánh, 4.068 ha giai đoạn đòng – trỗ, 5.702 ha ngậm sữa – chín, 3.148 ha giai đoạn thu hoạch).
  • Cây cà phê (173.872 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (11.146 ha), giai đoạn phát triển quả non (162.726 ha).
  • Cây chè (12.698 ha); Cây tiêu (2.046 ha) chủ yếu ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cây điều (29.396 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (586 ha); giai đoạn thu hoạch (20.810 ha).
  • Cây sầu riêng (6.665 ha) chủ yếu đang ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cà chua (421 ha); Rau họ thập tự (2.027 ha); Hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Rầy nâu gây hại 84 ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, mật độ 3.050 – 4.800 con/m2.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại 109 ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Đạ Tẻh, mật độ 24 – 35 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 186 ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Đạ Tẻh, TLH 13,6 – 58,2%.

- Bệnh khô vằn nhiễm 220 ha lúa giai đoạn đòng-trỗ tại Đạ Tẻh, (tăng 132 ha so với kỳ trước), TLH 21– 30%.

- Ngộ độc phèn nhiễm 68 ha lúa giai đoạn làm đòng tại Đạ Tẻh, (tăng 13 ha so với kỳ trước), TLH 36,8 – 66,7%.

- Bọ trĩ, ốc bươu vàng,nghẹt rễ, đạo ôn cổ bông,…gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi nhiễm 2.472 ha cà phê chè (820 ha nhiễm nặng), giảm 677 ha so với kỳ trước, TLH 40 – 55%;  

- Bệnh khô cành nhiễm 482 ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Lâm Hà, (giảm 248 ha so với kỳ trước), TLH 20 – 25%;

- Bệnh vàng lá ít biến động so với kỳ trước, nhiễm rải rác 844 ha, TLB 11,7 – 20%;

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh gỉ sắt, … gây hại ở mức nhẹ.

3. Cây chè:

- Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, … gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 6 ha tại Đạ Tẻh, TLH 8,1 – 26,7%;

- Bệnh chết chậm ít biến động so với kỳ trước, gây hại 11 ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, TLH 19,1 – 70%.

5. Cây rau

5.1. Cà chua: Bệnh xoăn lá virus trong tuần có 158 ha nhiễm bệnh tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 20 ha so với kỳ trước), TLH 20 – 33,3%.

5.2. Rau họ thập tự: Sâu tơ ít biến động so với kỳ trước, gây hại rải rác 55 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, mật độ 10,5 – 22 con/m2.

6. Cây trồng khác: Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, … âu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: : Hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp, nắng mưa xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi cho rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn phát triển mạnh. Khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ kịp thời, không để lây lan trên diện rộng. Ngoài ra, chú ý các đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, nghẹt rễ trên lúa giai đoạn đòng trỗ.

- Trên cây cà phê: Bọ xít muỗi sẽ còn phát triển và gây hại mạnh trong thời gian tới. Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như rệp sáp, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, khô cành.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh xoăn lá virus/cà chua có xu hướng gia tăng. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm héo/xà lách, hoa cúc; bệnh sưng rễ/rau thập tự.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây lúa:

 - Rầy nâu: Theo dõi chặt chẽ mật số rầy nâu trên đồng ruộng, khuyến cáo nông dân duy trì mực nước phù hợp trên đồng ruộng để hạn chế rầy nâu chích hút cây lúa. Hạn chế sử dụng các loại thuốc gốc lân hữu cơ và cúc tổng hợp phòng trừ rầy nâu giai đoạn lúa <40 ngày sau sạ. Có thể luân phiên sử dụng các thuốc có hoạt chất như Fenobucarb; Buproferin; Acetamiprid; Acetamiprid + Buproferin... để phòng trừ.

- Bệnh khô vằn: Điều chỉnh mực nước trong ruộng tốt nhất nên để 5 - 7cm để giảm khả năng lây lan của bệnh. Bón phân N-P-K cân đối. Có thể sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ như:  Azoxystrobin; Difenoconazole + Propiconazole; Hexaconazole; Pencycuron...

- Bệnh đạo ôn: Chú ý chế độ bón phân cân đối cho cây lúa, hạn chế sử dụng các giống nhiễm như OM6162; VND95-20. Khi bệnh có xu hướng lây lan nhanh phòng trừ bằng các hoạt chất như Tricyclazole; Azoxystrobin...

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi tại các khu vực cà phê mới ra đọt non, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin ... để phòng trừ.

- Rệp sáp: Cà phê đang trong giai đoạn phát triển quả non cần vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, cắt tỉa cành thông thoáng hạn chế sự gây hại của rệp sáp. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Spirotetramat, Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid,… để phòng trừ.

- Mọt đục cành: Cần triển khai tỉa cành, cắt bỏ các cành đã bị mọt gây hại kết hợp sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Acetamiprid + Chlorpyrifos Ethyl; Alpha-cypermethrin+ Chlorpyrifos Ethyl+ Imidacloprid...

3. Cây rau họ cà

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Nhà kính nhà lưới phải có chiều cao tính từ mặt đất nền từ 3,5 – 4,2 m để đảm bảo độ thông thoáng, lưới bao quanh phải sử dụng lưới ngăn côn trùng. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine

                                                                                            CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                                (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);   

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                           Lại Thế Hưng

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác