Thống kê truy cập

3545620
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2216
24308
85265
3545620

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 7 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 36/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 06 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 26 (Từ ngày  29/6/2015 – 03/7/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  22,30C – 23,30C, cao nhất 290C – 31,10C, thấp nhất 16,80C – 17,70C; độ ẩm không khí 84,3% – 89,3%; lượng mưa 45,3 –  113,8 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (8.510,3 ha)

- Vụ Đông Xuân: Lúa ở các giai đoạn: trỗ 1.144 ha; chín 375 ha.

- Vụ Hè Thu: Gieo sạ được 6.991,3 ha. Lúa đang ở giai đoạn: mạ 1.506 ha; đẻ nhánh 2.208 ha; đứng cái 527,3 ha; làm đòng 1.845 ha; trỗ 905 ha.

So với kỳ trước:

- Đạo ôn lá nhiễm 102,7 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai (giảm 482,4 ha), TLH 2 – 17,6%;

- Khô vằn nhiễm 151,7 ha tại Đạ Tẻh (tăng 151,7 ha), TLH 13,3 – 35%.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 670 ha cà phê chè tại Đà Lạt (140 ha nặng), giảm 70 ha, TLH 19,5 – 40%;

- Bọ xít muỗi gây hại 2.345,2 ha cà phê chè tại Đam Rông, Đà Lạt, Lạc Dương (nặng 121,7 ha tại Lạc Dương), tăng 343,7 ha, TLH 34,5 – 50%.

 3. Cây chè (23.883,2 ha):

 - Bọ xít muỗi gây hại 4.276,2 ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh (nặng 415,2 ha tại Bảo Lâm) tăng 2.185,1 ha, TLH 2,1 – 20,5%;

- Rầy xanh gây hại 1540 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 770 ha), TLH 2,1 – 18,2%.

4. Cây điều (18.700 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 935,7 ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (164,5 ha nặng tại Đạ Tẻh) giảm 960,2 ha, TLH 6,9–44,8%;

- Bệnh thán thư nhiễm 562,3 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 1134,7 ha), TLH 8,4- 39,2%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.176,3 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông  (tăng 302,1 ha), TLH 8,8– 20%.

5. Cây ca cao (997,1 ha):

- Bệnh loét thân nhiễm 37,6 ha tại Đạ Huoai (giảm 113 ha), TLH 7-20%;

- Bọ xít muỗi gây hại 112,9 ha tại Đạ Huoai (giảm 75,3 ha), TLh 12- 20%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

-  Bệnh rụng lá nhiễm 583,5 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (118,1 ha nặng tại Đạ Tẻh) giảm 53,6 ha, TLH 8,4 – 40%;

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 136 ha tại Đạ Tẻh (28,7 ha nặng), TLH 11,2 – 44,4%.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha):

- Bệnh thối gốc nhiễm 186,3 ha tại Đạ Huoai (giảm 186,3 ha), TLH 8,5 – 20%.

9. Cây rau: So với kỳ trước:

 - Cây rau họ thập tự (1.989,5 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 34 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng (18 ha nặng tại Đà Lạt), giảm 59,2 ha, TLH 6,3 – 40%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 198,6 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 151,2 ha), TLH 1,3–10%.

- Cây đậu leo (250ha):

Sâu đục quả gây hại 38 ha tại Đơn Dương, tăng 13 ha, TLH 2 – 10%.

10. Cây dâu tây (70 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; rệp sáp hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bệnh mốc sương, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ trên cây họ thập tự có khả năng phát triển và gây hại cây trồng. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với TTNN huyện Đam Rông đã tổ chức cấp 3.098,7 lít thuốc Supertac 500EC (Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin)phun trừ bọ xít muỗi hại cà phê chè cho 1.721,5 ha tại xã Phi Liêng (475 ha), Đạ K’Nàng (1.246,5 ha). Trong tuần tới, Chi cục BVTV Lâm Đồng tiếp tục theo dõi diễn biến dịch hại.

Chi cục BVTV Lâm Đồng đã phối hợp với TTNN Lạc Dương kiểm tra tình hình bọ xít muỗi gây hại cà phê chè trên địa bàn huyện. Kết quả như sau: diện tích kiểm tra 612,4 ha tại xã Xã Lát, TLH 25-50% (222 ha nhiễm trung bình; 121,7 ha nhiễm nặng). Chi cục BVTV tham mưu cho Sở NN&PTNT Lâm Đồng hỗ trợ thuốc phòng trừ./.

Nơi nhận:                                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                          Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

 

Các tin khác