Thống kê truy cập

3545702
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2298
24390
85347
3545702

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 11 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 71/TB-BVTV                                                                Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 44 (Từ ngày 29/10/2016 – 04/11/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi. Lượng mưa phân bố không đều, cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình 21,5– 22,50C, cao nhất 30– 320C, thấp nhất 13 – 150C; độ ẩm không khí 86,5 –91,5%, lượng mưa 65– 100mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (14.799,8ha)

*Lúa vụ Mùa 13.223,8ha: giai đoạn đứng cái 2.351,8ha, làm đòng 1.077ha, trỗ 3.953ha, chín 3.667,4ha, thu hoạch 2.174,6ha.

* Lúa vụ Đông xuân sớm gieo sạ được 1.576ha tại Cát Tiên, Di Linh: giai đoạn mạ 611 ha, đẻ nhánh 965ha.

- Đạo ôn lá: Nhiễm 508,6ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lạc Dương, giảm 61ha (42ha nhiễm nặng), TLH 3,4 – 46,2%;

- Khô vằn: Nhiễm 104ha tại Đạ Tẻh (tăng 94ha), TLH 10– 30%.

- Các đối tượng dịch hại khác (ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, vàng lá sinh lý…) gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê (152.679,2ha)

- Sâu đục thân: Trong tuần có 1.415ha cà phê chè bị hại tại các xã Xuân Trường, Trạm Hành và Tà Nung – TP Đà Lạt (trong đó 680ha nhiễm nặng), TLH 6,3–40%.

- Bọ xít muỗi: Gây hại 1.400,6ha cà phê chè, giảm 359,4ha (1.006ha nhiễm nặng), TLH 15,5 - 50%. Chi cục đã tổ chức 8 lớp tập huấn về quy trình phòng trừ tổng hợp bọ xít muỗi cho 390 nông dân huyện Đam Rông, Lạc Dương.

- Các đối tượng dịch hại khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư, mọt đục quả…ít biến động so với kỳ trước.

3. Cây chè (23.514,4ha):

- Bọ xít muỗi: Gây hại 1.394,6ha (tăng 34,6ha), TLH 1,9–15%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại 1.583,6ha (tăng 131,6ha), TLH 2,8-15,5%.

4. Cây điều (15.518,8ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 1.541,2ha (tăng 94,4ha), TLH 8,9–39,4%;

- Bệnh thán thư: Nhiễm  2.404,2ha (tăng 913,4ha), TLH 10,1–39,5%.

 5. Cây rau:

5.1. Cà chua (1.950ha):

- Bệnh xoăn lá virus: Trong tuần nhiễm 480,5ha, giảm 27,5ha (109ha nhiễm nặng), TLH 12,4-50%;

- Bệnh mốc sương: Nhiễm 410ha (tăng 176,5ha), TLH 12 - 40%.

- Sâu xanh: gây hại 198ha (tăng 18ha),TLH 1,5-10%;

5.2. Rau họ thập tự (2.193ha):Bệnh sưng rễ gây hại 92,9ha, tăng 50,4ha (21ha nhiễm nặng), TLH 6,9– 40%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7.Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Dự báo tuần tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Ngày trời âm u, nắng gián đoạn có mưa vừa đến mưa to. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như đạo ôn, khô vằn/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi/cà phê chè; bọ xít muỗi, thối búp/chè; bọ xít muỗi, thán  thư/cây điều; sưng rễ, thối nhũn/rau thập tự; virus xoăn lá, mốc sương/cây họ cà.

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại nổi cộm trong tuần như sau:

1. Cây lúa

Bệnh đạo ôn: Trên các diện tích đã xuất hiện bệnh cần hạn chế bón đạm, luân phiên sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Tricyclazole (Tridozole 75WP, Beam 75 WP, Flash 75 WP, Bimdowmy 750WP); Carbendazim (Arin 50SC, Bavisan 50WP, Carben 50SC, Ticarben 50WP); Fthalide Kasugamycin (Kasai 21.2WP); Azoxystrobin (Azony 25SC).

2. Cây rau họ cà

- Bệnh xoăn lá virus: Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nhổ bỏ tiêu hủy sớm cây cà chua bị bệnh xoăn lá virus.Thực hiện tốt chế độ luân canh cây trồng, không trồng cây họ cà (cà chua, cà tím, ớt) tại các ruộng nhiễm nặng bệnh xoăn lá virus; quản lý tốt côn trùng chích hút (bọ phấn, bọ trĩ, rệp) tại vườn ươm và vườn trồng để hạn chế lây lan bằng các loại thuốc như: Dinotefuran (Oshin 20WP); Thiamethoxam (Actara 25WG); Citrus oil (MAP Green 10AS); Oxymatrine (Vimatrine 0.6 SL) theo nồng độ khuyến cáo, 5-7 ngày/lần.

- Bệnh mốc sương: Bón phân cân đối, không trồng mật độ dày quá 20.000 cây/ha. Có thể sử dụng một số loại thuốc sau để phòng trừ: Chlorothalonil (Daconil 500SC); Cymoxanil + Famoxadone (DuPontTM Equation® 52.5WG); Dimethomorph + Mancozeb (Acrobat MZ 90/600 WP); Azoxystrobin + Difenoconazole (Amistar top 325SC);  Mandipropamid + Chlorothalonil (Revus opti 440SC).

 3. Cây cà phê

- Sâu đục thân: Áp dụng triệt để biện pháp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy  gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng và kết hợp sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin(Supertac 500EC)Diazinon(Diazan 50EC, Diazol 10GR).

- Bọ xít muỗi: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời bọ xít muỗi gây hại, phun thuốc trừ từ 1 - 2 đợt mỗi đợt cách nhau 10 - 15 ngày. Có thể sử dụng thuốc có hoạt chất Alpha-cypermethrin + Chlorpyrifos Ethyl (Supertac 500EC), nồng độ 0,18%, lượng nước sử dụng 1.000 lít/ha.

4. Cây điều

Bệnh thán thư : Tỉa cành nhánh, tạo thông thoáng cho vườn cây. Khi bệnh xuất hiện có thể sử dụng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau để phòng trừ: Carbendazim (Carbenzim 500 FL; Vicarben 50SC); Citrus oil (MAP Green 6SL); Copper Hydroxide (DuPontTM Kocide 46.1 WG); Cuprous Oxide (Norshield 86.2WG)./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                  Nguyễn Thị Phương Loan

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác