Thống kê truy cập

3522404
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1092
1092
62049
3522404

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 5 tháng 5 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 38/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 22 (Từ ngày 24/5/2018 - 30/5/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa, nhiệt độ trung bình 19 – 210C, cao nhất 34– 370C, thấp nhất 13 – 160C; độ ẩm không khí 84 – 89%, lượng mưa 60 – 110 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

  • Cây lúa:

+ Vụ Đông Xuân: 8.676 ha (256 ha làm đòng  – trỗ, 750 ha ngậm sữa - chín, đã thu hoạch 7.669 ha).

+ Vụ Hè Thu: 5.884 ha (2.505 ha giai đoạn mạ, 3.199 ha đẻ nhánh, 167 ha làm đòng – trỗ, 13 ha ngậm sữa - chín).

  • Cây cà phê (158.623 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (8.588 ha), giai đoạn phát triển quả non (150.035 ha).
  • Cây chè (21.044 ha); Cây tiêu (2.046 ha) chủ yếu ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cây điều (29.688 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (161 ha); giai đoạn thu hoạch (28.527 ha).
  • Cây sầu riêng (6.665 ha) đang ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cà chua (960 ha); Rau họ thập tự (2.260 ha); Hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Bọ trĩ gây hại 57 ha lúa giai đoạn mạ tại Đạ Tẻh (tăng 37 ha so với kỳ trước), TLH 16 – 28,2%.

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 33 ha tại Đạ Tẻh, (tăng 13 ha so với kỳ trước), TLH 8,2 – 25%.

- Rầy nâu, Ốc bươu vàng, rầy nâu, bệnh khô vằn,… gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi nhiễm 167 ha cà phê chè, (tăng 17 ha so với kỳ trước), TLH 20,1 – 28%;

- Bệnh khô cành nhiễm 569 ha tại Lạc Dương, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đà Lạt, Đam Rông, (giảm 371 ha so với kỳ trước), TLH 20 – 37%;

- Bệnh vàng lá nhiễm rải rác 364 ha, (tăng 180 ha so với kỳ trước), TLH 11 – 20%;

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh gỉ sắt, … gây hại ở mức nhẹ.

3. Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ chỉ gây hại ở mức nhẹ, TLH 5,3 – 12,5%.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 115 ha tại 3 huyện phía Nam, TLH 41,5 – 48,4%.

- Bệnh thán thư nhiễm 607 ha tại 3 huyện phía Nam, (giảm 68 ha so với kỳ trước), TLH 51 – 87%.

5. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 10,8 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, TLH 4,6 – 20%;

6. Cây rau

6.1. Cà chua

- Bệnh xoăn lá virus có 174 ha nhiễm bệnh tại Đơn Dương, Đức Trọng, (tăng 32 ha so với kỳ trước), TLH 20,6 – 36,6%.

- Bệnh mốc sương nhiễm 35 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, (giảm 35 ha so với kỳ trước), TLH 13,3 – 33,3%.

6.2. Rau họ thập tự: Sâu tơ gây hại rải rác 278 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, (tăng 21 ha so với kỳ trước), mật độ 24,3 – 34 con/m2.

6.3. Rau xà lách: Bệnh đốm héo (virus) nhiễm 5 ha chủ yếu trên giống xà lách Scarol tại phường 7 - Đà Lạt, TLH 50 – 80%. 

7. Hoa cúc: Bệnh héo vàng (virus) ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 70 ha tại Đà Lạt, tập trung chủ yếu ở phường 11, phường 12, phường 7 và phường 8, TLH 50-80%.

8. Cây trồng khác: Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, … sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Theo số liệu từ Trung tâm BVTV phía Nam, tuy mật số rầy nâu tại các vùng trồng lúa trong tỉnh hiện nay không cao nhưng theo dự báo trong tuần tới rầy nâu tại các tỉnh phía Nam sẽ có một đợt trưởng thành rộ vào đèn. Do vậy đề nghị các địa phương nhất là những vùng trồng lúa trọng điểm của tỉnh cần tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng cũng như rầy nâu vào đèn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời tránh rầy nâu và bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá lây lan gây hại trên các trà lúa vụ Hè Thu. Ngoài ra chú ý phòng trừ bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá trên lúa giai đoạn mạ và trỗ – chín.

- Trên cây cà phê: Thời tiết mưa nhiều bọ xít muỗi sẽ còn phát triển và gây hại mạnh trong thời gian tới. Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như rệp sáp, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, khô cành có khả năng gia tăng mạnh.

- Trên cây điều: Theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của bọ xít muỗi, bệnh thán thư. Khuyến cáo nông dân phòng trừ kịp thời nếu mật số bọ xít muỗi gia tăng mạnh.

- Trên cây rau, hoa: Hiện nay tại các vùng trồng rau, hoa bệnh do virus có xu hướng gia tăng mạnh, chú ý sự phát triển của các đối tượng dịch hại như bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp, bệnh xoăn lá, mốc sương/họ cà; virus/hoa cúc, xà lách.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

- Rệp sáp: Cà phê đang trong giai đoạn phát triển quả non cần vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, cắt tỉa cành thông thoáng hạn chế sự gây hại của rệp sáp. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Spirotetramat (Movento 150 OD), Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid (Fidur 220 EC)… để phòng trừ.

- Mọt đục cành: Cần triển khai tỉa cành, cắt bỏ các cành đã bị mọt gây hại kết hợp sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Acetamiprid + Chlorpyrifos Ethyl (Megashield 525EC); Alpha-cypermethrin+ Chlorpyrifos Ethyl+ Imidacloprid (Spaceloft 595EC)...

2. Cây rau họ cà, xà lách

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Nhà kính nhà lưới phải có chiều cao tính từ mặt đất nền từ 3,5 – 4,2 m để đảm bảo độ thông thoáng, lưới bao quanh phải sử dụng lưới ngăn côn trùng. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran (Oshin 20WP, Chat 20WP), Thiamethoxam (Actara 25WG), Citrus oil (Map Green 3SL), Oxymatrine (Vimatrine 0.6SL)...

- Virus/xà lách: Vệ sinh vườn trồng, xử lý đất thu gom, tiêu hủy nguồn tàn dư thực vật nhiễm bệnh trước khi trồng. Hạn chế sản xuất giống xà lách scarol, romen. Cần thường xuyên theo dõi, nếu phát hiện rầy rệp, bọ trĩ cần phòng trừ kịp thời. Có thể tham khảo và luân phiên sử dụng các hoạt chất như Abamectin, Imidacloprid; Azadirachtin, Chlorantraniliprole; Thiamethoxam; Dinotefuran; Citrus oil; Oxymatrine theo nồng độ khuyến cáo.

3. Hoa cúc: Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh, chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như: Spinetoram (Radiant 60SC), Dinotefuran (Oshin 100SL)…

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đã kết thúc vụ thu hoạch, cần làm sạch cỏ dại trên vườn điều và bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, bọ trĩ. Ngoài ra thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi bằng một trong các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Trong trường hợp bệnh có xu hướng gia tăng phải luân phiên sử dụng các hoạt chất: Citrus oil (MAP Green 6SL), Propineb (Antracol 70WP, Newtracol 70WP); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC), phun kép từ 2-3 lần phòng trừ bệnh thán thư./.

                                                                                                   CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                  (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                           Lại Thế Hưng

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác