Thống kê truy cập

3735559
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1493
15010
39784
3735559

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 02 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 11/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 7 (Từ ngày 12/02/2016 –19/02/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa vài nơi. Nhiệt độ trung bình 17,10C – 22,30C, cao nhất 29,20C – 35,40C, thấp nhất 8,20C – 15,50C; độ ẩm không khí 66,3 % – 78,8 %; không mưa.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (5.147,7 ha)

 Lúa vụ Đông Xuân: giai đoạn mạ 1.145,7 ha; đẻ nhánh 2.009,5 ha; làm đòng 566,5 ha; trỗ 600 ha; chín 541 ha.

- Rầy nâu nhiễm nhẹ tại Đạ Tẻh với mật  độ 140 – 1050 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 174,8 ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng (13 ha nặng tại Đạ Tẻh), TLH 3,3 – 27,2%.

           2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 500 ha cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 60 ha so với kỳ trước), TLH 11– 20%;

- Bọ xít muỗi gây hại 70 ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 70 ha so với kỳ trước), TLH 7,1 - 25%.

3. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Rệp vảy gây hại 200 ha tại Đạ Tẻh (169,2 ha nặng), TLH 12 – 80%.

4. Cây cà chua (2.584 ha): Sâu xanh gây hại 270,8 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 66 ha so với kỳ trước), TLH 1,6 –10%.

  Cây chè, sầu riêng, cây điều, dâu tằm, khoai tây, đậu leo, rau họ thập tự, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng khô nóng kéo dài, một số đối tượng sâu bệnh hại có xu hướng phát triển mạnh như sâu đục thân mình trắng hại cà phê chè; rầy nâu trên lúa Đông Xuân sớm, rệp vảy hại cao su.

Đề nghị TTNN huyện Đạ Tẻh phối hợp với UBND các xã Mỹ Đức, Quốc Oai triển khai công tác phòng chống dịch rệp vảy/cao su kịp thời, hiệu quả. TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                              CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác