Thống kê truy cập

3654950
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
932
13048
92633
3654950

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 5 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 29/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 29 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁOTÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 21 (Từ ngày  23/5/2015 – 29/5/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mưa sương mù vài nơi. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to tập trung. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  22,30C – 24,90C, cao nhất 30,70C – 35,70C, thấp nhất 15,30C – 19,20C; độ ẩm không khí 79% – 91,25%; lượng mưa 67,85 –  138,5 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1.      Cây lúa (8.689,55ha)

- Vụ Đông Xuân: Lúa ở các giai đoạn: đứng cái 78 ha; làm đòng 633 ha; trỗ 2.365,5 ha; chín 1.036,75 ha.

- Vụ Hè Thu: Gieo sạ được 4.576,3 ha. Lúa đang ở giai đoạn: mạ 3.156,3 ha, đẻ nhánh 1.420 ha.

So với kỳ trước:

- Bọ trĩ gây hại 256,8 ha nặng tại Đạ Tẻh, tăng 211,8 ha, mật độ 40– 120 con/m2.

 2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Bệnh vàng lá nhiễm 280 ha (giảm 711,8 ha), TLH 2,4 – 30%;

- Sâu đục thân gây hại 600 ha cà phê chè tại Đà Lạt (400,58 ha nặng), tăng 60 ha, TLH 12,5 – 70%.

3. Cây chè (23.883,2 ha)

 - Bọ xít muỗi gây hại 1.883,5 ha tại các vùng trồng chè (tăng 536 ha), TLH 1,8 – 17,3%;

 - Rầy xanh gây hại 958,9 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (giảm 188,9 ha) , TLH 2,1- 18,2%.

4. Cây điều (18.700 ha):

- Một số dịch hại tăng so với kỳ trước: Bệnh thán thư nhiễm 995,3 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (tăng 296,9 ha), TLH 9,1–34,4%; Bệnh khô cành nhiễm 745,8 ha tại Đạ Tẻh (tăng 587,6 ha), TLH 9,3– 38,2%; bệnh xì mủ thân nhiễm 1.304 ha tại Đạ Tẻh (tăng 103,1 ha), TLH 8,4– 20%; bọ xít muỗi gây hại 1.359,2 ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 243,3 ha), TLH 8–31,8%.

5. Cây ca cao (997,1 ha):

- Bệnh loét thân nhiễm 75,3 ha tại Đạ Huoai (tăng 75,3 ha), TLH 6-20%;

- Bọ xít muỗi gây hại 75,3 ha tại Đạ Huoai (tăng 37,7 ha), TLH 10- 20%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Một số đối tượng dịch hại trên cây cao su tăng so với kỳ trước: Bệnh rụng lá nhiễm 532,9 ha tại Đạ Tẻh (tăng 221,4 ha), TLH 9,7 –40%; bệnh héo đen đầu lá nhiễm 506,8 ha tại Đạ Tẻh (tăng 11 ha), TLH 11,9– 42,2%;

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

 8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): Bệnh xì mủ nhiễm 541,3 ha tại Đạ Huoai (tăng 276,9 ha so với kỳ trước), TLH 8-20%.

9. Cây rau: So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (1.890,5 ha):

Bệnh sưng rễ nhiễm 84 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng (14 ha nặng tại Lạc Dương, Đà Lạt), tăng 4,1 ha, TLH 6,4 – 30%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 610,1 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (123,4 ha nặng), giảm tăng 139,3 ha TLH 3,3–20%; bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 423,4 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 19,4 ha), TLH 10–30%; bệnh mốc sương nhiễm 52,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 19,3 ha), TLH 4,8– 30%.

- Cây đậu leo (250ha)

Sâu đục quả gây hại 25 ha tại Đơn Dương, giảm 12 ha, TLH 2 – 10%.

10. Cây dâu tây (70 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi đến rải rác. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.  Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

 Trong tuần, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã phối hợp với TTNN thành phố Đà Lạt tập huấn 01 lớp về việc phòng trừ sâu đục thân gây hại cà phê chè trên địa bàn xã Tà Nung với 70 nông dân tham dự.

Nơi nhận:                                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                          Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

 

Các tin khác