Thống kê truy cập

3546584
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3180
25272
86229
3546584

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 6 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 35/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 20 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 24 (Từ ngày 11/6/2016 – 17/6/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa. Nhiệt độ trung bình 22,80C – 23,80C, cao nhất 340C – 360C, thấp nhất 140C – 160C; độ ẩm không khí 85% –90%, lượng mưa 65– 110mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (5.783,8ha)

 Lúa vụ Đông Xuân 9.592,5 ha: đã thu hoạch 9.116,5ha; trỗ 58 ha; chín 478ha.

 Lúa vụ Hè Thu đã gieo sạ 5.247,8ha: giai đoạn mạ 2.932,8ha, đẻ nhánh 2.135ha, đứng cái 110ha, làm đòng 170ha.

- Đạo ôn lá nhiễm 43ha tại Đạ Tẻh (tăng 31ha so với kỳ trước), TLH 2,1-18,1%

 - Bọ xít dài gây hại 159,9ha tại Đam Rông, mật độ 2,1-5 con/m2;

- Đạo ôn cổ bông  nhiễm 18ha tại Lạc Dương (tăng 18ha so với kỳ trước), TLH 3,9-9,5%;

Các đối tượng dịch hại (rầy nâu, vàng lá sinh lý, khô vằn, …) gây hại không đáng kể.

           2. Cây cà phê (152.637,7 ha)

- Sâu đục thân gây hại 510 ha cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 70ha so với kỳ trước), TLH 7,5– 40%.

- Rệp sáp gây hại 1.070,2ha tại Di Linh, Đức Trọng, Bảo Lộc (tăng 818ha so với kỳ trước), TLH 1,4-17,5%;

- Bọ xít muỗi gây hại 280ha tại Đà Lạt (tăng 140ha so với kỳ trước), TLH 9,6-25%;

- Vàng lá nhiễm 1.014,4 ha (tăng 1.014,4ha so với kỳ trước), TLH 2-20%.

3. Cây chè (24.067,7 ha):

-Bọ cánh tơ gây hại 841.4 ha (giảm 569,4ha so với kỳ trước), TLH 1,9-12%.

4. Cây điều (15.555,7ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 1.541,2ha tạiĐạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 164,4ha so với kỳ trước), TLH 8,6–39,2%;

5. Cây rau:

Cà chua (2.438 ha): sâu xanh gây hại 210ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 0,8- 10%.

Rau họ thập tự (2.027 ha): bệnh sưng rễ nhiễm 50ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Đà Lạt (15.5ha nặng tại Lạc Dương), giảm 24,5 ha so với kỳ trước, TLH 5,9– 30%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Hiện nay tại một số địa bàn đã có mưa rải rác. Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng và có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa các khu vực đạt xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như rầy nâu, đạo ôn lá/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi, rỉ sắt, nấm hồng, tuyến trùng/cà phê; sưng rễ, cháy lá/rau thập tự; héo rũ vi khuẩn/họ cà.

Đề nghị TTNN Đà Lạt tiếp tục kiểm tra hướng dẫn bà con nông dân tại 3 xã Xuân Trường, Trạm Hành, Tà Nung áp dụng các biện pháp tổng hợp như cắt tỉa thân, cành, đào bỏ gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng để tiêu hủy triệt để kết hợp sử dụng một trong các loại thuốc Supertac 500EC (Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin), Diazan 50EC, Diazol 10GR (Diazinon) để hạn chế sự lây lan và gây hại của sâu đục thân./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác