Thống kê truy cập

3544854
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1450
23542
84499
3544854

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 2 tháng 4 năm 2014

   SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 22/TB-BVTV                                                         Lâm Đồng, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 

                                                 THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

          Từ ngày 05/4 – 11/4/2014

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 20,80C – 24,10C, cao nhất 34 – 36,50C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 16,5 – 19,80C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 66,5 – 88 %; lượng mưa 34,3 – 308,8 mm .

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (7.222,13ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 874 ha; đẻ nhánh 1.020,5 ha; đứng cái 1.750 ha; làm đòng 2.177,53 ha; trỗ 851,1 ha; chín 549 ha.

- Rầy nâu: Hiện gây hại trên diện tích 416,5 ha (giảm 496,9 ha so với kỳ trước)  với mật độ 152,8 – 1.725 con/m2.

- Bệnh khô vằn: Nhiễm trung bình 217,6 ha tại Đạ Tẻh.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Bệnh khô cành: Nhiễm trung bình 513,4 ha (tăng 96,6 ha so với kỳ trước) tại Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lộc..

- Sâu đục thân: Gây hại trung bình 420 ha tại Đà Lạt, tỉ lệ 10,5 – 30 % cây.

- Bệnh vàng lá: Giảm 922,1 ha so với kỳ trước. Nhiễm 1.297 ha (210 ha nhiễm nặng), TLH 3,4 – 30 %.

3. Cây chè (23.177 ha)

- Các đối tượng dịch hại: Nhện đỏ, rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, phồng lá, chấm xám đều nhiễm ở mức độ nhẹ.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Bệnh xì mủ thân: Nhiễm 1.275,4 ha tại Đạ Tẻh, TLH 9 – 20 %.

- Bệnh thán thư: Nhiễm trung bình 1.333,6 ha tại Đam Rông, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

- Bọ xít muỗi: Tăng 66,1 ha so với kỳ trước, gây hại 330,4 (47,9 ha nhiễm nặng) tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 13,8 – 36,2 %.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Bệnh héo đen đầu lá: Nhiễm trung bình 50,6 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh.

- Bệnh xì mủ: Nhiễm trung bình 343,7 ha tại Đạ Tẻh, giảm 8,9 ha so với kỳ trước.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Các đối tượng dịch hại như rỉ sắt, bạc thau, rầy, rệp ít biến động với kỳ trước.

8. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1. 535,1 ha)

            + Sâu tơ: Gây hại trung bình 39,4 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương.

            + Bệnh sưng rễ: Nhiễm 49 ha (16 ha nhiễm nặng), tỷ lệ hại 5,9 – 30%.

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

            + Sâu xanh: Gây hại trung bình trên diện tích 570 ha tại Đơn Dương.

            + Mốc sương: Nhiễm trung bình 65,6 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng.

- Đậu leo (250 ha); cà rốt (180 ha); khoai tây (100 ha) các đối tượng dịch hại trên rau ít biến động so với kỳ trước.

10. Cây dâu tây (120 ha)

- Mốc xám: Nhiễm 17,4 ha, trong đó 5,8 ha nhiễm nặng, TLH 15,8 -35 %.

Các đối tượng dịch hại như xì mủ, thối đen gốc, rễ ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3.

Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại như: rầy nâu hại lúa; rệp sáp, bệnh vàng lá, mọt đục cành, sâu đục thân hại cà phê; bọ xít muỗi, thán thư, xì mủ hại điều. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                                     CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                        

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác